Ambasadorul Hans Klemm la conferinţa „Parteneriatul Strategic România-SUA în domeniul securităţii cibernetice”

Ambasadorul Hans Klemm susţine un discurs în deschiderea conferinţei „Parteneriatul Strategic România-SUA în domeniul securităţii cibernetice”. Snagov, Bucureşti, 4 octombrie 2018 (Lucian Crusoveanu / Public Diplomacy Office)
Ambasadorul Hans Klemm susţine un discurs în deschiderea conferinţei „Parteneriatul Strategic România-SUA în domeniul securităţii cibernetice”. Snagov, Bucureşti, 4 octombrie 2018 (Lucian Crusoveanu / Public Diplomacy Office)

Domnilor secretari generali, domnule consilier prezidenţial, domnule director, doamnelor şi domnilor, distinşi invitaţi, dragi prieteni,

Vă mulţumesc pentru invitaţia la această conferinţă cu adevărat foarte importantă, organizată în acest frumos spaţiu, într-o zi frumoasă de toamnă. Acest eveniment are loc într-un moment crucial, când ne confruntăm împreună cu nenumărate ameninţări la adresa reţelelor şi intereselor noastre din domeniul cibernetic. Doresc să felicit Centrul Naţional Cyberint pentru organizarea acestei conferinţe, care demonstrează rolul conducător al României în domeniul securităţii cibernetice.

În discursul meu de astăzi voi face o scurtă prezentare a noii noastre strategii naţionale în domeniul securităţii cibernetice şi voi evidenţia câteva dintre importantele colaborări desfăşurate în cadrul Parteneriatului Strategic SUA-România. În SUA, octombrie este luna dedicată conştientizării importanţei securităţii cibernetice, precum şi Luna Europeană a Securităţii Cibernetice în Uniunea Europeană. Aceste iniţiative anuale ne reamintesc importanţa securităţii cibernetice aşadar este foarte, foarte potrivit să ne întâlnim aici în această lună tot pentru a discuta despre securitate cibernetică.

Cooperarea SUA cu Uniunea Europeană şi NATO în domeniul securităţii cibernetice este robustă. Pe 13 septembrie, am organizat a cincea ediţie a Dialogului SUA-UE pe tema securităţii cibernetice la Bruxelles, cu participarea Departamentului de Stat şi a Serviciului European de Acţiune Externă, pentru a reafirma puternicul nostru parteneriat transatlantic din domeniul cibernetic şi angajamentul nostru de a lua măsuri de contracarare a activităţii cibernetice maliţioase.

Pe 16-18 octombrie, în doar câteva săptămâni, NATO va organiza cea mai mare conferinţă a sa pe tema securităţii cibernetice.

Practicile inadecvate de securitate cibernetică constituie o ameninţare elementară, atât intern, cât şi internaţional. Infrastructura vitală, este din ce în ce mai mult interconectată şi dependentă de infrastructura globală şi de sisteme care sunt vulnerabile atât la ameninţări fizice, cât şi cibernetice. Securitatea cibernetică este o provocare transfrontalieră, trans-sectorială, aşadar trebuie să răspundem la aceasta împreună.

Pe 20 septembrie, Casa Albă a publicat Strategia Naţională în domeniul Securităţii Cibernetice aferentă anului 2018, care prezintă măsurile pe care Statele Unite le vor lua pentru a promova un spaţiu cibernetic deschis, sigur, interoperabil şi fiabil. Strategia se concentrează asupra a patru domenii cheie:

  • În primul rând, asupra consolidării securităţii cibernetice americane;
  • În al doilea rând, protejarea spaţiului cibernetic – motor al creşterii economice şi inovării;
  • În al treilea rând, amplificarea eforturilor de descurajare a activităţilor de destabilizare în spaţiul cibernetic
  • În al patrulea rând, menţinerea pe termen lung a unui internet deschis, care sprijină şi consolidează interesele americane.

Statele Unite se angajează, de asemenea, să dezvolte capacităţile cibernetice ale partenerilor noştri internaţionali, inclusiv pe ale României. Prin eforturi directe de dezvoltare a capacităţilor cibernetice, încercăm să oferim asistenţă partenerilor în elaborarea şi aplicarea unor strategii naţionale de securitate cibernetică, luarea de măsuri împotriva infracţiunilor cibernetice, impunerea de standarde de securitate cibernetică şi protejarea infrastructurii vitale de ameninţările cibernetice.

Colaborarea noastră în domeniul securităţii cibernetice în cadrul Parteneriatului Strategic SUA-România prin Grupul de lucru în domeniul cibernetic şi al tehnologiei digitale se desfăşoară pe parcursul întregului an şi include cooperare bilaterală constantă, schimb de informaţii, precum şi gestionare a incidentelor şi eforturi de refacere desfăşurate împreună cu instituţiile române din domeniul cibernetic.

Anul acesta am sponsorizat participarea reprezentanţilor români din domeniul cibernetic la două importante ocazii de pregătire în domeniu:

  • În primul rând, la un seminar de aplicare a strategiei cibernetice în Ungaria; reprezentanţii instituţiilor române au învăţat tehnici de planificare avansată a strategiei cibernetice, legislaţie în domeniu şi elaborare de regulamente, tehnici de colaborare interministerială şi intersectorială şi bune practici de supraveghere a protecţiei cibernetice a infrastructurii vitale.
  • În al doilea rând, la un seminar pe temele securitate cibernetică şi drept internaţional, organizat în Germania; a extins activităţile de dezvoltare internaţională a capacităţilor cibernetice deja existente şi activităţile de cooperare cu partenerii. Românii a căror participare am sponsorizat-o şi-au sporit cunoaşterea dreptului internaţional şi a aplicării acestuia în activităţile cibernetice ale statelor.

Prin Grupul de lucru în domeniul cibernetic şi al tehnologiei digitale colaborăm cu Autoritatea Electorală Permanentă şi cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru a ajuta la protejarea mecanismelor electorale ale României. Ca parte a acestei colaborări în desfăşurare, facem schimb de informaţii şi bune practici pentru a proteja procesele electorale de imixtiuni cibernetice şi influenţă malignă. Desigur, aceste riscuri sunt binecunoscute din păcate de către Statele Unite, atât la nivelul guvernului federal, cât şi al celor statale.

În plus, colaborăm cu Ministerul Apărării Naţionale pentru a sprijini înfiinţarea unui Comandament pentru Apărare Cibernetică la nivelul Armatei României. Sprijinul nostru include vizite de evaluare, echipe mobile de pregătire şi pregătire în SUA în domeniul apărării cibernetice pentru reprezentanţi ai Ministerului Apărării. Odată devenit complet operaţional, Comandamentul pentru Apărare Cibernetică va avea capacitatea de a identifica, învinge şi contracara atacuri la adresa infrastructurii vitale din domeniul apărării şi va furniza interoperabilitate sporită cu NATO.

Ca urmare a interconectivităţii spaţiului cibernetic, o îmbunătăţire a practicilor de securitate cibernetică ale partenerilor noştri sporeşte siguranţa şi rezistenţa altor ţări, inclusiv a Statelor Unite, la ameninţările cibernetice. În termeni economici, securitatea cibernetică este un bun public şi atunci când o ţară îşi sporeşte securitatea cibernetică, acest lucru are o influenţă benefică asupra tuturor membrilor comunităţii internaţionale în spaţiul cibernetic.

Libertatea internetului este un principiu fundamental al Strategiei Naţionale de Apărare Cibernetică, pe care Statele Unite îl promovează printr-o diversitate de colaborări bilaterale şi multilaterale, precum şi prin programe de asistenţă străină.

Susţinem modelul de tip multi-actori pentru guvernanţa internetului în defavoarea încercărilor de creare a unor modele de guvernanţă axate pe stat şi respingem folosirea unor îngrijorări false legate de securitatea cibernetică drept pretexte pentru protecţionism digital. De asemenea, la nivel bilateral, ne exprimăm îngrijorarea cu privire la măsuri pe care este posibil ca guvernele să le ia pentru a restricţiona accesul la internet şi a suprima exprimarea liberă în mediul electronic şi facem apel la companiile online cu sediul în SUA să respecte drepturile omului şi să aplice Principiile directoare ale ONU privind activitățile întreprinderilor și drepturile omului în planificarea şi desfăşurarea activităţilor lor comerciale.

Pentru ca spaţiul cibernetic să rămână un motor al unei economii digitale vibrante, colaborăm cu partenerii străini şi cu alte grupuri de actori implicaţi, inclusiv cu societatea civilă şi cu sectorul privat, pentru a promova bune practici şi politici care sporesc inovarea, deschiderea şi eficienţa. Oferim sprijin pentru dezvoltarea de tehnologie, siguranţă digitală, promovarea de politici şi cercetare. În ultimul deceniu, Statele Unite au oferit asistenţă străină în valoare de peste 165 de milioane de dolari pentru sprijinirea programelor dedicate libertăţii internetului.

Nu în ultimul rând, răspundem activităţilor cibernetice maliţioase, finanţate de alte ţări, care au efect destabilizator sau afectează interesele naţionale ale Statelor Unite şi ale partenerilor şi aliaţilor săi. În cooperare cu parteneri, aliaţi şi actori străini, pledăm pentru un cadru reprezentat de o conduită responsabilă a ţărilor în spaţiul cibernetic, bazată pe dreptul internaţional, pe respectarea unor norme voluntare, neobligatorii,aplicabilă în vreme de pace şi aplicarea de măsuri practice de dezvoltare a încrederii menite să reducă riscul de apariţie a conflictelor cauzate de activităţi cibernetice maliţioase. Şi depunem eforturi pentru a ne asigura că există consecinţe în cazul unei conduite cibernetice disruptive care afectează Statele Unite şi pe partenerii săi, recunoscând că toate instrumentele de politici naţionale şi internaţionale sunt disponibile pentru prevenirea, contracararea şi descurajarea activităţilor cibernetice maligne îndreptate împotriva Statelor Unite şi a aliaţilor lor.

Securitatea cibernetică este o provocare diferită de toate celelalte cu care ne-am confruntat vreodată. Tehnologia se schimbă de la un minut la altul, de la internetul lucrurilor la 5G şi inteligenţă artificială, la învăţare automată şi folosirea calculatoarelor cuantice şi fiecare progres este însoţit nu doar de noi oportunităţi, ci şi de noi provocări. Şi pe măsură ce ameninţările evoluează, trebuie să evolueze şi eforturile noastre. Vă felicit pentru participarea la acest eveniment şi pentru concentrarea asupra îmbunătăţirii cooperării public-private, asupra înţelegerii viitoarelor ameninţări şi a sublinierii importanţei securităţii cibernetice. Conferinţa de astăzi subliniază un important aspect al parteneriatului nostru strategic şi aştept cu interes continuarea colaborării noastre în domeniul cibernetic.

Înainte de a încheia, doresc să fac o adăugire la cele spuse de domnul director Ionescu referitor la potenţialul rol al universităţilor în acest important domeniu de activitate şi de cooperare bilaterală. Consider inspiraţională investiţia României în burse masterale şi doctorale. Ştiu că există programe similare în Statele Unite. Un aspect care nu lipseşte dar asupra căruia ne-am putea poate concentra eforturile de amplificare este încurajarea parteneriatelor dintre universităţile din România şi Statele Unite în domeniul securităţii cibernetice. Acesta este un domeniu de potenţial interes nu doar pentru seminarul nostru pe tema securităţii cibernetice desfăşurat sub auspiciile Parteneriatului Strategic SUA-România, ci şi pentru un alt grup de lucru care se concentrează asupra schimburilor din domeniile ştiinţă, inginerie, educaţie şi cultură. Acest grup de lucru a fost înfiinţat în 2015-2016, la iniţiativa Guvernului României, a Ministerului de Externe. Iniţiativa mi s-a părut foarte bună dar, sincer, cred că rezultatele obţinute în acest domeniu nu au fost atât de numeroase pe cât s-a promis. Aşadar, există poate o ocazie de colaborare între aceste două grupuri de lucru, grupul de lucru în domeniul securităţii cibernetice şi grupul de lucru în domeniul cercetării, tehnologiei, educaţiei şi culturii, pentru a încuraja colaborarea dintre universităţile americane şi româneşti.

În urmă cu doar noi ani, m-am aflat în Montgomery, statul Alabama. Chiar am discutat despre acest lucru cu generalul Ciucă de dimineaţă. Am mers atunci la Universitatea Auburn, care are o facultate de studii avansate în securitate cibernetică. Cred că ar fi extraordinar să găsim o modalitate de a lansa un parteneriat al lor cu o universitate românească, exact aşa cum Garda Naţională a Statului Alabama a devenit un partener atât de strâns al forţelor armate române.

Vă mulţumesc pentru răbdare şi vă doresc succes!