“Împreună putem produce o schimbare”. Concurs de infografice pe teme anticorupţie

Infografic anticorupţie
Concurs de infografice pe teme anticorupţie.

“Corupţia e un flagel perfid cu numeroase efecte corosive asupra societăţilor”, spune fostul Secretar General al ONU, Kofi A. Annan în Prefaţa la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei, semnată de majoritatea statelor membre ONU. El explică: fenomenul corupţiei subminează democraţia şi statul de drept, duce la încălcarea drepturilor omului, denatureză buna funcţionare a pieţelor, erodează calitatea vieţii şi permite dezvoltarea crimei organizate, terorismului şi altor ameninţări la adresa securităţii. Ţările semnatare au căzut de acord să promoveze şi să consolideze măsurile de prevenire şi combatere a corupţiei în modul cel mai eficient, dar precum a subliniat Kofi A. Annan, e important ca tot mai mulţi oameni să fie conştienţi de efectele devastatoare ale corupţiei şi să ştie că “împreună putem produce o schimbare”.

Dacă credeţi că puteţi produce o schimbare şi vreţi să ajutaţi la transmiterea informaţiilor cu privire la corupţie, participaţi la concursul nostru de infografice. Aşteptăm infografice create de cei care se înscriu la concurs despre diversele aspecte ale corupţiei şi modalităţile de prevenire şi combatere a corupţiei.

Premii

Puteţi câştiga:

O cameră video GoPro HERO

Un e-reader Kindle Paperwhite

Un aparat foto digital SONY Cybershot DSC-W830

Ambasada SUA îşi rezervă dreptul de a oferi şi premii constând în obiecte promoţionale şi altor concurenţi care nu se numără printre cei trei câştigători.

Infograficele câştigătoare pot fi postate pe pagina de internet a Ambasadei şi pe platformele de socializare ale acesteia.

Condiţii de participare:

 1. Trebuie să fii cetăţean român şi să locuieşti în România.
 1. Concursul începe pe 1 august 2017 şi se încheie pe 22 august la ora 23:59. Persoana care trimite afişul va fi considerată participant la concurs şi va fi singura eligibilă pentru premiu.
 2. Angajaţii Guvernului SUA şi membrii familiilor acestora nu pot participa la acest concurs.

Cum te înscrii?

 1. Realizează un infografic pe tema corupţiei. Infograficul trebuie să fie lucrarea ta originală.
 2. Trimite infograficul la infobuch@state.gov cu subiectul „Împreună putem produce o schimbare” până pe 22 august la ora 23.59. Te rugăm să denumeşti fişierul cu numele tău întreg. La primirea lucrării, ţi se va trimite un e-mail de confirmare. Dacă nu primeşti e-mail, sună la 021.270.6183 pentru a afla cum să retrimiţi infograficul.
 3. Odată ce trimiţi un infografic, acesta este considerat participant la concurs şi nu îl poţi modifica, edita sau înlocui. Poţi trimite cel mult cinci variante, nu mai mari de 3MB fiecare, însă un singur infografic va fi eligibil pentru un premiu. Înscrierea la concurs se consideră o acceptare implicită a Regulamentului Oficial.

Selecţia câştigătorilor şi criteriile de jurizare

Toate infograficele vor fi evaluate de un juriu compus din diplomaţi americani

Criteriile de evaluare (în ordinea importanţei):

 1. Eficienţă în transmiterea informaţiilor de conştientizare cu privire la corupţie
 2. Calitate vizuală
 3. Originalitate/Creativitate

Reguli referitoare la conţinutul lucrării

Lucrările înscrise trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să nu includă conţinut explicit sau sugestiv sexual sau conţinut defăimător despre vreun grup etnic, rasial, de gen, religios, profesional sau de vârstă ori despre persoanele cu dizabilităţi, să nu fie sau pornografic şi să nu conţină nuditate;
 • să nu promoveze alcoolul, drogurile, tutunul, armele sau folosirea acestora sau alte activităţi care pot părea periculoase sau anumite mesaje politice;
 • să nu defăimeze, să nu reprezinte în mod necorespunzător şi să nu conţină comentarii denigratoare despre alte persoane sau companii;
 • să nu includă utilizarea accentuată de mărci, logouri sau însemne comerciale (precum ambalaje sau interioare/exterioare de clădiri) private şi să nu promoveze vreo marcă sau vreun produs; să nu conţină informaţii de identificare precum numere de înmatriculare, nume de persoane, adrese de e-mail sau adrese de străzi;
 • să nu conţină materiale pentru care drepturile de autor sunt deţinute de alte persoane (inclusiv fotografii, sculpturi, picturi sau alte lucrări de artă sau imagini utilizate pe pagini de internet, la televiziune, în filme sau alte medii);
 • să nu conţină materiale care includ nume, fotografii sau alte indicii care permit identificarea unor persoane în viaţă sau decedate fără acord;
 • să nu transmită mesaje sau imagini care nu corespund imaginilor pozitive cu care Ambasada SUA la Bucureşti doreşte să se asocieze;
 • să nu reflecte şi să nu constituie o încălcare a legii;
 • să nu prezinte şi să nu identifice în niciun fel minori cu excepţia cazului în care participantul este părintele sau tutorele legal al minorului.

Termeni şi drepturi

Înscriindu-te în acest concurs susţii, garantezi şi eşti de acord cu următoarele:

Tu ai realizat şi înscris lucrarea şi toate elementele acesteia sunt originale, nu sunt copiate din alte creaţii şi nu încalcă drepturile niciunei terţe părţi; în cazul în care unele dintre elemente au fost create de o terţă parte (parte terţă participantă), tu deţii toate drepturile asupra acestor elemente şi poţi ceda drepturile asupra infograficului înscris în concurs.

Toate lucrările realizate şi înscrise în concurs trebuie să respecte drepturile de autor, mărcile comerciale, drepturile de confidenţialitate, publicitate sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi de alt tip ale oricărei persoane şi entităţi. Dacă infograficul înscris conţine materiale sau elemente asupra cărora concurentul nu deţine drepturi şi/sau asupra cărora au drepturi terţe părţi, este responsabilitatea participantului să obţină, înainte de înscrierea lucrării, toate permisiunile şi orice acord necesare utilizării şi expunerii infograficului înscris în concurs de către Ambasada SUA la Bucureşti în maniera prezentată în acest regulament oficial. Ambasada SUA la Bucureşti îşi rezervă dreptul de a solicita oricărui participant dovada obţinerii acordului într-o formă pe care o consideră acceptabilă. Înscriindu-te în concurs, garantezi şi susţii că eşti de acord cu înscrierea şi utilizarea infograficului înscris în concurs şi cu publicarea acestuia pe pagina de internet a Ambasadei SUA la Bucureşti şi pe alte pagini ale Guvernului SUA.

Tu rămâi proprietarul infograficului înscris însă, odată cu înscrierea, tu şi orice parte terţă participantă acordaţi Ambasadei SUA la Bucureşti drept perpetuu, gratuit, irevocabil ne-exclusiv să publice, reproducă, realizeze creaţii bazate pe acestă lucrare, să distribuie, să afişeze, să transmită, să difuzeze, să transpună în format digital sau să folosească în alte moduri şi să permită altora să folosească, în întreaga lume, infograficul înscris în concurs în orice mod, formă sau format existent sau care va fi creat, inclusiv în internet, şi pentru orice scop, inclusiv, dar nu doar pentru promovarea entităţilor implicate în concurs şi a concursului, fără necesitatea obţinerii aprobării ulterioare sau a efectuării unor plăţi către participant, inclusiv pentru acele infografice care nu au fost selectate. Prin înscrierea lucrării, eşti de acord că Ambasada SUA la Bucureşti nu este obligată să publice infograficul înscris de tine, că Ambasada SUA la Bucureşti este singura care decide asupra publicării şi că înscrierea sau publicarea unui infografic nu garantează că acesta va fi câştigător.

Înscriindu-te, înţelegi şi acorzi Ambasadei SUA la Bucureşti permisiunea ca infograficul înscris să fie publicat pe paginile de Facebook, YouTube, Twitter şi de internet ale Ambasadei acum şi întotdeauna oriunde în lume pentru ca acesta să fie văzut de vizitatorii paginilor. Ambasada SUA la Bucureşti nu este răspunzătoare pentru utilizarea neautorizată a infograficului de către o terţă parte. Nu se va acorda recunoaştere pentru lucrărilor înscrise, iar înscrierea unui infografic nu creează o relaţie confidenţială şi nu impune Ambasadei SUA sau instituţiilor afiliate obligaţia de confidenţialitate.

Ambasada SUA la Bucureşti îşi rezervă dreptul exclusiv şi discreţionar de a descalifica orice lucrare înscrisă pentru orice motiv. Ambasada SUA la Bucureşti nu este obligată să specifice de ce o lucrare înscrisă a fost descalificată, menţionând doar că ea a fost considerat ineligibilă conform acestui regulament oficial. Mai mult, Ambasada SUA la Bucureşti îşi rezervă dreptul exclusiv şi discreţionar de a nu acorda niciun premiu dacă în perioada de înscriere nu primeşte un număr suficient de lucrări eligibile şi corespunzătoare.