Cooperarea dintre Statele Unite și România cu privire la reactoarele modulare de mici dimensiuni (SMR) (Fișă informativă)

Puncte principale

 • Acest anunț reprezintă un progres major despre utilizarea tehnologiilor nucleare emergente în lupta împotriva crizei climatice. Este vorba despre o tehnologie unică, de proveniență americană, care creează mii de locuri de muncă, consolidează securitatea energetică a Europei și contracarează din plin criza climatică.
 • Acest angajament al României permite ca ingeniozitatea Statelor Unite din domeniul progreselor nucleare să fie adusă într-o zonă esențială a Europei, posibil cu doi ani în avans față de orice alt loc din lume. România este în prezent un lider și un model la nivel regional, iar angajamentul său de a combate criza climatică – prin utilizarea tehnologiei americane – subliniază cât de puternic este parteneriatul româno-american.
 • Reactoarele SMR presupun costuri scăzute, scalabilitate și flexibilitate, precum și capacitatea de a veni în completarea altor surse de energie curată. Au nevoie de foarte puțin spațiu pe sol, pot fi amplasate în funcție de nevoile specifice ale rețelei energetice a unei țări și oferă posibilitatea măririi capacității după cum dictează cererea.
 • De asemenea, pe lângă producția de energie, reactoarele SMR pot să joace și un rol esențial în decarbonizarea sectoarelor unde emisiile de carbon sunt greu de redus. De exemplu, energia nucleară poate fi folosită pentru producția de hidrogen curat, energie termică utilizată în procese industriale și de apă desalinizată pentru a respecta cotele privind decarbonizarea, standardele de calitate a aerului și nevoile de apă curată.
 • Reactoarele SMR sunt ideale pentru a înlocui termocentralele pe cărbuni. Acestea pot reține forța de muncă angajată, în centralele nucleare, având în vedere că multe dintre locurile de muncă sunt direct transferabile din sectorul minier în cel nuclear, cu o calificare interdisciplinară minimă și un impact economic mai mare.
 • Finanțarea dezvoltării energiei curate, inclusiv a celei nucleare ne va aduce succesul în ceea ce privește decarbonizarea. În acest sens, sperăm că Uniunea Europeană va răspunde solicitării copleșitoare a statelor-membre de a include energia nucleară în taxonomia pentru finanțare durabilă.
 • După cum a demonstrat creșterea bruscă a prețurilor energiei în Europa, securitatea energetică este esențială pentru securitatea națională. Schimbarea climatică, a generat, parțial, această criză energetică actuală. Prețurile actuale ridicate ale energiei subliniază nevoia de a reduce cererea pentru combustibili fosili, de a dezvolta și a utiliza diverse instrumente fără emisii de dioxid de carbon.
 • Acest anunț se bazează pe Acordul interguvernamental încheiat între România și Statele Unite pentru cooperarea în legătură cu Programul nuclear al României, semnat în decembrie 2020, și vine să cimenteze o relație de zeci de ani legată de promovarea energiei nucleare de uz civil.

Detalii

Inovație în domeniul energiei

 • În prezent, la nivel mondial se dezvoltă zeci de reactoare SMR, însă nu s-a construit încă unul și nici nu a fost acordată o licență în acest sens. NuScale este singurul reactor SMR care a primit certificarea de proiectare de la Comisia de Reglementare în domeniul Energiei Nucleare din Statele Unite (U.S. Nuclear Regulatory Commission).
 • Prin această inițiativă, este de așteptat ca primul modul NuScale să fie construit până în 2027, iar prima unitate completă cu 6 module să fie finalizată până în 2028. Acest lucru înseamnă cu doi ani înainte ca reactorul să fie utilizat în Statele Unite, conform planificării.

Locuri de muncă

 • Fiecare unitate NuScale completă ar necesita o forță de muncă de 270 de angajați, care să lucreze cu normă întreagă, pe posturi de calitate, bine remunerate. Ar putea să faciliteze și retenția de forță de muncă din termocentralele pe cărbune, dat fiind că multe posturi din sectorul minier sunt transferabile direct în sectorul nuclear, necesită calificare interdisciplinară minimă și au un impact economic mai mare.
 • Lanțul intern de aprovizionare pentru producția a trei unități NuScale pe an ar putea genera aproximativ 13.500 de locuri de muncă.

Costurile reactorului SMR

 • Guvernul Statelor Unite a investit peste 450 de milioane de dolari în dezvoltarea și acordarea de licență pentru NuScale.
 • Sprijinul Statelor Unite acordat României pentru reactor

  • S-a stabilit că România va primi peste 2 milioane de dolari sub formă de asistență tehnică din partea Statelor Unite, pentru a progresa cu obiectivele sale de a deveni un centru regional de educație și formare pe teme care țin de reactorul SMR. Asistența acoperă cooperarea pentru a înființa un simulator SMR la una dintre universitățile de top și sprijinul aferent studiului cu privire la amplasarea reactoarelor SMR, un transfer de bune practici cu deplasare în SUA (de tip „reverse trade mission”) și o serie de seminare pe teme de reglementări aplicabile reactoarelor SMR.
  • Banca de Import-Export a Statelor Unite (EXIM) a semnat un memorandum de înțelegere cu România, prin care s-a stabilit că se vor explora și identifica opțiuni pentru a face posibilă finanțarea prin EXIM de până la 7 miliarde de dolari.

  Reducerea emisiilor de dioxid de carbon

  • În Statele Unite, energia nucleară reprezintă cea mai amplă sursă de energie care nu eliberează dioxid de carbon și care produce aproape 55% din totalul de energie electrică generată fără emisii de dioxid de carbon. Ca amploare, după hidroenergie, este a doua sursă utilizată la nivel global, la aproximativ 30 %. Reactoarele modulare de mici dimensiuni sunt și fără amprentă de carbon și ar trebui să deschidă noi piețe în sectorul energiei nucleare.

  Deșeurile

  • La data de 29 martie 2021, Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene a publicat rezultatele unui studiu amplu, care a concluzionat că energia nucleară nu dăunează sănătății omului sau mediului mai mult decât orice altă tehnologie de producere a energiei considerată durabilă.

  Siguranța

  • Statele Unite pot să își asigure partenerii, în orice moment, că tehnologiile americane sunt proiectate, dezvoltate, construite și utilizate cu respectarea celor mai înalte standarde în materie de siguranță, securitate și neproliferare. Aceste standarde fac posibilă colaborarea internațională fără a ridica problema riscurilor asociate securității sau proliferării.