„Atunci şi acum” Concurs de fotografii

„Atunci şi acum”. Concurs de fotografii.
„Atunci şi acum”. Concurs de fotografii.
„ O democraţie funcţională nu se poate baza pe minciuni, negare şi amnezie.”
– Vladimir Tismăneanu

La 30 de ani de la căderea regimurilor comuniste în Europa Centrală şi de Est, Ambasada SUA la Bucureşti vă invită la un concurs dedicat amintirilor fotografice din acea epocă. Vă invităm să vă verificaţi arhiva de fotografii, să o alegeţi pe cea preferată şi să ne-o trimiteţi în format electronic împreună cu o fotografie care surprinde aceeaşi imagine, însă în prezent. Fotografiile pot include persoane, clădiri, peisaje, obiecte etc.

Fotografiile „atunci şi acum” trebuie să ilustreze transformarea de la conducerea comunistă la bunăstarea post-comunistă din ultimii 30 de ani şi vor contribui la eforturile de păstrare a memoriei recente.

Regulament oficial

Premii

Puteţi câştiga unul dintre următoarele premii:

 • Premiul 1: Cameră foto Sony Cyber-Shot DSC-RX10
 • Premiul 2: Cameră foto Sony Cyber-Shot DSC-RX100
 • Premiul 3: Cameră video sport GoPro Hero 7

Se pot acorda premii suplimentare tuturor finaliştilor concursului.

Este posibil ca fotografiile câştigătoare să fie publicate pe pagina de internet şi pe canalele de comunicare socială ale Ambasadei şi ale partenerilor săi. (Vezi detalii suplimentare în rubrica „Termeni şi drepturi”.

Condiţii de participare

 1. Participanții trebuie să fie cetățeni români cu domiciuliul în România și să aibă vârsta minimă de 18 ani.
 2. Concursul începe pe 26 septembrie 2019 şi se încheie pe 13 octombrie 2019, la ora 23:59. Persoana care trimite fotografia va fi considerată participant şi va fi singura eligibilă pentru câştigarea premiului.
 3. Angajaţii Guvernului SUA şi membrii familiilor acestora nu pot participa la acest concurs.

Cum te înscrii:

 1. Alege o fotografie care ilustrează atmosfera perioadei comuniste în România. Găseşte o fotografie actuală comparabilă, care poate evidenţia transformarea petrecută în ultimii 30 de ani. Fotografiile trebuie să îţi aparţină.
 2. Trimite fotografiile la infobuch@state.gov cu subiectul „Atunci şi acum” în titlul e-mailului, până pe 8 octombrie 2019 la ora 23:59. Te rugăm să foloseşti numele tău complet pentru denumirea fişierelor. Dacă fotografia ta este primită şi acceptată, vei primi un e-mail de confirmare. Dacă nu primeşti o confirmare a înscrierii, sună la 021-200-6183 pentru a afla cum poţi re-trimite fotografia ta.
 3. Odată trimise fotografiile, fiecare set va fi considerat înscris şi nu poate fi înlocuit. Nu se pot înscrie mai mult de două seturi de fotografii (4 fotografii de maxim 3MB fiecare) însă doar unul poate fi premiat. Înscrierea la concurs se consideră o acceptare implicită a Regulamentului Oficial.
 4. După încheierea perioadei de înscriere, membrii juriului vor avea la dispoziţie patru săptămâni pentru a delibera. Câştigătorii vor fi anunţaţi în cadrul unui eveniment ale cărui detalii vor fi comunicate la o dată ulterioară, iar rezultatele vor fi anunţate pe Facebook şi pe pagina de internet a Ambasadei.

Selecţia câştigătorilor şi criteriile de jurizare

Toate fotografiile vor fi văzute de un juriu compus din diplomaţi ai Ambasadei SUA şi reprezentanţi ai 80east – apartamentul comunist.

Criteriile de jurizare sunt următoarele (în ordinea importanţei):

 1. Nivelul de reuşită în evidenţierea transformării României după căderea comunismului
 2. Originalitate/Creativitate

Cerinţe legate de conţinut

Fotografiile înscrise trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să nu includă conţinut explicit ori sugestiv sexual sau limbaj neadecvat referitor la vreun grup etnic, rasial, de gen, religios, profesional sau de vârstă ori despre persoanele cu dizabilităţi;
 • să nu promoveze sau să prezinte folosirea de alcool, droguri, tutun, arme sau folosirea acestora sau alte activităţi care pot părea periculoase;
 • să nu promoveze niciun mesaj sau partid politic;
 • să nu defăimeze, să nu reprezinte în mod necorespunzător şi să nu conţină comentarii defăimătoare despre alte persoane, companii sau organizaţii;
 • să nu includă utilizarea accentuată de mărci, logouri sau însemne comerciale (precum ambalaje sau interioare/exterioare de clădiri) private şi să nu facă reclamă sau să promoveze vreo marcă sau vreun produs; să nu conţină informaţii de identificare precum numere de înmatriculare, nume de persoane, adrese de e-mail sau adrese de străzi;
 • să nu conţină materiale pentru care drepturile de autor sunt deţinute de alte persoane (inclusiv fotografii, sculpturi, picturi sau alte lucrări de artă sau imagini utilizate pe pagini de internet, la televiziune, în filme sau alte medii);
 • să nu conţină fără acord materiale care includ nume, portrete, fotografii sau alte indicii care permit identificarea unor persoane în viaţă sau decedate;
 • să nu transmită mesaje sau imagini care nu corespund imaginilor pozitive cu care Ambasada SUA la Bucureşti doreşte să se asocieze;
 • să nu reflecte şi să nu constituie o încălcare a legii;
 • să nu prezinte şi să nu identifice minori fără consimţământul părintelui sau al tutorelui legal.

Termeni şi condiţii

Înscriindu-te în acest concurs susţii şi eşti de acord cu următoarele:

Tu ai realizat şi înscris fotografiile. Ai primit permisiunea persoanei/persoanelor surprinse în fotografie (parte terţă participantă) (în funcţie de situaţie) de a le prezenta în fotografiile înscrise şi toate elementele lucrărilor tale sunt opera ta originală, nu sunt copiate din alte lucrări şi nu încalcă drepturile niciunei terţe părţi. În cazul în care unele dintre elemente au fost create de o terţă parte (parte terţă participantă), tu deţii toate drepturile asupra acestor elemente şi poţi ceda depturile asupra fotografiei înscrise în concurs. În cazul în care partea terţă participantă este un minor, ai obţinut permisiunea scrisă a părinţilor sau tutorelui legal al minorului.

Tu rămâi proprietarul fotografiilor înscrise însă, odată cu înscrierea, tu şi orice parte terţă participantă acordaţi Ambasadei SUA la Bucureşti drept perpetuu, gratuit, irevocabil, ne-exclusiv să publice, reproducă şi să realizeze creaţii bazate pe această fotografie, să distribuie, să afişeze, să expună, să transmită, să difuzeze, să transpună în format digital sau să folosească în alte moduri şi să permită altora, inclusiv 80east – apartamentul comunist, să folosească, în întreaga lume, fotografiile înscrise în concurs în orice mod, formă sau format existent sau care va fi creat, inclusiv în internet, şi pentru orice scop, inclusiv, dar nu doar pentru promovarea entităţilor implicate în concurs şi a concursului, fără necesitatea obţinerii aprobării ulterioare sau a efectuării unor plăţi către participant, inclusiv pentru acele fotografii care nu au fost selectate.

Toate fotografiile realizate şi înscrise în concurs trebuie să respecte drepturile de autor, mărcile comerciale, drepturile de confidenţialitate, publicitate sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi de alt tip ale oricărei persoane şi entităţi. Dacă fotografiile înscrise conţin materiale sau elemente asupra cărora concurentul nu deţine drepturi şi/sau asupra cărora au drepturi terţe părţi, este responsabilitatea participantului să obţină, înainte de înscrierea lucrării, toate permisiunile şi orice acord necesare utilizării şi expunerii fotografiilor înscrise în concurs de către Ambasada SUA la Bucureşti în maniera prezentată în acest regulament oficial. Ambasada SUA la Bucureşti îşi rezervă dreptul de a solicita oricărui participant dovada obţinerii acordului într-o formă pe care o consideră acceptabilă. Înscriindu-te în concurs, garantezi şi susţii că eşti de acord cu înscrierea şi utilizarea fotografiei înscrise în concurs şi cu publicarea acesteia pe pagina de internet a Ambasadei SUA la Bucureşti şi pe alte pagini de internet sau canale de comunicare socială ale Guvernului SUA.

Prin înscrierea în concurs, eşti de acord că Ambasada SUA la Bucureşti nu este obligată să publice fotografiile înscrise de tine, că Ambasada SUA la Bucureşti este singura care decide asupra publicării şi că înscrierea sau publicarea unei fotografii nu garantează că aceasta va fi câştigătoare. Prin înscrierea în concurs, fiecare participant înţelege şi acordă Ambasadei SUA la Bucureşti permisiunea ca fotografiile înscrise să fie publicate pe platformele de comunicare socială (Facebook, YouTube, Twitter etc.) şi pe paginile de internet ale Ambasadei şi ale Guvernului SUA acum şi întotdeauna, oriunde în lume, pentru ca acestea să fie văzute de vizitatorii paginilor. Ambasada SUA la Bucureşti nu este răspunzătoare pentru utilizarea neautorizată a fotografiei de către o terţă parte. Nu se va acorda recunoaştere pentru fotografiile înscrise, iar înscrierea nu creează o relaţie confidenţială şi nu impune Ambasadei SUA sau instituţiilor afiliate obligaţia de confidenţialitate.
Ambasada SUA la Bucureşti îşi rezervă dreptul exclusiv şi discreţionar de a descalifica orice fotografie înscrisă, pentru orice motiv. Ambasada SUA la Bucureşti nu este obligată să specifice de ce fotografiile înscrise au fost descalificate, menţionând doar că ele au fost considerate ineligibile conform acestui regulament oficial. Mai mult, Ambasada SUA la Bucureşti îşi rezervă dreptul exclusiv şi discreţionar de a nu acorda nici un premiu dacă în perioada de înscriere nu primeşte un număr suficient de fotografii eligibile şi corespunzătoare.