Concurs “Gusturi americane în preparatele româneşti”

“Gusturi americane în preparatele româneşti”. Concurs în colaborare cu Serviciul agricol extern al SUA (FAS).
“Gusturi americane în preparatele româneşti”. Concurs în colaborare cu Serviciul agricol extern al SUA (FAS).

Te invităm să participi la seria de concursuri  “Gusturi americane în preparatele româneşti”. Competiţia este menită să familiarizeze publicul din România cu produsele şi gastronomia americane şi nu are scop comercial.

Condiţii de participare:

 1. Trebuie să fii cetăţean român şi să locuieşti în România.
 2. Trebuie să respecţi cerinţele fiecărei etape a concursului şi să transmiţi până la data limită stabilită reţeta folosită şi fotografiile care ilustrează realizarea acesteia.
 3. Persoana care trimite fotografia va fi considerată participant şi va fi singura eligibilă pentru câştigarea premiului.
 4. Angajaţii Guvernului SUA şi membrii familiilor acestora nu pot participa la acest concurs.

Desfăşurarea concursului

Concursul se desfăşoară pe parcursul a şase săptămâni şi conţine 3 etape. Fiecare etapă va fi diferenţiată în funcţie de ingredintele specifice folosite, iar câştigătorii fiecărei etape vor primi premii din partea FAS. Participanţii aflaţi pe primele două locuri în fiecare etapă vor primi invitaţii la un eveniment public de promovare a gastronomiei americane unde li se vor acorda certificate de recunoaştere.

Criterii de departajare:

 • folosirea ingredientelor americane în realizarea unui produs gastronomic de inspiraţie românească;
 • transpunerea cu succes a preparării reţelor în imagini;
 • aspectul estetic al produsului final;

Juriul

Juriul este format din reprezentanţi ai  Serviciului agricol extern al SUA, chef Ştefan Popescu şi Prinţesa Polonic – Anca Lungu (food blogger).

Cum te înscrii:

 1. O dată cu publicarea pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA a temei fiecărei etape, participanţii au la dispoziţie zece zile pentru a transmite fotografiile care arată pregătirea unui produs culinar folosind tema recomandată şi specificul gastronomiei româneşti.
 2. Fotografiază cel puţin două etape ale procesului de realizare şi produsul final şi trimite fotografiile la adresa de e-mail agbucharest@fas.usda.gov cu subiectul: Concurs.
 3. Fişierele digitale trebuie să aibă maxim 20 de Mb, cel puţin 1.600 de pixeli pentru latura orizontală (dacă imaginea este în format peisaj) sau 1.600 de pixeli pentru latura verticală (dacă imaginea este în format portret). Salveaz-o în format JPG sau .jpeg. Te rugăm să foloseşti numele tău complet pentru denumirea fişierelor.
 4. Dacă fotografiile sunt primite şi eşti înscris în concurs, vei primi un e-mail de confirmare. Dacă nu primeşti o confirmare a înscrierii, sună la 021.2003356 pentru a afla cum poţi retrimite fotografiile.
 5. Câştigătorii vor fi anunţaţi pe pagina de Facebook a Ambasadei şi contactaţi de reprezentanţii Serviciului agricol extern al SUA pentru detalii cu privire la premii.
 6. Înscrierea la concurs se consideră o acceptare implicită a Regulamentului oficial.

Cerinţe cu privire la conţinut:

Reţeta preparatelor trebuie să fie din gastronomia românească, însă trebuie folosit ingredientul specific american propus în fiecare etapă.

Fotografiile înscrise trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să nu includă conţinut explicit ori sugestiv sexual sau conţinut defăimător despre vreun grup etnic, rasial, de gen, religios, profesional sau de vârstă ori despre persoanele cu dizabilităţi, să nu fie sau pornografic şi să nu conţină nuditate;
 • să nu promoveze alcoolul, drogurile, tutunul, armele sau folosirea acestora sau alte activităţi care pot părea periculoase sau anumite mesaje politice;
 • să nu defăimeze, să nu reprezinte în mod necorespunzător alte persoane sau companii;
 • să nu includă utilizarea accentuată de mărci, logouri sau însemne comerciale (precum ambalaje sau interioare/exterioare de clădiri) private şi să nu promoveze vreo marcă sau vreun produs; să nu conţină informaţii de identificare precum numere de înmatriculare, nume de persoane, adrese de e-mail sau adrese de străzi;
 • să nu conţină materiale pentru care drepturile de autor sunt deţinute de alte persoane (inclusiv fotografii, sculpturi, picturi sau alte lucrări de artă sau imagini utilizate pe pagini de internet, la televiziune, în filme sau alte medii);
 • să nu conţină fără acord materiale care includ nume, fotografii sau alte indicii care permit identificarea unor persoane în viaţă sau decedate;
 • să nu transmită mesaje sau imagini care nu corespund imaginilor pozitive cu care Ambasada SUA la Bucureşti doreşte să se asocieze;
 • să nu reflecte şi să nu constituie o încălcare a legii;
 • să nu prezinte şi să nu identifice în nici un fel minori cu excepţia cazului în care participantul este părintele sau tutorele legal al minorului.
 • să nu conţină semnături, date, rame sau alte însemne grafice şi să nu aibă o calitate necorespunzătoare.

Termeni şi condiţii

Înscriindu-te în acest concurs susţii, garantezi şi eşti de acord cu următoarele:

Ai respectat cerinţele specifice fiecărei etape ale concursului şi eşti cel care a preparat produsul intrat în consurs.

Tu ai realizat şi înscris fotografiile şi toate elementele acesteia sunt originale, nu sunt copiate din alte creaţii şi nu încalcă drepturile niciunei terţe părţi; în cazul în care unele dintre elemente au fost create de o terţă parte (parte terţă participantă), tu deţii toate drepturile asupra acestor elemente şi poţi ceda depturile asupra fotografiilor înscrise în concurs.

Tu rămâi proprietarul fotografiilor înscrise însă, odată cu înscrierea, tu şi orice parte terţă participantă acordaţi Ambasadei SUA la Bucureşti drept perpetuu, gratuit, irevocabil ne-exclusiv să publice, reproducă şi să realizeze creaţii bazate pe această fotografie, să distribuie, să afişeze, să transmită, să difuzeze, să transpună în format digital sau să folosească în alte moduri şi să permită altora să folosească, în întreaga lume, fotografia înscrisă în concurs în orice mod, formă sau format existent sau care va fi creat, inclusiv în internet, şi pentru orice scop, inclusiv, dar nu doar pentru promovarea entităţilor implicate în concurs şi a concursului, fără necesitatea obţinerii aprobării ulterioare sau a efectuării unor plăţi către participant, inclusiv pentru acele fotografii care nu au fost selectate. Prin înscrierea lucrării, eşti de acord că Ambasada SUA la Bucureşti nu este obligată să publice fotografiile înscrise de tine, că Ambasada SUA la Bucureşti este singura care decide asupra publicării şi că înscrierea sau publicarea unei fotografii nu garantează că aceasta va fi câştigătoare.

Înscriindu-te, înţelegi şi acorzi Ambasadei SUA la Bucureşti permisiunea ca fotografiile  înscrise să fie publicată pe paginile de Facebook, YouTube, Twitter şi de internet ale Ambasadei acum şi întotdeauna, oriunde în lume, pentru ca aceasta să fie văzută de vizitatorii paginilor. Ambasada SUA la Bucureşti nu este răspunzătoare pentru utilizarea neautorizată a fotografiilor de către o terţă parte. Nu se va acorda recunoaştere pentru fotografiile înscrise, iar înscrierea unei fotografii nu creează o relaţie confidenţială şi nu impune Ambasadei SUA sau instituţiilor afiliate obligaţia de confidenţialitate.

Toate fotografiile realizate şi înscrise în concurs trebuie să respecte drepturile de autor, mărcile comerciale, drepturile de confidenţialitate, publicitate sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi de alt tip ale oricărei persoane şi entităţi. Dacă fotografiile înscrise conţin materiale sau elemente asupra cărora concurentul nu deţine drepturi şi/sau asupra cărora au drepturi terţe părţi, este responsabilitatea participantului să obţină, înainte de înscrierea lucrării, toate permisiunile şi orice acord necesare utilizării şi expunerii fotografiilor înscrise în concurs de către Ambasada SUA la Bucureşti în maniera prezentată în acest regulament oficial. Ambasada SUA la Bucureşti îşi rezervă dreptul de a solicita oricărui participant dovada obţinerii acordului într-o formă pe care o consideră acceptabilă. Înscriindu-te în concurs, garantezi şi susţii că eşti de acord cu înscrierea şi utilizarea fotografiilor înscrise în concurs şi cu publicarea acesteia pe pagina de internet a Ambasadei SUA la Bucureşti şi pe alte pagini ale Guvernului SUA.

Ambasada SUA la Bucureşti îşi rezervă dreptul exclusiv şi discreţionar de a descalifica orice fotografie înscrisă, pentru orice motiv. Ambasada SUA la Bucureşti nu este obligată să specifice de ce o fotografie înscrisă a fost descalificată, menţionând doar că ea a fost considerată ineligibilă conform acestui regulament oficial. Mai mult, Ambasada SUA la Bucureşti îşi rezervă dreptul exclusiv şi discreţionar de a nu acorda nici un premiu dacă în perioada de înscriere nu primeşte un număr suficient de fotografii eligibile şi corespunzătoare.