Acord între România și SUA privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România

Preambul

România si Statele Unite ale Americii (denumite în continuare „Parti”);

Luând în considerare Parteneriatul Strategic dintre România si Statele Unite ale Americii si dezvoltarea în continuare a acestuia si recunoscând ca un pilon foarte important al relatiei româno-americane este solidaritatea consacrata în articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, România si Statele Unite recunosc importanta întaririi securitatii lor nationale individuale si colective prin cooperarea în cadrul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (denumita în continuare „NATO”), Organizatiei Natiunilor Unite si al altor organizatii internationale, în conformitate cu Carta Organizatiei Natiunilor Unite si dreptul international;

Reafirmând vointa lor puternica de a lucra împreuna pentru a contribui, în conformitate cu principiul indivizibilitatii securitatii NATO si cu principiul solidaritatii NATO, la capabilitatea de aparare antiracheta a NATO, ca o misiune cheie a Aliantei, cu scopul de a asigura protectie si acoperire complete pentru toate populatiile, teritoriile si fortele europene ale NATO, precum si de a edifica rolul central al NATO în apararea antiracheta în Europa;

Recunoscând viziunea lor comuna a unui Parteneriat Strategic mai extins si mai profund între România si Statele Unite, inclusiv dezvoltarea în continuare a mecanismelor consolidate de consultari politice si militare pentru a ameliora securitatea lor reciproca, în cadrul articolului 3 al Tratatului Atlanticului de Nord;

Recunoscând aplicarea prevederilor Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, Acordului între statele parti la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul fortelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951 (denumit în continuare „NATO SOFA”), Acordului între România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001 (denumit în continuare „SOFA Suplimentar”), Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii privind activitatile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul României, semnat la Bucuresti la 6 decembrie 2005 (denumit în continuare „Acord de cooperare în domeniul apararii”), Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la masurile pentru protectia informatiilor militare secrete de stat, semnat la Washington la 21 iunie 1995 (denumit în continuare „Acordul privind informatiile militare clasificate”) si Acordului dintre partile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informatiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997 (denumit în continuare „Acordul de securitate NATO”);
Recunoscând ca proliferarea armelor de distrugere în masa si a vectorilor pentru transportul lor la tinta, inclusiv a rachetelor balistice, prezinta o amenintare grava si în crestere pentru pacea si securitatea internationale si pentru populatiile, teritoriul si fortele Partilor, ale aliatilor si partenerilor lor;

Reconfirmând natura exclusiv defensiva a Sistemului din Europa al Statelor Unite de aparare împotriva rachetelor balistice realizat într-o Abordare Adaptiva în Etape si conformitatea sa cu Carta Organizatiei Natiunilor Unite;

Recunoscând de asemenea necesitatea de a conjuga si spori eforturile lor în vederea legitimei aparari individuale si colective, de a mentine pacea si securitatea internationale, si de a dezvolta în continuare capacitatile lor de raspuns adecvat la amenintari si atacuri, inclusiv cele de natura terorista;

Reafirmând ca amplasarea pe teritoriul României de interceptori pentru apararea împotriva rachetelor balistice reprezinta o contributie importanta a României la construirea si consolidarea în continuare a sistemului de aparare antiracheta al Statelor Unite, ca si la capacitatea de aparare antiracheta a NATO;

Recunoscând ca este importanta cooperarea cu aliatii si partenerii NATO, în ce priveste apararea împotriva amenintarii cu rachete balistice, si ca amplasarea interceptorilor pe teritoriul României întareste relatia de securitate existenta între România si Statele Unite si contribuie la pacea si securitatea internationale si la securitatea României, a Statelor Unite si a NATO;

Luând în considerare interesele lor comune de aparare si recunoscând cooperarea în domeniul apararii împotriva rachetelor balistice ca reprezentând unul dintre elementele unei cooperari bilaterale mai largi în materie de securitate, menite sa contribuie la întarirea securitatii Partilor;

Recunoscând cooperarea lor solida, de succes si de lunga durata în conformitate cu Acordul de cooperare în domeniul apararii;

Recunoscând intentia Partilor de a evalua aplicarea efectiva a SOFA Suplimentar si a Acordului de cooperare în domeniul apararii si, în cazul unui acord reciproc, de a actualiza aceste acorduri;

Au convenit urmatoarele:

Articolul I

Obiective si Domeniu de Aplicare

 1. Prezentul Acord reglementeaza drepturile si obligatiile Partilor în privinta amplasarii unui Sistem de Aparare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite pe teritoriul României în baza Deveselu.
 2. Toate prevederile SOFA Suplimentar si ale Acordului de cooperare în domeniul apararii se vor aplica prezentului Acord, daca prezentul Acord nu prevede altfel. Pentru aspectele neacoperite de prezentul Acord sau de SOFA Suplimentar sau de Acordul de cooperare în domeniul apararii, în masura în care astfel de aspecte sunt acoperite de NATO SOFA, se va aplica NATO SOFA.

Articolul II

Definitii

Pentru scopurile prezentului Acord, urmatorii termeni sunt definiti mai jos:

 1. Sistemul de Aparare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România” include interceptorii non-nucleari, precum si acele componente necesare pentru operarea acestor interceptori, identificate în articolul V alineatul (1), si echipamentul si infrastructura aferente misiunii si sprijinirii misiunii de aparare împotriva unui atac cu rachete balistice.
 2. Baza” înseamna zona militara din localitatea Deveselu, utilizata de fortele Statelor Unite în conformitate cu prevederile prezentului Acord si pe durata de aplicare a acestuia, în scopul amplasarii si operarii Sistemului de Aparare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România, în conformitate cu articolul I alineatul (5) al Acordului de cooperare în domeniul apararii si conform cu articolul I alineatul (2) al prezentului Acord.
 3. Facilitate” înseamna zona situata în cadrul Bazei unde sunt amplasate Sistemul de Aparare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România si infrastructura de sprijin si în privinta carora Statele Unite controleaza accesul, în conformitate cu articolul I alineatul (5) al Acordului de cooperare în domeniul apararii si conform cu articolul I alineatul (2) al prezentului Acord.
 4. Spatiu aerian restrictionat” este o zona identificata, supusa anumitor restrictii din cauza existentei unor riscuri pentru aeronave si luând în considerare necesitatea securitatii operationale în vecinatatea Bazei române.

Articolul III

NATO si Sistemul de Aparare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite

 1. Partile vor sprijini coordonarea strânsa în cadrul NATO si vor lucra împreuna pentru dezvoltarea capacitatilor de aparare antiracheta ale NATO.
 2. Statele Unite au intentia ferma ca Sistemul de Aparare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite sa fie interoperabil cu capacitatea de aparare antiracheta în dezvoltare a NATO si sa reprezinte o contributie la aceasta.
 3. Suplimentar participarii continue a României si Statelor Unite la programele NATO, Partile intentioneaza sa dezvolte în continuare cooperarea bilaterala în materie de securitate, inclusiv prin îndeplinirea principiilor si obiectivelor prezentului Acord.
 4. În contextul si în conformitate cu Tratatul Atlanticului de Nord si cu Parteneriatul Strategic dintre România si Statele Unite ale Americii, Statele Unite sunt angajate în mod ferm pentru securitatea României si, în cadrul angajamentului NATO în acest sens, sa apere România, împreuna cu populatiile, teritoriul si fortele europene ale NATO, prin intermediul sistemului lor de aparare împotriva rachetelor balistice, contra amenintarii în crestere reprezentate de proliferarea rachetelor balistice si împotriva unui potential atac cu rachete balistice.

Articolul IV

Baza

 1. Baza este sub jurisdictia suverana româna si proprietatea României. România va pastra proprietatea si titlul asupra Bazei în conformitate cu prevederile aplicabile ale Acordului de cooperare în domeniul apararii. Fortelor Statelor Unite le vor fi autorizate accesul în Baza si utilizarea acesteia cu respectarea deplina a legislatiei române în conformitate cu prevederile aplicabile ale Acordului de cooperare în domeniul apararii si pot utiliza Baza pentru a gazdui Facilitatea.
 2. În conformitate cu articolul IV din Acordul de cooperare în domeniul apararii, toate cladirile, inclusiv cele construite, utilizate, modificate sau îmbunatatite de fortele Statelor Unite, sunt proprietatea României, în timp ce obiectele si instalatiile mobile ramân proprietatea fortelor Statelor Unite sau a contractorilor Statelor Unite, dupa caz.
 3. Legile aplicabile pe teritoriul României se vor aplica în perimetrul Bazei, conform prevederilor prezentului Acord. Este obligatia fortelor Statelor Unite si a componentei civile si a membrilor acestora, ca si a dependentilor lor, sa respecte legile României si sa se abtina de la orice activitate neconforma cu spiritul prezentului Acord.
 4. Fortele Statelor Unite vor utiliza Baza fara a aduce prejudicii suveranitatii si legislatiei României.
 5. Operatiunile din Baza se desfasoara cu luarea corespunzatoare în considerare a sanatatii si a sigurantei publice.
 6. România si Statele Unite se vor coordona si vor coopera cu privire la securitatea transportului elementelor Sistemului de Aparare împotriva Rachetelor Balistice în timpul transportului pe teritoriul României în afara Bazei. România recunoaste dreptul Statelor Unite de a proteja aceste elemente. Procedura aplicabila va fi stabilita într-un aranjament de implementare.
 7. România va asigura, conform legislatiei române în vigoare, ca folosirea suprafetelor de teren din jurul Bazei sa fie conforma cu operarea Facilitatii si a Sistemului de Aparare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România. Statele Unite vor furniza informatiile relevante pentru ca România sa reglementeze modul de folosire a suprafetelor de teren din jurul Bazei. Parametrii specifici si limitarile folosirii terenului vor fi stabilite într-un aranjament de implementare.
 8. România va stabili un spatiu aerian restrictionat deasupra si în jurul Bazei. România va stabili restrictii de trafic aerian. Parametrii detaliati pentru zonele mentionate, precum si principiile stabilirii si operarii lor, si ale cooperarii între autoritatile competente ale României si Statelor Unite privind utilizarea spatiului aerian românesc vor fi prevazute într-un aranjament de implementare. Statele Unite vor furniza informatiile relevante pentru ca România sa reglementeze utilizarea spatiului aerian de deasupra si din jurul Bazei.
 9. Numarul membrilor fortei Statelor Unite si ai componentei civile desfasurati în Baza dupa ce faza de constructie este finalizata si operatiunile încep nu va depasi 500. Numarul membrilor fortei Statelor Unite desfasurati în Baza în mod obisnuit va fi de aproximativ 150 de persoane.
 10. Statele Unite pot, dupa obtinerea autorizarii necesare, prevazuta în alineatele (11) si (12), sa întreprinda masuri de constructie si sa faca modificari majore si îmbunatatiri si sa mentina, sa întretina si sa opereze instalatii si elemente de infrastructura pentru apararea împotriva rachetelor balistice în Baza. În cursul unor astfel de activitati, Statele Unite pot:
  1. sa utilizeze, modifice sau sa demoleze instalatii si elemente existente de infrastructura în Facilitate;
  2. sa înlature vegetatia existenta; si
  3. sa excaveze solul în Facilitate cu luarea în considerare corespunzatoare a legislatiei române privind protejarea siturilor arheologice.
 11. Anterior începerii unei activitati de constructie referitoare la Baza, Statele Unite vor furniza României o planificare a activitatii de constructie. Statele Unite vor transmite de asemenea toata documentatia de construire relevanta înainte de a solicita autorizarea României. România va raspunde solicitarii Statelor Unite pentru autorizare în treizeci de zile de la transmiterea oficiala a documentelor relevante. În cazul unor constructii în interiorul Bazei, daca România nu emite autorizatia în treizeci de zile, Statele Unite pot sa înceapa activitatile de constructie planificate.
 12. România va obtine autorizatia necesara pentru construire în conformitate cu legislatia româna si prevederile Acordului de cooperare în domeniul apararii si cu aranjamentele de implementare aplicabile. În cazul constructiilor în interiorul Bazei, aceasta autorizatie va permite Statelor Unite sa înceapa construirea dupa ce treizeci si cinci la suta din proiect este transmis României, în timp ce în cazul constructiilor în afara Bazei si în legatura cu ea, aceasta autorizatie va permite Statelor Unite sa înceapa construirea dupa ce suta la suta din proiect este transmis României.
 13. Fortele Statelor Unite vor utiliza, în masura posibilului, persoane fizice si juridice locale ca furnizori de bunuri si servicii pentru realizarea unor contracte, în masura în care ofertele unor astfel de furnizori sunt competitive si sunt cele mai avantajoase.
 14. În masura posibilului, fortele Statelor Unite vor acorda contractorilor cetateni români si persoane juridice înregistrate în România un tratament nu mai putin favorabil ca acela acordat contractorilor care nu sunt cetateni români si persoane juridice înregistrate în România.
 15. Baza si personalul militar si civil român aflat în Baza vor fi sub comanda româna exercitata de catre un reprezentant al fortelor armate române (denumit în continuare „Comandantul român”).
 16. Comandantul român va fi desemnat în treizeci de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Acord. Comandantul român sau persoanele desemnate de acesta vor reprezenta punctul de contact român pentru activitatile legate de operatiunile din Baza. Punctul de contact român va avea un birou în Baza.
 17. Comandantul român, inter alia:
  1. va consilia în legatura cu relationarea cu institutiile guvernamentale si locale române si va facilita contactele cu astfel de institutii;
  2. va participa la coordonarea sprijinului logistic reciproc pentru personalul militar si civil aflat în Baza;
  3. va participa la coordonarea asigurarii securitatii în incinta Bazei;
  4. va participa la coordonarea instruirii comune în incinta Bazei; si
  5. va consilia Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite cu privire la legislatia româna relevanta pentru operarea Bazei.
 18. Comandantul român va notifica Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite cu privire la actiunile fortelor Statelor Unite, dependentilor, contractorilor Statelor Unite, si angajatilor contractorilor Statelor Unite care apar ca neconforme cu legislatia româna. Comandatul român si Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite vor coopera pentru a preveni si gestiona astfel de situatii.
 19. Comandantul român si reprezentantii sai autorizati vor avea acces în întregul perimetru al Bazei, conform prevederilor articolului V alineatul (6).
 20. Comandantul român, în cooperare cu Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite, va stabili procedurile de acces în Baza, inclusiv masurile adecvate de siguranta si securitate care vor fi aplicate pentru intrarea în Baza, si va emite permisele corespunzatoare de acces în Baza.
 21. România va fi responsabila pentru asigurarea securitatii si protectiei Bazei în afara perimetrului Facilitatii.
 22. În aplicarea Acordului de cooperare în domeniul apararii, a SOFA Suplimentar si a aranjamentelor lor de implementare relevante, Partile, inclusiv Comandantul român si Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite omolog, vor schimba informatii cu privire la securitatea si protectia Bazei, iar România se va coordona cu Statele Unite în privinta planificarii pentru securitate si protectie, atât înainte, cât si dupa ce Sistemul de Aparare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România devine operational.
 23. În cazul în care securitatea si protectia sunt asigurate de catre contractori, aceste entitati au obligatia de a respecta toate cerintele relevante ale legii române.
 24. În cazul în care Comandantul român sau Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite sesizeaza o situatie de criza în cadrul Bazei care ar putea afecta siguranta populatiei care locuieste în zona, acel comandant sau reprezentant de rang înalt îsi va informa imediat omologul.
 25. Partile se angajeaza sa coopereze, în mod corespunzator, pentru schimbul de informatii referitoare la toate amenintarile la adresa Bazei sau care au legatura cu functionarea Sistemului de Aparare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România.
 26. Partile vor desfasura aceasta cooperare cu privire la Baza si Facilitate si vor stabili proceduri pentru schimbul în timp util al informatiilor si datelor contrainformative prin institutiile si organizatiile competente, prin intermediul unor mecanisme care vor fi stipulate într-un aranjament de implementare.
 27. Limitele Bazei si ale Facilitatii sunt reprezentate, cu scop ilustrativ, în harta anexata. Detaliile tehnice ale hartii pot fi actualizate printr-un aranjament de implementare.

Articolul V

Facilitatea

 1. Facilitatea include componente ale Sistemului de Aparare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România cum ar fi, dar fara a se limita la: un sistem de lansare, un sistem de comanda si control, un sistem radar, un sistem de comunicatii, infrastructura de utilitati, infrastructura de securitate, infrastructura de depozitare si distribuire a combustibilului, echipament si infrastructura aferente misiunii si sprijinirii misiunii.
 2. Descrierea elementelor, inclusiv a interceptorilor Sistemului de Aparare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România si numarul membrilor fortei si al componentei civile stationati în Baza, precum si orice modificare permanenta, vor fi raportate în scris României în momentul amplasarii/desfasurarii initiale si ulterior la fiecare sase luni, si vor face obiectul consultarilor periodice între Comandantul român si Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite. Numarul membrilor fortei si al componentei civile nu poate depasi numarul stabilit de articolul IV alineatul (9), decât cu acordul prealabil expres, exprimat în scris de catre Ministerul Apararii Nationale din România.
 3. Statele Unite vor furniza României date cu privire la fortele Statelor Unite, contractorii Statelor Unite, angajatii contractorilor Statelor Unite si membrii de familie care lucreaza sau locuiesc în Baza. Prevederile cu privire la tipul, frecventa si procedurile pentru furnizarea unor astfel de date vor fi stabilite într-un aranjament de implementare a acestui Acord.
 4. Statele Unite vor utiliza exclusiv si vor avea acces nerestrictionat la Facilitatea din cadrul Bazei.
 5. Statele Unite vor controla accesul la Facilitatea din cadrul Bazei.
 6. Comandantul român si reprezentantii sai autorizati vor avea acces prompt la Facilitate, în conformitate cu cerintele operationale, de siguranta si de securitate.
 7. Reprezentantii autoritatilor competente din România, incluzând, dar fara a se limita la, personalul Ministerul Apararii Nationale, personalul pentru situatii de urgenta si personalul de aplicare a legii vor avea acces prompt la Facilitate, în exercitarea atributiilor oficiale, în conformitate cu cerintele operationale, de siguranta si de securitate.
 8. Înainte ca Sistemul de Aparare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România sa devina complet operational, Statele Unite vor numi un Reprezentant de rang înalt, care va fi punct unic de contact al Statelor Unite cu privire la activitatile curente în conformitate cu prezentul Acord si care va avea autoritate asupra Facilitatii si a fortelor Statelor Unite, membrilor de familie, contractorilor Statelor Unite, angajatilor contractorilor Statelor Unite si asupra oricaror alte persoane folosite de fortele Statelor Unite în cadrul Bazei.
 9. Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite va avea autoritate exclusiva asupra activitatilor si operatiunilor din cadrul Facilitatii.
 10. Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite va fi responsabil si pentru probleme legate de bunuri, infrastructura, instalatii, dotari, echipamente si materiale localizate în cadrul Bazei, dar în afara Facilitatii, care sunt detinute sau folosite exclusiv de Statele Unite.
 11. Statele Unite vor fi responsabile de asigurarea securitatii si protectiei pentru Facilitate. În aplicarea Acordului de cooperare în domeniul apararii, a SOFA Suplimentar si a aranjamentelor lor de implementare aplicabile, Partile vor schimba informatii cu privire la securitatea si protectia Facilitatii, iar Statele Unite se vor coordona si vor coopera cu România în privinta planificarii pentru securitate si protectie, atât înainte, cât si dupa ce Sistemul de Aparare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România devine operational.
 12. Statele Unite vor notifica în scris si se vor consulta cu România cu cel putin 30 de zile înainte de modificari majore ale Sistemului de Aparare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România si ale componentelor de aparare antiracheta din Baza/Facilitate. Statele Unite vor lua în considerare în mod corespunzator si vor gestiona potentialele preocupari ale României.

Articolul VI

Comanda si controlul Sistemului de Aparare împotriva Rachetelor Balistice

 1. România are jurisdictia suverana asupra Bazei. Statele Unite vor avea în mod exclusiv comanda si controlul Sistemului de Aparare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România.
 2. Partile confirma ca Sistemul de Aparare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România va fi utilizat exclusiv pentru scopuri de legitima aparare, în conformitate cu dreptul international si cu principiile si normele care reglementeaza dreptul inerent de legitima aparare individuala si colectiva.
 3. Aranjamentele privind consultarile, comanda si controlul pentru utilizarea interceptorilor amplasati în Facilitate vor fi verificate si validate prin participarea României si respectiv a Statelor Unite în Consiliul Nord-Atlantic si în comitetele relevante ale NATO. Aceasta va asigura conformitatea cu politicile stabilite de principala structura de decizie pentru apararea teritoriala antiracheta a NATO.
 4. Statele Unite se vor consulta cu România în mod regulat si ori de câte ori este necesar la cererea oricareia dintre Parti cu privire la Sistemul de Aparare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite si operarea acestuia în ceea ce priveste zona Atlanticului de Nord, asa cum este acest termen folosit în Tratatul Atlanticului de Nord, inclusiv în privinta aspectelor privind consecintele unei operatiuni de aparare antiracheta lansate de pe teritoriul României.
 5. Statele Unite vor pune la dispozitia României un mijloc de comunicare pentru a primi informatii actuale privind operatiunile de aparare antiracheta referitoare la zona Atlanticului de Nord si privind statutul Facilitatii. Statele Unite vor transmite României imediat informatii de ultima ora pentru cunoasterea continua a situatiei din orice moment inclusiv privind rachetele detectate si urmarite de sistem, originea si impactul anticipat al acestora si angajarea componentelor de aparare antiracheta amplasate pe teritoriul României, pentru a asigura nivelul adecvat de cooperare în cazul unei operatiuni de aparare antiracheta. Detalii suplimentare cu privire la aspectele prevazute în prezentul alineat vor fi incluse într-un aranjament de implementare.
 6. Statele Unite vor facilita formarea si instruirea membrilor fortelor armate române în comanda si controlul si în operarea sistemelor de aparare împotriva rachetelor balistice, inclusiv privind interceptorii, cu scopul de a dobândi cunostinte de fond în dezvoltarea aranjamentelor de comanda si control preplanificate pentru operatiuni de aparare împotriva rachetelor balistice si functionalitatile complete ale sistemelor de aparare împotriva rachetelor balistice. Aceasta va include formarea si instruirea pentru operatiunile de aparare antiracheta, cum sunt cele care vor fi dezvoltate în cadrul NATO si implementate în context NATO.
 7. România si Statele Unite vor înfiinta o pozitie de ofiter român de legatura în cadrul Comandamentului European al Statelor Unite pentru a asigura un parteneriat strategic strâns si continuu în mai multe domenii, inclusiv al apararii împotriva rachetelor balistice. Detaliile specifice vor fi discutate în cadrul Comitetului Mixt si vor fi reglementate într-un aranjament de implementare separat.

Articolul VII

Informatii clasificate

Toate informatiile clasificate furnizate sau generate în aplicarea prezentului Acord vor fi protejate în conformitate cu Acordul privind informatiile militare clasificate, cu exceptia informatiilor NATO clasificate care vor fi gestionate în conformitate cu Acordul de securitate NATO.

Articolul VIII

Mediu, sanatate si siguranta

 1. În conformitate cu articolul XIV din Acordul de cooperare în domeniul apararii si cu Aranjamentul de Implementare pe probleme de mediu, Partile confirma acordul lor de a implementa prezentul Acord într-un mod conform cu protectia mediului natural si a sanatatii umane.
 2. Partile vor avea o abordare preventiva cu privire la protectia mediului. În acest scop, toate problemele care ar putea aparea vor fi tratate cu celeritate în vederea prevenirii oricarui prejudiciu durabil adus mediului sau periclitarii sigurantei si sanatatii umane. Statele Unite vor furniza României informatii privind impactul spectrului electromagnetic asupra sigurantei persoanelor.
 3. Alte aspecte suplimentare privind orice impact relevant de mediu vor fi reglementate prin aranjamentul de implementare existent.

Articolul IX

Coordonarea cu autoritatile române locale

Comandantul român si Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite se pot consulta cu privire la problematica locala cu autoritatile locale din zona în care Baza este localizata.

Articolul X

Pretentii

 1. Pretentiile formulate în România pentru prejudicii produse pe teritoriul României vor fi gestionate în conformitate cu SOFA Suplimentar si cu articolul VIII din NATO SOFA.
 2. România nu-si va asuma raspunderea pentru niciun prejudiciu sau pentru nicio pretentie în legatura cu un astfel de prejudiciu, cauzat în afara teritoriului României de elemente ale Sistemului de Aparare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România, în cazul în care astfel de prejudicii nu sunt rezultatul actiunilor sau neglijentei României.
 3. În implementarea acestui articol, Partile, la cererea oricareia dintre ele, se vor întâlni cu scopul de a ajunge la o solutionare reciproc acceptabila, echitabila si justa a pretentiilor în timp util, tinând cont de circumstante si de obligatiile respective ale Partilor.

Articolul XI

Responsabilitatile financiare în relatia dintre Parti

 1. Obligatiile Partilor în conformitate cu prezentul Acord vor fi îndeplinite sub rezerva disponibilitatii fondurilor în acest scop. Prezentul alineat nu afecteaza obligatiile Partilor care decurg din NATO SOFA si SOFA Suplimentar.
 2. Fiecare Parte va fi responsabila pentru costurile îndeplinirii obligatiilor sale conform prezentului Acord:
  1. Cu exceptia cazului în care se decide altfel, Statele Unite vor fi responsabile pentru costul:
   1. transportarii, construirii, întretinerii, sustinerii si operarii interceptorilor pentru apararea împotriva rachetelor balistice si ale facilitatilor conexe din cadrul Facilitatii; si
   2. serviciilor solicitate, primite si furnizate si al taxelor de procesare în legatura directa cu astfel de interceptori si facilitati, cum ar fi utilitati si linii de telecomunicatii care vor fi platite la o rata nu mai putin favorabila decât cea acordata fortelor armate române situate în cadrul Bazei, cu exceptia cazului în care se convine altfel.
  2. Cu exceptia cazului în care se decide altfel, România va fi responsabila pentru costul:
   1. construirii, întretinerii, sustinerii si operarii facilitatilor aflate sub comanda româneasca sau folosite în mod exclusiv sau principal de catre autoritatile române în cadrul Bazei; si
   2. taxelor locale în legatura cu Baza în ceea ce priveste proprietatea asupra terenului sau altei proprietati imobiliare.
  3. Daca, în legatura cu construirea si functionarea Bazei, Partile convin ca este necesara construirea sau modificarea cladirilor, facilitatilor, drumurilor, utilitatilor, comunicatiilor sau oricarui alt element de infrastructura, referitoare la, dar situate în afara Facilitatii, inclusiv în afara Bazei, pentru folosirea comuna de catre România si Statele Unite, o astfel de constructie sau dezvoltare, precum si costurile de functionare si întretinere aferente vor fi împartite între Parti proportional cu folosirea acestora, în conformitate cu articolul II alineatul (5) al Acordului de cooperare în domeniul apararii, cu exceptia cazului în care se convine altfel.
  4. Statele Unite vor rambursa României costurile stabilite de comun acord ale serviciilor specifice convenite, furnizate de România pentru sprijinirea Statelor Unite.

Articolul XII

Implementarea

 1. Pentru implementarea prezentului Acord va fi înfiintat un Subcomitet Mixt în cadrul Comitetului Mixt înfiintat în conformitate cu articolul XI alineatul (2) al Acordului de cooperare în domeniul apararii.
 2. Elementele privind înfiintarea, componenta si functionarea acestui Subcomitet Mixt vor fi specificate într-un aranjament de implementare.
 3. În conformitate cu articolul XI alineatul (1) al Acordului de cooperare în domeniul apararii, Partile sau autoritatile desemnate de acestea pot încheia aranjamente de implementare suplimentare sau pot modifica aranjamentele de implementare aplicabile, necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentului Acord.
 4. În conformitate cu articolul I alineatul (2) al prezentului Acord, aranjamentele de implementare existente încheiate pentru implementarea Acordului de cooperare în domeniul apararii vor fi aplicate si pentru implementarea prezentului Acord, conform celor convenite de Parti, prin intermediul unui inventar, care urmeaza a fi finalizat de preferinta nu mai târziu de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentului Acord. Aranjamentele de implementare care trebuie amendate vor fi modificate cu acordul Partilor, în cel mai scurt timp posibil.

Articolul XIII

Interpretarea si solutionarea diferendelor

 1. În conformitate cu articolul XV al Acordului de cooperare în domeniul apararii, orice problema sau diferend cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord, inclusiv diferendele dintre Comandantul român si Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite referitoare la functionarea curenta a Bazei vor fi solutionate numai prin consultari bilaterale.
 2. Astfel de diferende vor fi solutionate la nivelul competent cel mai scazut posibil, prin consultari între reprezentantii Partilor.
 3. Orice diferend poate fi supus spre examinare, si, daca este posibil, solutionare, Comitetului Mixt înfiintat în conformitate cu articolul XI alineatul (2) al Acordului de cooperare în domeniul apararii sau consultarilor între Parti.

Articolul XIV

Intrarea în vigoare, durata, denuntarea si modificarea

 1. Prezentul Acord este încheiat pe o perioada nedeterminata si va intra în vigoare în conformitate cu legile interne ale fiecarei Parti si la data primirii ultimei notificari scrise prin care Partile se informeaza reciproc, prin canale diplomatice, ca toate procedurile interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord au fost îndeplinite.
 2. Prezentul Acord poate fi amendat prin acordul scris al Partilor. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alineatului (1) al acestui articol.
 3. Prezentul Acord poate fi denuntat în orice moment de catre oricare dintre Parti printr-o notificare scrisa transmisa celeilalte Parti care-si va produce efectele în termen de 2 ani de la data comunicarii acesteia.