Afaceri

România este o ţară membră a Uniunii Europene şi are o economie cu venituri medii (în partea de sus). Cu un Produs Intern Brut real de 129,5 miliarde de dolari în 2015, România este se numără printre primele 50 de economii ale lumii. România a înregistrat în 2015 un deficit comercial de 9,2 miliarde de dolari, unul dintre cele mai mari din Europa de Est. Se situează pe locul 52 în lume după forţa de muncă — 9,253 milioane de persoane, dintre care 49% lucrează în sectorul serviciilor.

În 2015, schimburile comerciale de bunuri şi servicii dintre SUA şi România au avut o valoare totală de 2,9 miliarde de dolari. Utilajele şi echipamentul agricol, tehnologii din domeniul energiei şi mediului, tehnologia medicală şi a informaţiei echipamentele de ambalare şi reciclare a deşeurilor şi substanţele chimice sunt atractive pentru importatorii americani. Principalele exporturi româneşti în Statele Unite sunt reprezentate de: îngrăşăminte, insecticide şi pesticide, utilaje şi echipament industrial, metale şi produse metalice, textile şi încălţăminte, precum şi motoare pentru avioane civile.

Serviciul Comercial al SUA în România promovează prosperitatea economică, stimulează crearea de locuri de muncă şi creşte securitatea naţională prin intermediul unei reţele internaţionale a celor mai buni profesionişti din lume din domeniul comercial.

El promovează şi protejează interesele comerciale ale SUA în străinătate şi oferă soluţii personalizate pentru a ajuta companiile americane să concureze şi să câştige în competiţia de pe piaţa globală.