Adjunctul Şefului Misiunii Diplomatice a SUA Shane Dixon la conferinţa Cyberint „Importanţa cooperării România-SUA în domeniul securităţii cibernetice

Adjunctul Şefului Misiunii Diplomatice a SUA Shane Dixon la conferinţa Cyberint: „Importanţa cooperării România-SUA în domeniul securităţii cibernetice”

Vă mulţumesc, domnule Anton Rog, pentru introducerea plină de amabilitate. Bună dimineaţa tuturor, este o plăcere să mă aflu aici alături de dumneavoastră.

Vă mulţumesc foarte mult pentru ocazia de a mă alătura acestui grup impresionant de lideri şi inovatori în domeniul securităţii cibernetice din sectoarele public şi privat. Doresc să transmit Cyberint aprecierea mea sinceră pentru organizarea celei de-a şasea ediţii a acestei conferinţe şi sponsorilor pentru că au făcut-o posibilă.

În aceste vremuri pline de încercări ar trebui să ştim cu toţii că Parteneriatul Strategic dintre naţiunile noastre nu a fost niciodată mai puternic şi să fim recunoscători pentru acest lucru. Statele Unite continuă să fie impresionate de transformarea României într-un lider regional şi european din ce în ce mai puternic şi mai clar, în domenii de la aplicarea legii la apărare naţională şi dezvoltare economică. Conferinţa din acest an atestă importanţa cooperării noastre continue pe teme de securitate cibernetică şi aplaud România pentru eforturile sale de a-şi creşte capacităţile şi rolul de conducător în acest domeniu extrem de important.

Războiul sălbatic şi ilegal al Rusiei în Ucraina şi atacurile sale cibernetice războinice împotriva României şi a altor aliaţi regionali demonstrează importanţa vitală a acestui subiect şi evidenţiază necesitatea existenţei parteneriatelor internaţionale pentru combaterea actorilor maliţioşi din spaţiul cibernetic. Adversarii noştri prezintă ameninţări din ce în ce mai sofisticate la adresa infrastructurii, economiilor şi cetăţenilor noştri. În privinţa acestui aspect, politica externă a Statelor Unite este clară: împreună cu partenerii noştri internaţionali vom promova un comportament responsabil al statelor în spaţiul cibernetic. Atunci când statele nu reuşesc să se ridice la aceste standarde, le vom trage la răspundere. Atunci când facem acest lucru alături de parteneri statornici precum România, ne amplificăm mesajul şi creştem preţul pe care actorii cibernetici maliţioşi îl au de plătit (inclusiv riscul tot mai mare de urmărire judiciară).

Statele Unite ale Americii sunt dedicate extinderii angajamentelor internaţionale, pentru a promova viziunea unui internet deschis, interoperabil, sigur şi fiabil şi a unui spaţiu cibernetic sigur. Patru administraţii prezidenţiale americane succesive au inclus tematica cibernetică printre priorităţile de securitate naţională. Dorim să construim şi să susţinem un mediu în care normele de comportament responsabil ghidează acţiunile statelor şi atribuie şi descurajează comportamente inacceptabile în spaţiul cibernetic. În 2021, în cadrul conferinţei Global Emerging Technology, secretarul de stat Anthony Blinken a declarat: „includem diplomaţia cibernetică şi tehnologică în activitatea noastră în toate sferele. Nimic nu are consecinţe mai mari asupra competitivităţii, securităţii şi, în cele din urmă, democraţiei noastre.”

În luna aprilie, Departamentul de Stat al SUA a făcut un mare pas înainte în promovarea securităţii cibernetice prin înfiinţarea Biroului pentru spaţiul cibernetic şi politici digitale (SCPD). Acest birou se concentrează asupra securităţii cibernetice internaţionale, a politicii internaţionale de informaţii şi comunicare şi asupra libertăţii digitale. În prezent, SCPD conduce şi coordonează activitatea Departamentului cu privire la spaţiul cibernetic şi diplomaţie digitală, pentru a încuraja comportamentul responsabil al statului în spaţiul cibernetic şi a promova politici care protejează integritatea şi securitatea infrastructurii internetului, corespund intereselor SUA, promovează competitivitatea şi susţin valorile democratice. Biroul abordează provocările din domeniul securităţii naţionale, oportunităţile economice şi provocările prezentate de spaţiul cibernetic, tehnologiile digitale şi politicile digitale şi promovează standarde şi norme echitabile, transparente, care susţin valorile şi interesele SUA.

Anul acesta, Ambasada SUA la Bucureşti a colaborat cu România la mai multe evenimente de informare privind securitatea cibernetică, dedicate unor subiecte precum securitatea infrastructurii critice, rezistenţa strategică, diplomaţia cibernetică, igiena cibernetică şi securitatea reţelelor 5G. Continuăm să avem o strânsă colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, pentru a susţine dezvoltarea Comandamentului Apărării Cibernetice şi am sprijinit demnitari români să participe la programe de pregătire în domeniile dreptului cibernetic internaţional şi al strategiei de securitate cibernetică, la Centrul George C. Marshall în Germania. Aceste activităţi reprezintă doar o mică imagine a parteneriatului nostru strâns şi neîntrerupt în această chestiune vitală.

Felicităm România pentru găzduirea Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT) din 2022 şi pentru realegerea ca membru în Consiliul UIT. Prin spaţii precum acesta, putem promova viziunea noastră comună pentru un model de guvernare a internetului care include multiple părţi interesate şi garanţi cibernetici. Înfiinţarea la Bucureşti a Centrului european de competențe în materie de securitate cibernetică poziţionează şi ea România ca lider regional în cercetare în domeniul cibernetic, în răspunsul la incidente şi gestionarea forţei de muncă. Mai mult, participarea României la Reuniunea de iniţiativă privind contracararea ransomware Counter Ransomware Initiative Summit, care se organizează luna viitoare la Washington, va contribui la discuţiile pe tema politicilor privind rezistenţa, perturbările, contracararea finanţării ilicite şi parteneriatele public-private. Flagelul ransomware este în creştere şi, deşi rămân multe de făcut, am înregistrat paşi importanţi împreună pentru contracararea acestui tip de atac.

Pe măsură ce ne confruntăm cu ameninţări noi la adresa economiilor noastre cu susţinere digitală, cooperarea noastră va continua să evolueze. Securitatea cibernetică nu mai este exclusiv domeniul experţilor tehnici; ea solicită un efort multi-sectorial, la nivelul întregului guvern, şi o colaborare activă cu sectorul privat. Tradiţia puternică a României în domeniul inovaţiei tehnologice şi cooperarea cibernetică internaţională reprezintă factori care sporesc succesul. Rămânem alături de România pentru a descuraja ameninţările cibernetice şi a asigura viitorul nostru digital comun.

Cu acestea, îmi închei discursul. Vă mulţumesc foarte mult.