Charge d’Affaires David Muniz la conferinţa internaţională „Femeile parlamentar din România și promovarea egalității de gen ca angajament național”

1 noiembrie 2022
Parlamentul României

Bună ziua. Doamnă Preşedinte, stimaţi co-organizatori, vă mulţumesc pentru găzduirea acestei conferinţe pe o temă vitală. Este o onoare să fac parte din acest distins grup de vorbitori, alături de alţi diplomaţi.

Cred că Statele Unite ale Americii sunt singura naţiune reprezentată aici care nu a ales încă o femeie ca şef de stat sau de guvern şi trebuie să spun cu onestitate că încă avem lucruri de învăţat despre egalitatea de gen. Însă, în spiritul învăţării reciproce, doresc să vă împărtăşesc modul în care abordează Statele Unite egalitatea de gen şi cum a devenit ea o prioritate a politicii noastre externe. Strategia noastră se bazează pe convingerea că asigurarea oportunităţilor necesare pentru ca fiecare femeie şi fată să îşi valorifice potenţialul este nu doar justă, ci şi vitală pentru promovarea prosperităţii, stabilităţii şi securităţii ţării noastre şi a lumii.

În 1995, Statele Unite au recunoscut egalitatea de gen ca prioritate a politicii externe şi au înfiinţat Biroul pentru Probleme Globale ale Femeilor în cadrul Departamentului de Stat şi i-au stabilit misiunea de a împuternici femeile şi fetele, şi de a promova drepturile lor, în plan internaţional. Săptămâna trecută, Katrina Fotovat, şefa Biroului, s-a aflat la Bucureşti. Ea s-a întâlnit cu reprezentanţi ai ONG-urilor, ai guvernului, ai Ministerului Apărării Naţionale şi cu mai mulţi membri ai Parlamentului, pentru a discuta subiectele asociate în mod tradiţional „problemelor femeilor”, care au însă impact asupra tuturor: violenţa de gen, emanciparea economică a femeilor şi legătura femei-pace-securitate.

Ea a înţeles provocările cu care se confruntă România. Naţiunile noastre fac eforturi să crească numărul de femei care ocupă funcţii politice; pentru prima oară în istorie, Statele Unite ale Americii au o femeie vicepreşedinte, 50% dintre membrii guvernului sunt femei, iar Preşedintele Camerei Reprezentanţilor este femeie. Cu toate acestea, aşa cum am menţionat, încă nu am ales o femeie preşedinte, în Senatul SUA există doar 24 de femei şi doar 28% dintre membrii Camerei Reprezentanţilor sunt femei. Desigur, am făcut mari progrese din 1920, când Amendamentul 19 a acordat drept de vot femeilor, până în prezent, însă mai avem multe lucruri de făcut pentru a promova egalitatea de gen.

Un mecanism care a ajutat la creşterea puterii femeilor în politica americană este Grupul Femeilor, care include membri din ambele partide, fondat în 1977, de cele 15 femei care erau la momentul respectiv membre ale Congresului SUA. De la înfiinţarea Grupului până în prezent, numărul de femei din Camera Reprezentanţilor a crescut de la 15 la 123, iar influenţa sa a depăşit cu mult reprezentarea. În ultimii ani, Grupul a propus legi, pe care apoi le-a adoptat, pentru a răspunde nevoilor femeilor şi veteranelor din forţele armate, pentru a combate traficul de femei şi fete în SUA şi peste hotare, a pune capăt hărţuirii sexuale şi violenţei, a creşte numărul de femei şi fete din domeniile știinţei, tehnologiei, ingineriei și matematicii şi a oferi servicii medicale de prevenţie femeilor.

Pe lângă creşterea puterii politice a femeilor, ne concentrăm asupra emancipării lor economice. Nu întâmplător, în Strategia SUA privind echitatea şi egalitatea de gen din 2021, strategie fără precedent, preşedintele Biden a menţionat securitatea economică şi creşterea economică accelerată drept prioritate strategică. Atunci când femeile au putere economică, ele reinvestesc în familiile şi comunităţile lor, ceea ce are un efect de multiplicare asupra creşterii economice şi contribuie la pacea şi stabilitatea globală. O modalitate de a promova această prioritate este iniţiativa EMPOWER HER. La Conferinţa transatlantică de la Bruxelles, din luna martie, Secretarul Comerţului, Gina Raimondo, a lansat acest efort, ce constituie o colaborare între Serviciul Comercial al SUA şi Camerele de Comerţ Americane din Europa, în vederea promovării emancipării economice a femeilor. Sunt mândru că AmCham România s-a numărat printre primele semnatare ale Declaraţiei pentru susţinerea împuternicirii economice a femeilor, care promovează idealurile EMPOWER HER şi că Serviciul Comercial al SUA încurajează companiile americane şi străine prezente în România să aplice idealurile acesteia în organizaţiile lor.

În final, dat fiind războiul Rusiei în Ucraina şi parteneriatul nostru viguros cu România în domeniul securităţii, nu pot să nu menţionez eforturile noastre pe tema „femeile, pacea şi securitatea”. Strategia SUA privind femeile, pacea şi securitatea reafirmă angajamentul Americii de a creşte participarea femeilor în procesele decizionale, în prevenirea şi soluţionarea conflictelor şi viaţa politică şi civică. Femeile au contribuţii unice la crearea şi menţinerea păcii, iar aceste contribuţii duc la rezultate mai bune pentru întregi societăţi. Suntem foarte bucuroşi să avem susţinători atât de puternici în România ai temei femei-pace-securitate, inclusiv secretarul de stat Simona Cojocaru şi locotenent-colonel Manuela Bercea, din cadrul Ministerul Apărării Naţionale.

Egalitatea de gen este vitală în eforturile noastre de a avea o lume mai sigură, mai prosperă şi mai stabilă. Bugetul nostru reflectă acest lucru prin suma de 2,6 miliarde de dolari anunţate pentru anul fiscal 2023, cel mai mare buget solicitat vreodată pentru promovarea echităţii şi egalităţii de gen în lume. Da, mai avem multe de făcut, dar suntem pe drumul cel bun şi învăţând unii de la alţii putem asigura mai bine fiecărei femei şi fete oportunităţile necesare pentru a reuşi.