Servicii de cetăţenie

O persoana poate dobândi cetăţenia americană ȋn mai multe moduri — prin naştere ȋn Statele Unite ale Americii, prin naşterea ȋn străinate din părinţi cu cetăţenie americană, sau la cerere, prin procesul de naturalizare. Pentru fiecare dintre acestea, există o serie de prevederi legale specifice ce trebuiesc ȋndeplinite. La Ambasada S.U.A. din Romania, putem efectua servicii de cetăţenie pentru persoane eligibile, născute ȋn afara Statelor Unite ale Americii din parinţi cu cetăţenie americană. De asemenea, ambasada poate procesa cereri de obţinere a Certificatului de pierdere a cetăţeniei pentru acei cetăţeni americani care doresc să renunţe la cetăţenie sau cred că si-au pierdut cetăţenia.

Raport Consular de Naştere in Străinatate (copii sub vârsta de 18 ani)

La naşterea unui copil ȋn afara Statelor Unite, părintele cetăţean american trebuie să declare naşterea cât mai repede posibil la Ambasada S.U.A. pentru a ȋncepe procedura de solicitare sau acordare a cetăţeniei americane prin naştere din părinţi cetăţeni americani.   Documentul oficial eliberat de către ambasadă este formularul FS-240, intitulat Raport consular de naştere, “Consular Report of Birth Abroad (CRBA)”. Acest formular ce reprezintă dovada cetăţeniei americane, este eliberat unui copil născut ȋn străinătate din părinţi sau un părinte cu cetăţenie americană care ȋntruneşte condiţiile pentru transmiterea cetăţeniei conform prevederilor Actului de Imigrare şi Cetăţenie (INA). Cererile pentru CRBA se pot depune numai până la data când copilul ȋmplineşte 18 ani.

Pentru informaţii suplimentare despre obţinerea cetăţeniei, vă rugăm să vizitaţi pagina “Ȋnregistrarea naşterii”.

Cereri pentru cetăţenie (după ȋmplinirea vârstei de 18 ani)

Dacă aveţi peste 18 ani, la data naşterii dumneavoastră unul dintre părinţi era cetăţean american şi credeţi că sunteţi ȋndreptăţit să solicitaţi cetăţenie americană, vă rugăm vizitaţi acest site al Departamentului de Stat pentru mai multe informaţii despre legile privitoare la cetăţenia sau naţionalitatea americană. Dacă consideraţi că aveţi dreptul să solicitaţi cetăţenie, vă rugăm să vizitaţi pagina Servicii pasapoarte.

Renunţarea la cetăţenie este cel mai clar și categoric mod prin care o persoană ȋşi poate manifesta intenţia de pierdere a cetăţeniei americane. Vă rugăm să luaţi ȋn consideraţie efectele renunţării la cetăţenia americană, descrise mai jos, ȋnainte de a lua această decizie serioasă şi irevocabilă. Citiți cu atenție prevederi legale și posibile acte de expatriere ȋnainte de a ȋncepe acest proces. Renunțarea la cetǎțenia americanǎ este un act serios și irevocabil.  Este imperativ sǎ ȋnțelegeți pe deplin natura consecințelor ȋnainte de a solicita un Certificat de Pierdere a Cetǎțeniei.

Pentru ȋntrebǎri cu privire la posibile implicǎri fiscale, vǎ rugǎm sǎ contactați Internal Revenue Service.  Pentru ȋntrebǎri cu privire la pensii de asigurǎri sociale sau alte tipuri de beneficii federale, vǎ rugǎm sǎ contactați Social Security Administration.

Pentru a renunța la cetǎțenia S.U.A., este necesar ca ȋn mod voluntar și cu intenția de a pierde cetǎțenia sǎ vǎ prezentați ȋn fața unui ofițer consular S.U.A. dintr-o ambasadǎ sau oficiul consular al S.U.A., sǎ semnați un jurǎmânt de renunțare la cetǎțenie si sǎ plǎtiți o taxǎ de $2,350.

Secțiunea 349(a) (5) al Immigration and Nationality Act prevede cǎ cetǎțenii S.U.A. nu pot renunța la cetǎțenie prin corespondențǎ, printr-un reprezentant, sau pe teritoriul Statelor Unite.  Actele de renunțare la cetǎțenie  care nu ȋntrunesc condițiile de mai sus nu produc efecte juridice.

Expatrierea nu poate fi efectuatǎ de alte persoane, cum ar fi pǎrinții sau tutorii.

Dacǎ doriți sǎ solicitați un Certificat de Pierdere a Cetǎțeniei, va trebui sǎ efectuați o programare pentru un interviu cu un ofițer consular. Dupǎ interviul initial, veți putea stabili o programare pentru administrarea jurǎmântului de renunțare la cetǎțenie, iar ulterior cererea dumnevoastrǎ va fi ȋnaintatǎ Departamentului de Stat pentru examinare. Acest process poate dura mai multe luni.

Informații despre procedura de renunțare la cetǎțenie:

 • Contactați Serviciul pentru cetǎțeni americani prin email și furnizați informațiile necesare (detalii mai jos). Dupǎ primirea mesajului prin email, vom verifica dacǎ informatiile trimise sunt complete.
 • Dacǎ solicitarea dumneavoastrǎ conține toate informațiile de care avem nevoie, vǎ vom contacta pentru a programa un interviu initial cu un ofițer consular. In cazul ȋn care decideți sǎ continuați procedura de renunțare la cetǎțenie, vǎ vom acorda o programare pentru ceremonia de renunțare la cetǎțenie, pentru care va trebui sǎ vǎ prezentați la Secția Consularǎ.
 • In ziua programǎrii, veți semna formularele de mai jos ȋn prezența ofițerului consular. Vǎ recomandǎm sǎ vǎ familiarizați cu aceste formulare ȋnainte de a vǎ prezenta la programare..
 • Va trebui sǎ prezentați urmǎtoarele documente:
  • Dovada cetǎțeniei americane (cel mai recent pașaport S.U.A., Certificatul de Naturalizare, Certificatul de Cetǎțenie)
  • Dovada altei cetǎțenii (pașaport sau certificat de cetǎțenie emis de altǎ țarǎ)
  • Dovada schimbǎrii numelui (dacǎ este cazul)
 • Cererea dumneavoastrǎ de renunțare la cetǎțenie va fi transmisǎ cǎtre Departamentul de Stat la Washington, D.C. pentru luarea unei decizii. Acest proces poate dura ȋntre 3 și 6 luni. Documentele de cetǎțenie americanǎ vor fi reținute pânǎ la comunicarea deciziei, când Serviciul pentru cetǎțenie americanǎ vǎ va contacta pentru a vǎ aduce la cunoștințǎ decizia Departamentului de Stat.
 • Taxa de $2,350 se pǎtește la secția consularǎ odatǎ cu ceremonia de renunțare la cetǎțenie. Taxa poate fi plǎtitǎ ȋn lei, dolari sau cu card de credit.

Pentru a ȋncepe procedura de renunțare la cetǎțenie

Dacǎ decideți cǎ doriți sǎ urmați aceastǎ procedurǎ, trimiteți un email la ACSBucharest@state.gov. In email trebuie sǎ includeți urmǎtoarele informații:

 • Numele actual.
 • Numele complet la naștere (dacǎ diferǎ de numele actual).
 • Data nașterii.
 • Locul nașterii (orașul/Provide your place of birth (city/state/country).
 • Adresa de corespondențǎ și numele de telefon.
 • Ultima adresǎ din Statele Unite, și datele când ați locuit ȋn Statele Unite.
 • Numǎrul și data de eliberare a celui mai recent pașaport S.U.A.
 • Data și locul naturalizǎrii, dacǎ ați devenit cetǎtean S.U.A. prin naturalizare.
 • Detalii despre alte cetǎțenii pe care le aveți, cum și când au fost obținute.
 • Copii scanate ale pașaportului S.U.A. și certificatului de naturalizare sau Raportului Consular de Naștere, dacǎ este cazul.
 • Copii scanate ale pașaportului de altǎ naționalitate și/sau certificatelor de cetǎțenie emise de alte țǎri.
 • Dacǎ doriți sǎ trimiteți un document separat cu explicații privitoare la motivul pentru care doriți sǎ renunțați la cetǎțenie, vǎ rugǎm sǎ ȋl atașǎți ȋn format Word.

Renunţarea la toate drepturile şi privilegiile

O persoană care vrea să renunţe la cetăţenia americană nu poate decide să păstreze unele din privilegiile conferite de cetăţenie, deoarece acest lucru nu ar fi ȋn acord cu conceptul renunţării la cetăţenie. O persoană care intenţionează să păstreze unele drepturi nu ȋnţelege pe deplin ce ȋnseamnă renunţarea la cetăţenie sau nu are cu adevărat intenţia de a renunţa la cetăţenie. Departamentul de Stat nu va aproba cererile de renunţare la cetăţenie ȋn asemenea cazuri.

 Dubla cetăţenie/Apatrizi

Dacă renunţaţi la cetăţenia S.U.A. şi nu aveţi o altă cetăţenie puteţi deveni apatrid şi, astfel, veţi fi lipsit de protecţia vreunui guvern. Aţi putea avea dificultăţi ȋn a călători, deoarece nu veţi putea obţine paşaport din partea nici unei ţări. Chiar dacă nu sunteţi apatrid, aţi putea fi obligaţi să obţineţi o viză pentru a călători ȋn Statele Unite, sau să demonstraţi că sunteţi eligibil pentru admisia ȋn Statele Unite ȋn baza programului Visa Waiver, care permite intrarea ȋn Statele Unite fără viză pentru cetăţenii unor anumite ţări incluse ȋn program. Vi s-ar putea interzice intrarea ȋn Statele Unite dacă nu sunteţi eligibil pentru viza S.U.A. sau pentru admisia ȋn baza programului Visa Waiver, ȋn anumite circumstanţe. Totuşi, este posibil ca renunţarea la cetăţenia S.U.A. să nu ȋmpiedice o ţară străină să deporteze o persoană ȋn Statele Unite, fără a avea cetăţenia americană.

Obligaţii fiscale şi militare/Urmărirea penală

De asemenea, renunţarea la cetăţenia S.U.A. ar putea să nu aibă nici un efect asupra obligaţiilor dumneavoastră fiscale sau privitoare la serviciul militar (pentru mai multe informaţii, contactaţi Administraţia Fiscală a Statelor Unite, Internal Revenue Service, sau Agenţia de recrutare a Statelor Unite, Selective Service System). In plus, renunţarea la ceţăţenia S.U.A. nu facilitează evitarea urmărirea penale pentru infracţiuni comise ȋn Statele Unite, sau a plăţii impozitelor şi obligaţiilor fiscale acumulate ȋn Statele Unite sau datorate Statelor Unite pentru venituri obţinute ȋn străinătate.

Renunţarea la cetăţenie ȋn numele copiilor

Părinţii nu pot renunţa la cetăţenie ȋn locul copiilor. Inainte ca jurămȋntul de renunţare la cetăţenie să fie administrat conform prevederilor Secţiunii 349(a) (5) din Legea de Cetăţenie şi Imigrare, persoanele cu vârsta sub 18 ani trebuie să convingă ofiţerul consular că ȋnţeleg natura şi consecinţele actului de renunţare, că nu acţionează sub presiune sau influenţa altei persoane, şi că doresc să renunţe de bună voie la cetăţenia americană.

Irevocabilitatea renunţării la cetăţenia americană

Renunţarea la cetăţenie este irevocabilă şi nu poate fi anulată sau suspendată fără obţinerea unei hotărâri administrative sau judecătoreşti favorabile. Un minor care a renunţat la cetăţenia americană poate redobândi cetăţeania dacă aduce această intenţie la cunoştinţa Departamentului de Stat ȋn termen de maxim şase luni după ȋmplinirea vârstei de optisprezece ani.

Pentru mai multe informaţii sau pentru o programare, vă rugăm să contactaţi ambasada la adresa de e-mail AcsBucharest@state.gov.