Declarația Liderilor G-7

Liderii G7 la Summitul anual din 7 și 8 iunie 2015. Elmau, Germania (Foto: White House)
Liderii G7 la Summitul anual din 7 și 8 iunie 2015. Elmau, Germania (Foto: White House)

Schloss Elmau, Germania

Noi, liderii G7, ne-am reunit la Elmau pentru Summitul nostru anual la 7 și 8 iunie 2015. Îndrumați fiind de valorile și principiile noastre comune, suntem hotărâți să lucrăm împreună pentru a face față provocărilor economice și politice complexe ale vremurilor noastre. Suntem dedicați valorilor libertății și democrației și caracterului universal al acestora, statului de drept și respectului față de drepturile omului și, de asemenea, încurajării păcii și securității. În special, având în vedere numeroasele crize din întreaga lume, noi, în calitate de națiuni G7, rămânem unite în angajamentul nostru de a susține libertatea, suveranitatea și integritatea teritorială.

G7 resimte o răspundere specială de a modela viitorul planetei noastre. 2015 este un an de reper pentru problemele aferente cooperării pe plan internațional și dezvoltării sustenabile. Conferința ONU privind schimbările climatice de la Paris, COP 21, este esențială pentru protejarea climei la nivel global, summitul ONU de la New York va stabili agenda de dezvoltare sustenabilă pentru anii următori, iar cea de-a Treia Conferință Internațională privind finanțarea pentru dezvoltare, de la Addis Abeba, va susține implementarea Agendei de dezvoltare pentru perioada de după 2015. Ne dorim să oferim un imbold esențial pentru a obține rezultate ambițioase. „Gândim în Perspectivă. Acționăm împreună” – acesta este principiul nostru director.

Astăzi am convenit asupra unor măsuri concrete în ceea ce privește sănătatea, emanciparea femeilor și protecția climei, pentru a juca un rol în abordarea provocărilor globale majore și pentru a răspunde la câteva dintre cele mai presante probleme din lume. Mai mult, pe lângă facilitarea comerțului, ca principal motor al creșterii, dacă punem aceste măsuri concrete în acțiune, acest lucru ne va ajuta să ne îndeplinim obiectivul fundamental al unei creșteri solide, sustenabile și al unei creșteri echilibrate, precum și la crearea de locuri de muncă. Facem un apel la ceilalți, pentru a ni se alătura în urmărirea acestei agende.

Economia mondială

Starea economiei mondiale

Recuperarea economiei mondiale a înregistrat progrese de la ultima noastră întâlnire. În anumite economii avansate majore, creșterea se consolidează, iar perspectivele s-au îmbunătățit. Scăderea prețurilor la energie are efecte de susținere în majoritatea economiilor G7. Și totuși, multe dintre economiile noastre funcționează în continuare sub potențialul lor deplin și este necesară mai multă muncă pentru a ne îndeplini obiectivul unei creșteri puternice, sustenabile și echilibrate. În ansamblu, rata șomajului în G7 este mare, deși a scăzut în mod semnificativ în ultimii ani. De asemenea, vedem în continuare provocări cum ar fi rata inflației scăzută pe o perioadă extinsă, investiții și cerere slabe, datorii publice și private ridicate, dezechilibre interne și externe susținute, tensiuni geopolitice, precum și volatilitatea pieței financiare.

Ne angajăm să abordăm aceste provocări și să ne continuăm toate eforturile, spre a obține o creștere pentru toți. O creștere mai puternică și incluzivă ne impune să ne confruntăm cu vulnerabilitățile din economiile noastre. Pentru a ne asigura că țările G7 funcționează la frontiera tehnologică în anii următori, vom încuraja creșterea promovând educația și inovația, protejând drepturile de proprietate intelectuală, susținând investițiile private cu un climat favorabil afacerilor, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, asigurând un nivel corespunzător de investiții publice, promovând investițiile în infrastructura de calitate, prin mobilizarea eficientă a resurselor, în parteneriat cu sectorul privat, și crescând productivitatea, prin implementarea pe mai departe a reformelor structurale ambițioase.

Suntem de acord să ne respectăm angajamentele de reformă din trecut în aceste domenii care vor crește nivelul de încredere și vor încuraja creșterea sustenabilă. Vom continua să implementăm flexibilitatea strategiilor fiscale pentru a ține cont de condițiile economice care sunt aproape de termen, pentru a susține creșterea și crearea de locuri de muncă, poziționând datoriile ca parte a PIB-ului pe o cale sustenabilă. Suntem de acord că politicile monetare trebuie să mențină stabilitatea și să susțină refacerea economică potrivit mandatului băncilor centrale. Ne reconfirmăm angajamentele existente în cadrul G7, privind cursul de schimb.

O bază economică solidă reprezintă o piatră de căpătâi a unei vieți mai bune pentru toți oamenii. Pentru ca lumea să urmeze o cale a creșterii sustenabile pe termen lung, va fi nevoie în special de protejarea climei, de promovarea sănătății și de participarea egală a tuturor membrilor societății. Astfel, ne angajăm să punem aceste probleme în centrul agendei de dezvoltare a G7.

Antreprenoriatul femeilor

Antreprenoriatul femeilor reprezintă un factor determinant, esențial pentru inovație, dezvoltare și locuri de muncă. Cu toate acestea, în rândul țărilor G7 și în întreaga lume, mult mai puține femei decât bărbați își administrează afacerile proprii, de multe ori din cauza obstacolelor suplimentare cu care se confruntă femeile atunci când este vorba de inițierea și dezvoltarea afacerilor. Suntem de acord în ceea ce privește principiile comune pentru stimularea antreprenoriatului femeilor, conform celor descrise în anexă, și invităm alte țări interesate să ni se alăture în cadrul acestui efort. În special, vom face în așa fel încât fetele și femeile să conștientizeze posibilitatea pe care o au de a deveni antreprenori. Vom aborda nevoile specifice ale femeilor antreprenor, spre exemplu prin promovarea accesului lor la finanțare, piețe, abilități, oportunități de conducere și rețele. Rugăm OECD să monitorizeze modul în care evoluează promovarea antreprenoriatului în rândul femeilor. Salutăm Forumul G7 pentru dialog cu femeile, care urmează să fie găzduit de Președinție la 16 și 17 septembrie 2015. De asemenea, ne reconfirmăm angajamentul de a continua să promovăm egalitatea de gen, precum și deplina participare și emancipare a tuturor femeilor și fetelor. Salutăm „Adunarea mondială a femeilor: WAW”, care urmează a fi găzduită de Japonia, care deține președinția G7 în 2016.

Reglementarea piețelor financiare

Un sistem financiar internațional solid este esențial pentru a pune dezvoltarea pe un traseu sustenabil. S-a convenit asupra unor reforme centrale, menite să abordeze cauzele care se află la baza crizei financiare globale, și s-au înregistrat progrese importante în construirea unui sistem financiar mai puternic și mai rezistent, în special prin întărirea siguranței sectorului bancar. Cu toate acestea, lucrarea nu este încă terminată, iar continuarea reformei cadrului de reglementare continuă să fie esențială. În continuare, am identificat următoarele priorități: implementarea deplină, consecventă și promptă a reformelor convenite va avea un rol esențial pentru a asigura un sistem financiar global deschis și rezistent. Vom continua să tratăm problema conceptului „prea mare pentru a se prăbuși” de la nivel global, pentru a proteja contribuabilii de la a suporta pierderi generate de prăbușirea instituțiilor financiare globale importante din punct de vedere sistemic. În special, ne menținem angajamentul de a finaliza standardul internațional comun propus, privind capacitatea de absorbție a pierderii totale pentru băncile importante din punct de vedere sistemic până în luna noiembrie, în urma finalizării unor evaluări riguroase și complexe în ceea ce privește impactul.

De asemenea, ne menținem angajamentul de a consolida regulamentul și supravegherea sectorului bancar paralel, corespunzător riscului sistemic pe care acesta îl ridică. Implementarea hărții operațiunilor desfășurate de băncile paralele din G20, în timp util și în detaliu, conform celor convenite, este esențială. În plus, vom monitoriza și vom trata riscurile sistemice nou apărute prin finanțările de piață, depunând în același timp eforturi pentru a ne asigura că își pot susține rolul în susținerea economiei reale. Pentru a contribui la reducerea riscului sistemic și pentru a îmbunătăți transparența, subliniem, de asemenea, importanța unei colaborări transfrontaliere mai intense în domeniul reglementării, pentru a face posibile reglementări mai eficiente, în special în domeniul deciziilor și al reformei piețelor cu instrumente derivate, unde este necesară o implementare rapidă. Încurajăm jurisdicțiile să țină cont unele de celelalte, atunci când acest lucru se justifică potrivit Declarației de la Sankt Petersburg. În final, vom continua, de asemenea, să monitorizăm volatilitatea de pe piața financiară, pentru a aborda orice nou risc sistemic ce poate apărea.

Sistemul fiscal

Suntem dedicați realizării unui sistem de impozitare corect și modern, care este esențial în scopul corectitudinii și prosperității care îi vizează pe toți. Astfel, ne reconfirmăm angajamentul de a finaliza recomandările concrete și realizabile pentru Planul de acțiune al G20/OECD, cu privire la erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor până la finalul acestui an. În continuare, va fi esențial să asigurăm implementarea eficientă a acestuia și încurajăm G20 și OECD să stabilească un proces direcționat de monitorizare în acest scop. Ne angajăm să promovăm puternic schimbul automat de informații privind regulile de impozitare transfrontalieră. În plus, așteptăm cu interes implementarea rapidă a noului standard global unic pentru schimbul automat de informații, până la finalul anului 2017 sau 2018, inclusiv de către toate centrele financiare, în urma finalizării procedurilor legislative necesare. De asemenea, transmitem un îndemn jurisdicțiilor care încă nu au implementat, sau cel puțin nu în mod adecvat, standardul internațional privind schimbul de informații la cerere, să facă acest lucru cu promptitudine.

Recunoaștem importanța transparenței în ceea ce privește dreptul de proprietate efectivă pentru a combate evaziunea fiscală, corupția și alte activități ce generează fluxuri ilegale de finanțe și ne angajăm să transmitem noutățile în ceea ce privește implementarea planurilor noastre naționale de acțiune. Ne reafirmăm angajamentul de a lucra cu țările în dezvoltare de pe agenda fiscală internațională și vom continua să le oferim asistență în consolidarea capacităților lor de administrare fiscală.

În plus, ne vom strădui să îmbunătățim rețelele internaționale existente de informații privind aspectele fiscale, inclusiv printr-un angajament de a stabili un arbitraj obligatoriu angajant, pentru a ne asigura că riscul dublei impuneri nu acționează ca o barieră în calea comerțului și a investițiilor transfrontaliere. Susținem lucrarea desfășurată cu privire la arbitrajul obligatoriu în cadrul proiectului BEPS și îi încurajăm și pe alții să ni se alăture în acest demers important.

Comerțul

Comerțul și investițiile reprezintă factori esențiali pentru creștere, locuri de muncă și dezvoltare sustenabilă. Facilitarea creșterii economice la nivel global, prin reducerea barierelor din calea comerțului, rămâne obligatorie și ne reafirmăm angajamentul de a menține piețele deschise și de a combate toate formele de protecționism, inclusiv prin stagnare și reducerea generală a măsurilor fiscale. În acest scop, susținem o extindere pe mai departe a angajamentului G20 privind stagnarea și apelăm și la ceilalți să procedeze în același fel. În același timp, ne menținem angajamentul de a reduce obstacolele din comerț și de a îmbunătăți competitivitatea, luând măsuri unilaterale pentru liberalizarea economiilor noastre. Vom proteja și vom promova investițiile și vom menține un mediu concurențial echitabil pentru toți investitorii. Standardele internaționale pentru finanțarea publică a exportului sunt esențiale pentru a evita sau a reduce distorsiunile în comerțul global, și ne subliniem susținerea pentru grupul de lucru internațional privind standardele de finanțare publică a exportului.

Suntem dedicați consolidării sistemului comercial multilateral, inclusiv contribuind la implementarea deplină și rapidă a pachetului de la Bali al Organizației Mondiale a Comerțului. Punctul central în 2015 ar trebui să îl reprezinte în special intrarea în vigoare a Acordului privind Facilitarea Comerțului (AFC) al OMC. În acest scop, membrii G7 se angajează să depună eforturi pentru a-și finaliza procedurile de ratificare internă înainte de cea de-a Zecea Conferință Ministerială a OMC (CM 10) de la Nairobi din luna decembrie a acestui an. De asemenea solicităm un acord rapid, până în luna iulie, privind un program de lucru ulterior celui stabilit la Bali, care să asigure o concluzie neîntârziată și un rezultat echilibrat al discuțiilor la masa rotundă de la Doha și susținem pe deplin eforturile continue din cadrul OMC în acest scop.

Atât implementarea AFC, cât și acordul privind un program de lucru după Bali trebuie să pună bazele unui CM 10 de succes, prima Conferință Ministerială a OMC care se va organiza în Africa. Suntem pregătiți să continuăm susținerea acordată țărilor în curs de dezvoltare, pentru a contribui la implementarea măsurilor convenite în cadrul AFT. Trebuie să construim în baza succesului Conferinței Ministeriale OMC din 2013, care a revigorat pilonul de negocieri al OMC și a demonstrat că flexibilitatea se poate obține în cadrul acordului general al OMC. Privim cu nerăbdare către discuțiile de la G20, privind modurile în care putem face ca sistemul comercial multilateral să funcționeze mai bine, în baza informațiilor oferite de OMC.

Deși consolidarea sistemului comercial multilateral rămâne o prioritate, salutăm, de asemenea, eforturile continue de a încheia noi acorduri de liber schimb bilaterale și regionale (ALS-uri) și așteptăm un progres rapid în negocierile plurilaterale, inclusiv Acordul privind comerțul cu servicii (TiSA), extinderea Acordului privind Tehnologia Informației (ITA) și Acordul privind bunurile de mediu (EGA). Vom depune eforturi pentru a finaliza extinderea ITA fără întârziere. Aceste acorduri au capacitatea de a susține sistemul multilateral, de a contribui la un comerț global mai puternic și la o creștere mai mare și la mai multe locuri de muncă și pot avea rolul unor elemente constitutive pentru viitoarele acorduri multilaterale. În acest scop, ALS-urile trebuie să fie transparente, să cuprindă standarde ridicate, să fie cuprinzătoare și, de asemenea, consecvente și să vină în susținerea cadrului OMC.

Salutăm progresul înregistrat în negocierile comerciale majore în curs, inclusiv privind Parteneriatul Trans-Pacific (TPP), Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții (TTIP) și Acordul de Parteneriat ALS/ Economic între UE și Japonia (APE), ce își propun să realizeze acorduri ambițioase, complexe și reciproc benefice. Vom depune eforturi pentru a finaliza negocierile privind TPP în cel mai scurt timp, precum și pentru a ajunge la un acord de principiu privind ALS/APE între UE și Japonia, de preferat înainte de încheierea anului. Vom accelera imediat lucrările privind toate problemele TTIP, asigurând progresul în ceea ce privește toate elementele negocierilor, cu obiectivul de a finaliza înțelegerile privind schița unui acord în cel mai scurt timp posibil, de preferat înainte de încheierea anului. Salutăm finalizarea negocierilor privind Acordul Economic și Comercial Cuprinzător (CETA) dintre Canada și UE și așteptăm cu nerăbdare oportuna sa intrare în vigoare. Vom depune eforturi pentru a ne asigura că ALS-urile noastre bilaterale și regionale susțin economia mondială.

Lanțuri de aprovizionare responsabile

Condițiile de lucru nesigure și necorespunzătoare provoacă pierderi sociale și economice semnificative și au legătură cu daunele provocate mediului. Ținând cont de contribuția semnificativă pe care o avem în procesul de globalizare, țările G7 joacă un rol important în promovarea drepturilor în muncă, a condițiilor decente de muncă și în protecția mediului, în lanțurile de aprovizionare de pe plan global. Vom depune eforturi pentru a aplica mai bine munca recunoscută pe plan internațional, standardele sociale și de mediu, principiile și angajamentele (în special ONU, OCDE, OIM și acordurile de mediu aplicabile) în cadrul lanțurilor de aprovizionare la nivel global. Vom implica și alte țări, spre exemplu din cadrul G20, pentru a îndeplini acest obiectiv.

Susținem cu tărie Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului și salutăm eforturile depuse pentru a stabili Planuri naționale concrete de acțiune. Conform Principiilor directoare ONU, îndemnăm la implementarea măsurilor de precauție asociate drepturilor omului în sectorul privat. Vom întreprinde măsuri pentru o mai bună promovare a condițiilor de muncă, printr-o creștere a transparenței, promovând identificarea și prevenirea riscurilor și întărind mecanismele de prevenire. Recunoaștem răspunderea comună a guvernelor și a firmelor de a facilita lanțuri de aprovizionare sustenabile și de a încuraja bunele practici.

Pentru a îmbunătăți transparența și responsabilitatea lanțurilor de aprovizionare, încurajăm întreprinderile active sau care își au sediul în țările noastre să implementeze procedurile de precauție în ceea ce privește lanțurile de aprovizionare ale acestora, spre exemplu planuri sau ghiduri voluntare de măsuri de precauție. Salutăm eforturile de pe plan internațional, inclusiv contribuția sectorului privat, pentru a promulga standarde de precauție în sectorul textil și de confecții. Pentru a promova lanțurile de aprovizionare sigure și sustenabile, ne vom intensifica susținerea pentru a ajuta IMM-urile să dezvolte o înțelegere comună în ceea ce privește măsurile de precauție și administrarea responsabilă a lanțului de aprovizionare.

Salutăm inițiativele de promovare a constituirii instrumentelor corespunzătoare, imparțiale, pentru a ajuta consumatorii și achizitorii publici din țările noastre să compare informațiile privind valabilitatea și credibilitatea etichetării produselor sociale și de mediu. Un exemplu îl reprezintă aplicațiile relevante, care sunt deja disponibile în anumite țări. În plus, vom consolida inițiativele multilaterale din țările noastre și din țările partenere, inclusiv din sectorul textil și de confecții, bazându-ne pe bunele practici acumulate în urma accidentului de la Rana Plaza. Vom continua să susținem inițiativele globale relevante. În plus, ne vom coordona mai bine cooperarea bilaterală pentru dezvoltare și vom susține țările partenere pentru a profita de lanțurile responsabile de aprovizionare de pe plan global, pentru a facilita dezvoltarea economică sustenabilă.

Susținem un „Fond al Viziunii Zero”, care urmează a se constitui în cooperare cu Organizația Internațională a Muncii (OIM). Fondul va contribui și la proiectele existente ale OIM, cu scopul de a preveni și de a reduce numărul deceselor și al accidentelor grave la locul de muncă, consolidând cadrele publice și stabilind practici comerciale sustenabile. Accesul la Fond va fi condiționat: Fondul va susține beneficiarii care se angajează în ceea ce privește măsurile de prevenție și implementarea standardelor de muncă, sociale și de mediu. Suntem de acord să urmărim această problemă și așteptăm cu interes implicarea Fondului în G20.

De asemenea, ne angajăm să consolidăm mecanismele care asigură accesul la măsurile corective, inclusiv Punctele Naționale de Contact (PNC) pentru Liniile directoare OCDE pentru întreprinderile multinaționale. Pentru a face acest lucru, G7 va încuraja OCDE să promoveze procesele de evaluare și învățare inter pares, privind funcționarea și performanța PNC-urilor. Ne vom asigura că propriile noastre PNC-uri sunt eficiente și vom conduce prin puterea exemplului.

Salutăm acoperirea deficitului de finanțare a Fondului fiduciar Rana Plaza pentru despăgubirea victimelor tragicului accident din 2013.

Politica externă

Acțiuni bazate pe valori și principii comune

Noi, G7, subliniem importanța libertății, a păcii și a integrității teritoriale, precum și respectul pentru legislația internațională și respectul pentru drepturile omului. Susținem cu tărie toate eforturile pentru a susține egalitatea suverană a tuturor Statelor, precum și respectul pentru integritatea teritorială și independența politică a acestora. Ne îngrijorează conflictele curente ce indică erodarea respectului față de legea internațională privind securitatea globală.

În baza valorilor și a principiilor noastre comune, ne angajăm la:

Identificarea unei soluții pentru conflictul din Ucraina

Ne reafirmăm angajamentul față de anexarea ilegală a peninsulei Crimeea de către Federația Rusă și reafirmăm politica noastră de nerecunoaștere a acesteia.

Ne reafirmăm deplina susținere a eforturilor de identificare a unei soluții diplomatice pentru conflictul dintre Ucraina de est, în special în cadrul formatului Normandia și al Grupului trilateral de contact. Salutăm rolul esențial al OSCE în ceea ce privește găsirea unei soluții pașnice. Facem un apel la toate părțile pentru a implementa pe deplin acordurile de la Minsk, inclusiv Pachetul de Măsuri pentru implementarea acestora, semnat la 12 februarie 2015 la Minsk, prin Grupul trilateral de contact și cele patru grupuri de lucru. Ne exprimăm îngrijorarea față de numărul în creștere al luptelor pe linia de contact, ne reînnoim apelul față de toate părțile pentru a respecta și implementa pe deplin acordul de încetare a focului și pentru a retrage armele grele. Ne aducem aminte că durata sancțiunilor trebuie legată în mod clar de implementarea completă de către Rusia a acordurilor de la Minsk și de respectarea suveranității Ucrainei. Acestea pot fi retrase când Rusia își respectă aceste angajamente. În același timp, suntem pregătiți pentru a lua și alte măsuri restrictive, pentru a crește costurile pentru Rusia, dacă acțiunile sale impun acest lucru. Ne așteptăm ca Rusia să înceteze susținerea transfrontalieră acordată forțelor separatiste și să își folosească influența considerabilă asupra separatiștilor pentru a-și îndeplini integral angajamentele de la Minsk.

Încurajăm și susținem măsurile implementate de guvernul Ucrainei pentru a implementa reformele structurale comprehensive și îndemnăm conducerea Ucrainei să continue cu hotărâre transformarea fundamentală necesară, potrivit angajamentelor FMI și UE. Ne reafirmăm angajamentul în ceea ce privește efortul comun cu instituțiile financiare internaționale și cu alți parteneri, pentru a asigura susținere financiară și de ordin tehnic, în continuarea transformării Ucrainei. Îi rugăm pe Ambasadorii G7 de la Kiev să constituie un grup de susținere a Ucrainei. Misiunea sa va fi de a promova procesul de reformă economică al Ucrainei, prin consiliere coordonată și asistență.

Atingerea unor niveluri ridicate de securitate nucleară

Atingerea și menținerea unor niveluri ridicate de securitate nucleară pe plan mondial rămâne o prioritate majoră pentru noi. Salutăm raportul privind Grupul G7 pentru siguranță și securitate nucleară. Ne menținem angajamentul pentru a finaliza cu succes Proiectul Adăpostul de la Cernobîl pentru a face locația de la Cernobîl stabilă și sigură din punctul de vedere al mediului.

Menținerea unei ordini maritime bazate pe reguli și realizarea securității maritime

Suntem dedicați menținerii unei ordini bazate pe reguli în domeniul maritim, în baza principiilor legilor internaționale, în special conform celor reflectate în Convenția ONU asupra dreptului mării. Ne preocupă tensiunile din Mările Chinei de Est și de Sud. Subliniem importanța soluționării pașnice a disputelor, precum și utilizarea liberă și nestânjenită a oceanelor lumii. Ne opunem cu tărie utilizării intimidării, a constrângerii sau a forței, precum și a oricăror acțiuni unilaterale ce urmăresc modificarea status quo-ului, precum revendicarea unor terenuri la scară mare. Sprijinim declarația privind securitatea maritimă, emisă de miniștri de externe ai G7 la Lübeck.

Consolidarea Sistemului de Tratate Multilaterale / a Tratatului de comerț cu arme

Subliniem importanța consolidării sistemului de tratate și angajamente multilaterale, iar, în această privință, subliniem importanța Tratatului privind comerțul cu arme, care a intrat în vigoare la 24 decembrie 2014.

Prevenirea și combaterea proliferării

Ne menținem angajamentul față de caracterul universal al tuturor tratatelor și convențiilor relevante, care contribuie la prevenirea și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă, în special Tratatul privind neproliferarea nucleară (NPT), Convenția privind armele chimice și Convenția privind armele biologice și cu toxine. Regretăm profund faptul că, deși s-a ajuns la un acord pe o serie de probleme importante, nu s-a putut ajunge la un consens privind un document final la cea de-a Noua Conferință de Evaluare a Tratatului privind Neproliferarea Armelor Nucleare (NPT). G7 își reînnoiește angajamentul în ceea ce privește implementarea pe deplin a Planului de Acțiune din 2010 pe cei trei piloni ai Tratatului. NPT rămâne piatra de căpătâi a regimului de neproliferare nucleară și esența misiunii de dezarmare și neproliferare nucleară, precum și a utilizării pașnice de energie nucleară.

Iran

Salutăm înțelegerea politică a unor parametri esențiali ai unui Plan Comun și Cuprinzător de Acțiune realizat de statele E3+3, facilitat de UE și de Iran la 2 aprilie. Susținem eforturile continue ale țărilor E3/UE+3 și Iran pentru a găsi o soluție cuprinzătoare până la data de 30 iunie, care să asigure caracterul pașnic exclusiv al programului nuclear al Iranului și lipsa achiziționării de arme nucleare de către Iran. Apelăm la cooperarea deplină a Iranului cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică privind verificarea activităților nucleare ale Iranului la abordarea tuturor problemelor nerezolvate, inclusiv a celor referitoare la dimensiunile militare posibile. Îndemnăm Iranul să respecte drepturile omului în ce îi privește pe cetățenii săi și să își aducă o contribuție constructivă la stabilitatea regională.

Coreea de Nord

Condamnăm ferm dezvoltarea continuă de către Coreea de Nord a programelor sale nucleare și privind rachetele balistice, precum și îngrozitoarele încălcări ale drepturilor omului, precum și răpirea cetățenilor altor țări.

Susținerea soluțiilor diplomatice

Suntem profund îngrijorați de situația politică, socială și umanitară dramatică din țările și din regiunile fragile și de pericolele ce rezultă în urma acestor conflicte pentru țările învecinate și dincolo de limitele acestora. Condamnăm în cel mai ferm mod toate formele de violență sexuală în cadrul conflictelor și suntem dedicați intensificării rolului femeilor în pacea și securitatea de pe plan internațional. Soluțiile sustenabile trebuie să fie incluzive pentru a restabili guvernanța eficientă și pentru a obține pace și stabilitate în mod sustenabil.

Susținem procesele coordonate de ONU pentru a identifica soluții de durată pentru pace și stabilitate în Siria, Libia și Yemen. O tranziție reală coordonată de ONU, bazată pe implementarea deplină a Comunicatului de la Geneva reprezintă singura modalitate în care putem aduce pace și prin care putem învinge terorismul din Siria.

Libia

În Libia, suntem profund îngrijorați de amenințarea teroristă în creștere, de proliferarea armelor, de traficul ilegal de emigranți, de criza umanitară și de epuizarea activelor de stat. Dacă nu se ajunge la un acord politic, riscurile continue de instabilitate, care prelungesc criza, se resimt mai puternic și mai acut chiar de către poporul Libiei. Acesta suferă deja, pe măsură ce grupările teroriste încearcă să își extindă spațiul nereglementat, iar rețelele criminale exploatează situația facilitând imigrația ilegală prin Libia.

A trecut vremea luptelor, a sosit momentul deciziilor politice îndrăznețe. Apelăm la libienii din toate colțurile să profite de această ocazie, să lase jos armele și să colaboreze pentru a transforma aspirațiile care au dat naștere unei revoluții în temeliile politice ale unui stat democrat. Acum este momentul pentru acordul politic și îi încurajăm pe libienii care au susținut procesul de dialog și au dat dovadă de spirit de conducere în căutarea păcii în propriile comunități.

Salutăm progresul înregistrat de toate părțile în cadrul negocierilor conduse de Reprezentantul Special al Secretarului General al ONU, Bernardino León. Liderii libieni trebuie să profite acum de ocazia de a finaliza aceste negocieri și de a forma un guvern de uniune națională, care să răspundă în fața poporului libian. Aceștia, precum și cei care îi influențează, trebuie să dea dovadă de tăia și de autoritatea necesară, în acest moment de importanță critică, pentru a atinge și a implementa acordul.

După atingerea unui acord, suntem pregătiți pentru a acorda suficientă susținere unui astfel de guvern incluziv și reprezentativ în procesul său de consolidare a unor instituții eficiente de stat, inclusiv a forțelor de securitate, de restaurare a serviciilor publice, de extindere a infrastructurii, de întărire, de reconstruire și de diversificare a economiei și pentru a scăpa țara de rețelele teroriste și criminale.

Conflictul israeliano-palestinian

Cu privire la conflictul israeliano-palestinian, facem un apel la părți, beneficiind de susținerea activă a Comunității Internaționale, inclusiv a Cvartetului, să colaboreze în încercarea de a identifica o soluție negociată în baza unei păci și securități între cele două State.

Combaterea traficului de imigranți/ Tratarea cauzelor pentru criza refugiaților

Suntem extrem de preocupați de fluxul tot mai mare și fără precedent de refugiați, de persoane strămutate intern și de emigranți, generat de o serie de conflicte și crize umanitare, de situațiile economice și ecologice cumplite și de regimurile represive. Tragediile recente din Marea Mediterană și din Golful Bengal/ Marea Andaman ilustrează nevoia urgentă de a aborda acest fenomen în mod eficient și, în special, infracțiunea traficului cu imigranți. Ne reconfirmăm angajamentul de a preveni și de a combate traficul de imigranți și de a detecta, de a descuraja și de a întrerupe traficul de oameni în și dincolo de granițele noastre. Facem un apel la toate națiunile să trateze cauzele acestor crize, care au consecințe atât de tragice pentru atât de multe persoane și să abordeze aceste nevoi unice de dezvoltare a țărilor cu venit mediu, ce găzduiesc refugiați și imigranți.

Combaterea terorismului și a finanțării sale

Flagelul terorismului a afectat nenumărate victime nevinovate. Acesta refuză toleranța, drepturile universale și libertățile fundamentale ale omului, inclusiv libertatea religioasă, distruge patrimoniul cultural și dezrădăcinează milioane de oameni din casele lor. În lumina fenomenului luptătorilor teroriști străini, lupta împotriva terorismului și a extremismului violent va trebui să rămână o prioritate pentru întreaga comunitate internațională. În acest context, salutăm eforturile continue ale Coaliției Globale de combatere a ISIL/Da’esh. Ne reconfirmăm angajamentul de a învinge această grupare teroristă și de a combate extinderea ideologiei sale pline de ură. Rămânem uniți cu toate țările și regiunile afectate de acte teroriste, inclusiv Irak, Tunisia și Nigeria, ai căror lideri au luat parte la discuțiile noastre de la Schloss Elmau. Toate națiunile și societățile au misiunea de a se împotrivi condițiilor ce conduc la extinderea terorismului și a extremismului violent, inclusiv la extinderea urii și a intoleranței, și prin intermediul internetului, promovând buna guvernanță și respectul pentru drepturile omului. Subliniem importanța implementării măsurilor necesare pentru a detecta și a preveni actele de terorism, pentru a-i pune sub urmărire pe cei responsabili și pentru a-i reabilita și reintegra pe infractori, potrivit legislației internaționale, și pentru a împiedica finanțarea terorismului.

Lupta împotriva terorismului și a finanțării teroriste reprezintă o prioritate majoră pentru G7. Vom continua să acționăm rapid și decisiv și ne vom întări acțiunea coordonată. În special, ne reconfirmăm angajamentul de a implementa în mod eficient cadrul internațional consacrat pentru indisponibilizarea activelor teroriștilor și vom facilita solicitările de blocare transfrontalieră în rândul țărilor G7. Vom întreprinde și alte măsuri, pentru a asigura o transparență mai mare privind toate fluxurile financiare, inclusiv printr-o reglementare corespunzătoare a monedelor virtuale și a altor metode de plată. Reconfirmăm importanța lucrării continue întreprinse de Grupul de Acțiune Financiară (FATF) și ne angajăm să ne aducem o contribuție activă la această lucrare. Ne vom strădui să asigurăm o implementare eficientă a standardelor FAT, inclusiv printr-un proces robust de monitorizare.

De asemenea, suntem dedicați combaterii traficului cu specii de floră și faună sălbatică, care împinge o parte din speciile lumii la limita dispariției și, în unele cazuri, este folosit pentru a finanța crima organizată, insurgențele și terorismul.

Susținerea acordată partenerilor africani

Salutăm întărirea instituțiilor democrate și a oportunităților economice tot mai ample din Africa, acest progres fiind notabil în situațiile dificile de pe continent, inclusiv evoluția înregistrată în ceea ce privește stabilitatea din Somalia și o tranziție democratică în mare parte pașnică din Nigeria. Ne reafirmăm continuarea angajamentului de a susține partenerii africani în abordarea problemelor de securitate, guvernanță și stabilitate, inclusiv în Mali, Sudan, Sudanul de Sud, Republica Centrafricană, Republica Democrată Congo, Somalia, Nigeria și, cel mai recent, Burundi.

Susținerea Afganistanului

Suntem dedicați parteneriatului de durată cu Afganistanul, pentru a susține stabilitatea, prosperitatea și viitorul democratic al acestuia. 

Susținerea reconstrucției din Nepal

Suntem profund întristați de pierderea de vieți și de distrugerile provocate de cutremurele devastatoare din Nepal și punem la dispoziția poporului și guvernului din Nepal susținerea noastră neîntreruptă. Vom continua să oferim asistență de urgență după cum este necesar și suntem pregătiți să reluăm în calcul solicitările de susținere bi- și multilaterală și susținerea tehnică, precum și asistența pentru reconstrucție, aliniată priorităților guvernului din Nepal. Ne străduim să ne aducem contribuția la restaurarea comorilor culturale pierdute și deteriorate.

Sănătate

Dreptul la cel mai înalt standard de sănătate posibil reprezintă unul dintre drepturile fundamentale ale fiecărei ființe umane. Astfel, ne exprimăm angajamentul profund față de continuarea angajamentului nostru din acest domeniu, concentrându-ne în special asupra consolidării sistemelor de sănătate prin programe bilaterale și structuri multilaterale.

Ebola

Ne angajăm să nu permitem transformarea unor focare viitoare în epidemii, acordând asistență țărilor pentru implementarea Regulamentului Sanitar Internațional (RSI) a Organizației Mondiale a Sănătății și a obiectivelor sale comune, precum și a altor inițiative multilaterale. Pentru a realiza acest lucru, ne vom oferi să acordăm asistență în cel puțin 60 de țări, inclusiv țărilor din Vestul Africii, în următorii cinci ani, bazându-ne pe experiența țărilor și pe parteneriatele existente. Încurajăm alți parteneri de dezvoltare și alte țări să ni se alăture în acest efort colectiv. În acest context, vom acorda atenție și nevoilor referitoare la sănătatea imigranților și a refugiaților.

Criza Ebola a arătat că lumea trebuie să își dezvolte capacitatea de a preveni, de a proteja, de a detecta, de a raporta și de a răspunde urgențelor privind problemele de sănătate publică. Suntem profund dedicați reducerii numărului de cazuri de Ebola la zero. De asemenea, recunoaștem importanța susținerii refacerii pentru țările cele mai afectate de focar. Avem de învățat din această criză. Recunoaștem lucrarea desfășurată de OMS și salutăm concluzia convenită la Sesiunea Specială a Comitetului Executiv pentru Ebola și la cea de-a 68-a Adunare Mondială a Sănătății. Susținem procesul continuu de reformă și consolidare a capacității OMS de a se pregăti pentru și de a răspunde crizelor complexe din sănătate, reconfirmând în același timp rolul central al OMS pentru securitatea sănătății pe plan internațional.

Susținem inițiativa înaintată de Germania, Ghana și Norvegia Secretarului General al ONU de a elabora o propunere cuprinzătoare pentru o gestionare eficientă a crizei din domeniul sănătății și așteptăm cu nerăbdare finalizarea raportului până la finalul anului, de către comisia de nivel înalt stabilită de Secretarul General al ONU. Izbucnirea virusului Ebola a demonstrat că mobilizarea și punerea la dispoziție a capacităților corespunzătoare de răspuns, atât de finanțare, cât și resurse umane, este esențială. Salutăm dezvoltarea continuă a mecanismelor, inclusiv de către OMS, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, și facem un apel la toți partenerii, în vederea unei coordonări solide a lucrării lor. Susținem inițiativa întreprinsă de Banca Mondială de a dezvolta o Unitate de Urgență în caz de Pandemii. Încurajăm promovarea acestei agende de către G20. Simultan, ne vom coordona pentru a lupta împotriva epidemiilor viitoare și vom stabili sau întări mecanismele de dispunere rapidă a echipelor multidisciplinare de experți, coordonați printr-o platformă comună. Vom implementa aceste mecanisme în strânsă colaborare cu OMS și autoritățile naționale sau cu țările afectate.

Rezistența antimicrobiană

Antimicrobienii joacă un rol esențial în succesul curent și viitor al medicinei umane și veterinare. Susținem pe deplin Planul de acțiune globală al OMS privind Rezistența Antimicrobiană adoptat recent. Ne vom dezvolta sau revizui și vom implementa în mod eficient planurile naționale de măsuri și vom susține alte țări în dezvoltarea propriilor planuri naționale de măsuri

Suntem profund dedicați abordării „One health”(„O lume sănătoasă”), cuprinzând toate domeniile – sănătatea umană și cea a animalelor, precum și agricultura și mediul. Vom facilita utilizarea prudentă a antibioticelor și ne vom implica în stimularea cercetării fundamentale, a cercetării privind epidemiologia, în prevenirea și controlul infecțiilor și în dezvoltarea de noi antibiotice, de terapii alternative, de vaccinuri și de diagnosticări rapide la punctul de acordare a îngrijirilor medicale. Ne angajăm să ținem cont de anexă (Eforturi comune de combatere a rezistenței antimicrobiene) pe măsură ce ne dezvoltăm sau ne analizăm și distribuim planurile naționale de acțiune.

Bolile tropicale neglijate

Ne angajăm să luptăm împotriva bolilor tropicale neglijate (BTN). Suntem convinși că, în dezvoltarea și implementarea noilor mijloace de abordare a BTN, cercetarea joacă un rol vital. Vom lucra în colaborare cu partenerii esențiali, inclusiv cu Observatorul Global OMS de Cercetare și Dezvoltare a Sănătății. În această privință, vom contribui la coordonarea eforturilor de cercetare și dezvoltare și vom face publice datele obținute de noi. Vom porni de la eforturile de a schița activitățile curente de cercetare și dezvoltare, ceea ce va contribui la facilitarea unei coordonări mai bune a cercetării și a dezvoltării și va ajuta la o mai bună abordare a problemei BTN-urilor. Ne angajăm să susținem cercetarea aferentă BTN, concentrându-ne în special asupra domeniilor cu nevoile cele mai presante. Recunoaștem rolul Academiilor de Știință ale G7 în identificarea acestor domenii. În special, vom stimula atât cercetările elementare privind prevenirea, controlul și tratamentul, cât și cercetarea concentrată asupra unei dezvoltări mai rapide și mai concentrate a medicamentelor și vaccinurilor și a tehnologiilor utilizate la punctele de asistență, care pot fi utilizate mai simplu, mai convenabil.

În cadrul consolidării eforturilor din cadrul sistemului nostru de sănătate, vom continua să susținem calitatea accesibilă, la prețuri convenabile și serviciile esențiale de sănătate pentru toți. Susținem mecanismele de răspuns ale comunității, pentru a distribui terapiile și pentru a preveni, a controla și în cele din urmă pentru a elimina aceste boli. Vom investi în prevenirea și controlul BTN-urilor pentru a ne îndeplini obiectivele de eliminare până în anul 2020.

Suntem dedicați să punem capăt deceselor infantile care pot fi prevenite și îmbunătățirii sistemului de sănătate maternală din întreaga lume, susținând reînnoirea Strategiei Globale pentru Sănătatea Femeilor, a Copiilor și a Adolescenților și salutând întemeierea Unității de Finanțare Globală în susținerea inițiativei „Every Woman, Every Child” („Fiecare femeie, fiecare copil”) și, drept urmare, salutăm succesul conferinței de reaprovizionare de la Berlin în ceea ce privește GAVI, Alianța Globală pentru Vaccinuri și Imunizări, care a mobilizat peste 7,5 miliarde USD pentru a vaccina încă 300 de milioane de copii până în 2020. Susținem pe deplin lucrarea în curs a Fondului Global, de luptă împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei și așteptăm cu interes reaprovizionarea cu succes a acesteia în 2016, cu susținerea unui grup mai mare de donatori.

Schimbările climatice, energia și mediul

Schimbările climatice

Sunt necesare măsuri urgente și concrete pentru a aborda schimbările climatice, conform celor descrise în cel de-al Cincilea raport de Evaluare al IPCC. Ne declarăm hotărârea fermă de a adopta la Conferința privind Schimbările Climatice din luna decembrie a acestui an, de la Paris (COP 21) un protocol, un alt instrument legal sau un alt tip de acord cu forță juridică potrivit Convenției-Cadru a Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC), aplicabilă tuturor părților, care să fie ambițios, robust, incluziv și care să reflecte situațiile de pe plan național.

Acordul trebuie să sporească transparența și responsabilizarea, inclusiv prin reguli cu caracter obligatoriu care stau la baza sa, pentru urmărirea progresului către îndeplinirea obiectivelor, lucru care trebuie să promoveze o ambiție sporită în timp. Acest lucru ar trebui să le ofere tuturor țărilor posibilitatea de a urma o cale de dezvoltare cu emisii reduse de carbon și rezistentă, care se conformează obiectivului global de a menține creșterea temperaturii globale medii la o valoare situată sub 2°C.

Fiind conștienți de acest obiectiv și având în vedere ultimele rezultate IPCC (Grupul interguvernamental privind schimbările climatice), subliniem faptul că sunt necesare reduceri semnificative ale emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel global, alături de o decarbonizare a economiei globale în decursul acestui secol. În consecință, ca o viziune comună a unui obiectiv global de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, susținem împărtășirea cu toate părțile UNFCCC a limitei superioare a celei mai noi recomandări IPCC, de reducere cu valori cuprinse între 40 și 70% până în 2050, față de 2010, recunoscând că nu putem face față acestei provocări decât printr-un răspuns global. Ne angajăm să ne îndeplinim rolul, pentru a obține o economie globală cu emisii reduse de carbon pe termen lung și pentru a implementa tehnologii inovatoare urmărind o transformare a sectoarelor energetice până în 2050 și invităm toate țările să ni se alăture în acest demers. În acest scop, ne angajăm să dezvoltăm strategiile privind emisiile reduse de carbon pe termen lung.

G7 salută anunțul sau propunerea obiectivelor privind emisiile după 2020 de către toți membri săi, precum și înaintarea contribuțiilor intenționate determinate la nivel național (INDC) și face un apel la toate țările să procedeze în acest fel cu mult timp înainte de COP21. Ne reafirmăm puternicul angajament față de Acordul de la Copenhaga, în ceea ce privește mobilizarea în comun a 100 de miliarde USD anual până în anul 2020, dintr-o varietate de surse, atât publice, cât și private, în contextul acțiunilor de atenuare semnificativă şi de transparență în curs de implementare.

Finanțarea proiectelor de climă circulă deja la nivelurile mai înalte. Ne vom continua eforturile pentru a asigura și mobiliza o finanțare sporită, din surse publice și private, precum și de a demonstra că noi și alții am făcut progrese semnificative către îndeplinirea obiectivului de 100 de miliarde USD și că suntem pregătiți pentru a ne implica proactiv în negocierile privind prevederile de finanțare conform celor rezultate la Paris. Recunoaștem potențialul băncilor multilaterale de dezvoltare (BMD) în asigurarea finanțării proiectelor de climă și în susținerea acordată țărilor pentru tranziția către economiile cu emisii reduse de carbon. Facem un apel la BMD-uri, ca acestea să își folosească bilanțurile și capacitățile în măsura maximă posibil, pentru a-și mobiliza partenerii spre a susține programele coordonate la nivel de țară pentru îndeplinirea acestui obiectiv. Dorim să mulțumim președinției pentru publicarea Raportului de referință privind Finanțarea pe termen lung a proiectelor de climă și facem apel la un nou schimb în toate forurile relevante, prin prisma COP 21.

Mobilizarea capitalului din sectorul privat este, de asemenea, esențială pentru a îndeplini acest angajament și pentru a debloca investițiile necesare în tehnologiile cu emisii reduse de carbon, precum și în obținerea unei rezistențe împotriva efectelor schimbărilor climatice. Pentru a depăși obstacolele existente în calea investițiilor, sunt necesare modele de finanțare cu un efect ridicat de mobilizare.

În acest scop:

a)     Ne vom intensifica susținerea acordată în special eforturilor proprii ale țărilor vulnerabile, pentru a gestiona schimbările climatice asociate riscului de dezastre și pentru a căpăta rezistență. Ne vom propune să creștem cu până la 400 de milioane numărul persoanelor din cele mai vulnerabile țări în curs de dezvoltare care au acces la acoperirea directă sau indirectă a asigurărilor împotriva impactului negativ al riscurilor asociate schimbărilor climatice până în 2020 și să susținem dezvoltarea sistemelor de avertizare rapidă în țările cele mai vulnerabile. Pentru a face acest lucru, vom învăța și vom construi pornind de la unitățile de asigurare a riscului care există deja, cum este Unitatea de asigurare împotriva riscurilor de catastrofe naturale din Caraibe și alte eforturi de dezvoltare de soluții de asigurări și de piețe în regiunile vulnerabile, inclusiv în țările în curs de dezvoltare din micile insule, în Africa, Asia și Pacific, America Latină și Caraibe, conform celor descrise în anexă.

b) Vom accelera accesul la energia regenerabilă din Africa și din țările în curs de dezvoltare din alte regiuni, cu scopul de a reduce sărăcia energetică și de a mobiliza resurse financiare semnificative de la investitorii privați, instituții financiare de dezvoltare și bănci multilaterale de dezvoltare până în 2020, pornind de la lucrările și inițiativele existente, inclusiv cele ale Laboratorului de inovație globală pentru finanțarea proiectelor de climă, conform celor stabilite în anexă.

De asemenea, ne reconfirmăm ambiția de a face Fondul ecologic pentru climă pe deplin operațional în 2015 și o instituție esențială a arhitecturii viitoare a climei.

Ne menținem devotamentul în ceea ce privește eliminarea subvențiilor ineficiente a combustibililor minerali și încurajăm toate țările să respecte și să își mențină angajamentul față de progresul continuu din discuțiile OCDE referitoare la modul în care creditele de export contribuie la obiectivul nostru comun de a aborda problema schimbărilor de climă.

Ne angajăm să cuprindem în deciziile noastre de asistență pentru dezvoltare și de investiții aspecte referitoare la diminuarea efectelor asupra climei și la rezistență. Ne vom continua demersurile pentru a reduce hidrofluorocarburile (HFC-urile) și facem un apel la toate Părțile participante la protocolul de la Montreal pentru a negocia un amendament anul acesta, pentru a reduce cantitatea de HFC și la donatori să susțină țările în curs de dezvoltare pentru implementarea acestuia.

Pentru a stimula investițiile în oportunitățile de reducere a emisiilor de carbon, ne luăm un angajament față de obiectivul pe termen lung, de aplicare a politicilor și a acțiunilor eficiente în întreaga economie globală, inclusiv a instrumentelor de reglementare bazate pe piața de carbon și facem un apel la alte țări, pentru a ni se alătura. Suntem dedicați constituirii unei platforme de dialog strategic pe aceste probleme, în baza participării voluntare și în colaborare cu partenerii relevanți, inclusiv Banca Mondială.

Energie

Ne reconfirmăm angajamentul față de principiile de securitate energetică și față de măsurile specifice decise la Bruxelles în 2014, salutăm progresul înregistrat de atunci conform Inițiativei Energetice G7 de la Roma și vom continua implementarea acestora. În plus, salutăm Inițiativa G7 de la Hamburg pentru Securitatea Energetică Sustenabilă, în special acțiunile comune suplimentare de consolidare a securității energiei sustenabile în țările G7 și în alte țări.

În special, ne reconfirmăm susținerea pentru Ucraina și pentru alte țări vulnerabile, în eforturile lor continue de a-și reforma și liberaliza sistemele energetice și reafirmăm faptul că energia nu trebuie folosită drept mijloc de constrângere politică, sau ca o amenințare la adresa securității. Salutăm intenția guvernului ucrainean de a reduce subvențiile din sectorul energetic și de a investi în programe de eficiență energetică.

În plus, ne dorim să ne continuăm lucrarea privind evaluarea vulnerabilităților sistemului energetic. De asemenea, vom depune eforturi pentru a spori rezistența și flexibilitatea piețelor de gaz, cuprinzând atât gazul de conductă, cât și gazul natural lichefiat. Considerăm că diversificarea reprezintă un element central al securității energetice și ne propunem să diversificăm și mai mult sortimentul energetic, combustibilii care dau energie, sursele și rutele. Ne vom întări cooperarea în domeniul eficienței energetice și vom lansa un nou efort de cooperare pentru îmbunătățirea securității cibernetice din sectorul energetic. Și vom face eforturi comune, alături de alte țări interesate, pentru îmbunătățirea coordonării și a transparenței generale privind cercetarea energiei ecologice, subliniind importanța energiei regenerabile și a altor tehnologii cu emisii reduse de carbon. Le cerem Miniștrilor Energiei să înainteze aceste inițiative și să ne comunice rezultatele până în 2016.

Eficiența resurselor

Protecția și utilizarea eficientă a resurselor naturale este vitală pentru o dezvoltare sustenabilă. Ne străduim să îmbunătățim eficiența energetică, pe care o considerăm esențială pentru competitivitatea industriilor, pentru creșterea economică și pentru crearea de locuri de muncă, precum și pentru protecția mediului, a climei și a planetei. Pornind de la „Planul de acțiune Kobe 3R” și de la alte inițiative existente, vom continua să întreprindem măsuri ambițioase, în cadrul strategiilor mai ample de promovare a societăților de gestionare sustenabilă a materialelor și a celor de reciclare a materialelor. Stabilim Alianța G7 pentru eficientizarea resurselor, sub forma unui forum de comunicare a cunoștințelor și de crearea a unor rețele de informații în mod voluntar. Conform celor stabilite în anexă, Alianța va colabora cu firme, IMM-uri și cu alți participanți direct interesați pentru a înainta oportunități oferite de eficiența resurselor, pentru a promova bunele practici și pentru a stimula inovația. Recunoaștem avantajele colaborării cu țările în curs de dezvoltare pe probleme de eficiență a resurselor, inclusiv prin parteneriate public-private inovatoare. Solicităm Comisiei de resurse internaționale UNEP să pregătească un raport sinteză, evidențiind cele mai promițătoare potențiale și soluții pentru eficiența resurselor. De asemenea, invităm OCDE să dezvolte linii directoare ale politicii, în completarea raportului de sinteză.

Protecția Mediului Marin

Recunoaștem că deșeurile marine, în special deșeurile din plastic, reprezintă o problemă globală, afectând în mod direct viața în mare și pe coastă, precum și ecosistemele și, posibil, chiar sănătatea oamenilor. Astfel, este necesară o eficiență și o intensitate sporită a muncii, pentru a combate deșeurile marine, în încercarea de a iniția o mișcare pe plan global. G7 se angajează să întreprindă acțiuni și să găsească soluții prioritare de combatere a deșeurilor marine, potrivit celor descrise în anexă, subliniind nevoia de a aduce în discuție sursele de pe uscat și din mare, acțiunile de eliminare a deșeurilor, precum și educația, cercetarea și eforturile de implicare.

Noi, G7, remarcăm interesul tot mai mare în ceea ce privește exploatarea resurselor miniere din mare, dincolo de limitele jurisdicțiilor naționale, precum și oportunitățile pe care le prezintă aceasta. Facem un apel la Autoritatea Internațională pentru Fundul Mărilor pentru a continua, implicând de timpuriu toate părțile interesate, lucrarea sa pentru obținerea unui cod clar, eficient și transparent de exploatare sustenabilă a fundului mării, ținând cont de interesele țărilor în curs de dezvoltare. Printre principalele priorități se regăsesc stabilirea cadru de reglementare, sigur și predictibil pentru investitori, privind protejarea eficientă a mediului marin de efectele nocive ce pot decurge din exploatarea minieră la mare adâncime. Suntem dedicați unei abordări preventive în ceea ce privește activitățile de exploatare minieră în mări și realizării de evaluări de impact asupra mediului și cercetării științifice.

Dezvoltare

Agenda de dezvoltare pentru perioada de după 2015

2015 este un an reper pentru problemele aferente dezvoltării sustenabile pe plan internațional. Cea de-a Treia Conferință Internațională pentru Finanțarea Dezvoltării, de la Addis Abeba, Summitul ONU pentru adoptarea Agendei de dezvoltare pentru perioada de după 2015, de la New York, și Conferința privind schimbările climatice de la Paris stabilesc dezvoltarea sustenabilă pe plan global și agenda privind clima pentru anii următori.

Suntem dedicați efortului de a realiza o Agendă pentru perioada de după 2015, care să fie ambițioasă, orientată asupra oamenilor, sensibilă la nevoile planetei și aplicabilă universal, integrând cele trei dimensiuni ale dezvoltării sustenabile – de mediu, economică și socială – în mod echilibrat.

Agenda trebuie să finalizeze lucrarea rămasă neterminată a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, să pună capăt sărăciei extreme, să nu lase pe nimeni în urmă, să reducă inegalitatea, să accelereze tranziția globală către economiile sustenabile, să promoveze administrarea sustenabilă a resurselor naturale și să consolideze pacea, buna guvernanță și drepturile omului. Pentru a mobiliza acțiunile corespunzătoare din și întreprinse de către toate țările și de către toate părțile implicate, susținem formularea și comunicarea unor mesaje cheie privind politica. Suntem dedicați construirii unui parteneriat global, bazat pe universalitate, pe o responsabilitate comună, pe răspunderea reciprocă, pe monitorizarea eficientă și efectivă și pe o abordare ce implică mai mulți participanți la obiectivul nostru comun de a pune capăt sărăciei extreme până în anul 2030 și al tranziției către dezvoltare sustenabilă.

Pentru a contribui la facilitarea acestei agende transformative, ne-am angajat la măsuri semnificative privind sănătatea pe plan global, securitate alimentară, condițiile climatice și protecție marină, lanțurile de aprovizionare sustenabile și emanciparea economică a femeilor.

Împreună, ne luăm angajamentul de a susține promovarea mijloacelor financiare și non-financiare de implementare, inclusiv prin mobilizarea resurselor, prin măsuri inovatoare de finanțare, finanțare privată, dezvoltare la nivel oficial, precum și alte tipuri de asistență și un cadru politic ambițios.

Reafirmăm rolul esențial al Asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD) și al altor instituții publice internaționale de finanțare, de catalizator și supliment pentru alte surse de finanțare a dezvoltării. Ne reconfirmăm angajamentele AOD, cum este, de pildă, obiectivul de 0,7% ODA/GNI, precum și angajamentul nostru de a inversa tendința descendentă a AOD către Țările mai puțin dezvoltate și de a direcționa mai bine AOD către locurile în care nevoile sunt cele mai mari. De asemenea, ne angajăm să încurajăm fluxurile de capital privat.

Securitatea alimentară

O bună guvernanță, creșterea economică și piețele care funcționează mai bine, precum și investițiile în cercetare și tehnologie, alături de investițiile tot mai mari interne și în sectorul privat și asistența pentru dezvoltare, toate acestea și-au adus contribuția colectivă pentru a îmbunătăți securitatea alimentară și o nutriție mai bună.

În cadrul unui efort ce implică țările partenere și actori de pe plan internațional și, ca o contribuție semnificativă la Agenda de dezvoltare pentru perioada de după 2015, ne propunem să ajutăm 500 de milioane de oameni să scape de foame și malnutriție până în 2030. Abordarea amplă a G7 privind securitatea alimentară și dezvoltarea nutriției, conform celor descrise în această anexă, își vor aduce contribuții semnificative la aceste obiective. Ne vom întări eforturile de susținere a transformărilor rurale dinamice, vom promova investițiile responsabile și agricultura sustenabilă și vom facilita abordările multisectoriale în ceea ce privește nutriția și ne propunem să protejăm securitatea alimentară și nutriția în situații de conflict și criză. Vom continua să ne aliniem strategiilor țărilor partenere, vom îmbunătăți eficiența în dezvoltare și vom consolida monitorizarea transparentă a evoluției noastre. Ne vom sigura că acțiunile noastre continuă să contribuie la emanciparea femeilor, a micilor agricultori și a agricultorilor în familie, precum și că vor promova și susține lanțuri valorice sustenabile agricole și alimentare. Salutăm Expoziția din 2015 de la Milano („hrănirea planetei – Energie pentru Viață”) și impactul pe care îl are aceasta asupra activității sustenabile și asupra eradicării foamei și malnutriției pe plan global.

Emanciparea economică a femeilor

Participarea economică a femeilor reduce sărăcia și inegalitatea, promovează creșterea și avantajele pentru toți. Și totuși, femeile se confruntă în mod regulat cu discriminări, ce afectează potențialul economic, pun în pericol investiția în dezvoltare și constituie o încălcare a drepturilor omului. Ne vom susține partenerii din țările în curs de dezvoltare și din propriile noastre țări, pentru a învinge discriminarea, hărțuirea sexuală, violența împotriva femeilor și fetelor și alte obstacole culturale, sociale, economice și juridice în calea participării economice a femeilor.

Recunoaștem că abilitățile relevante pentru o lucrare decentă, în special obținute prin educație și instruire profesională, prin intermediul canalelor de educație formală și informală, sunt esențiale pentru emanciparea economică a femeilor și a fetelor, inclusiv a celor care se confruntă cu surse multiple de discriminare (de ex. femeile și fetele cu dizabilități) și pentru a îmbunătăți oportunitățile lor de angajare și antreprenoriat. Ne angajăm să creștem numărul femeilor și al fetelor care beneficiază de educație și instruire profesională în țările în curs de dezvoltare prin măsurile implementate de G7 (față de situația obișnuită) cu o treime până în 2030. De asemenea, vom face eforturi pentru a îmbunătăţi instruirea și educația în carierele femeilor și ale fetelor din țările G7.

Vom continua să luăm măsuri pentru a facilita accesul la locuri de muncă de calitate pentru femei și de a reduce discrepanțele asociate genului în țările noastre cu 25% până în 2025, ținând cont de situația de pe plan național, inclusiv prin îmbunătățirea condițiilor cadru în care bărbații și femeile să aibă posibilitatea de a echilibra viața de familie cu locul de muncă, inclusiv accesul la concediul parental și de îngrijire a copilului. Sectorul privat are, de asemenea, un rol vital în crearea unui mediu în care femeile pot participa în mod mai semnificativ la economie. Astfel, susținem Principiile ONU de emancipare a femeilor și facem un apel la companiile din întreaga lume, pentru a le integra în activitățile lor. Ne vom coordona eforturile printr-un nou grup de lucru al G7 dedicat femeilor.

CONNEX

Ne reconfirmăm angajamentul față de inițiativa de consolidare a asistenței pentru negocierea contractelor complexe (CONNEX), care au rolul de a oferi expertiză multidisciplinară în țările în curs de dezvoltare, pentru negocierea de contracte complexe de investiții, concentrându-ne inițial asupra sectorului industriilor extractive. Subliniem cei trei stâlpi : integrarea informației și accesibilitatea; independența și calitatea consilierii; și consolidarea capacităților în rândul participanților implicați. Susținem Codul de Conduită pentru serviciile multidisciplinare de consiliere și susținem furnizorii de asistență și alte părți interesate relevante să încorporeze Codul ca pe un set de principii obligatorii în contractele lor din întreaga lume. Încurajăm desfășurarea de proiecte pilot sub stindardul inițiativei CONNEX, în colaborare cu furnizorii de servicii de asistență, cum ar fi Unitatea de susținere juridică din Africa. Salutăm coordonarea pe viitor în ceea ce privește mecanismele de comunicare a cunoștințelor și de învățare inter pares în ceea ce privește asistența la negociere.

Parteneriatul de la Deauville

Ne reconfirmăm angajamentul ferm față de popoarele din Orientul Mijlociu și din Africa de Nord (MENA). Având în vedere provocările curente din regiune, ne reînnoim angajamentul față de parteneriatul de la Deauville cu țările arabe în tranziție. Susținem eforturile acestora de a îmbunătăți guvernanța și statul de drept și salutăm recentul acord privind Proiectul compact de la Deauville privind Guvernanța Economică și Planul de acțiune pentru incluziune financiară. Susținem, de asemenea, eforturile acestora de a consolida democrația și drepturile omului și de a implementa reforma economică și socială, pentru a obține o creștere incluzivă, în special pentru femei și tineret, inclusiv prin susținerea incluziunii financiare responsabile și facilitarea fluxului de plăți. G7 își menține angajamentul față de colaborarea cu guvernele și cu centrele financiare de pe plan global, pentru a monitoriza eforturile de recuperare a activelor. Suntem convinși că, alături de țările partenere de la Deauville, putem contribui la progresul economic, social și politic din țările arabe în tranziție. Fondul de tranziție rămâne un instrument important pentru susținerea reformei pe țară. Susținem măsurile de îmbunătățire a eficienței, a viabilității viitoare și a impactului pe care îl are Fondul. Suntem dedicați respectării angajamentelor încheiate până în prezent și salutăm contribuțiile suplimentare, pentru a ne asigura că obiectivul capitalizării este îndeplinit.

Responsabilitatea G7

Ne menținem angajamentul de a răspunde de promisiunile pe care le-am făcut în mod deschis și transparent. Salutăm Raportul de progres de la Elmau, pe 2015, care demonstrează progresul înregistrat până acum în cadrul angajamentului nostru față de biodiversitate și arată modul în care acest progres contribuie la alte angajamente de dezvoltare ale G7. Raportul subliniază, de asemenea, nevoia de acțiune continuă în această privință. Așteptăm cu interes următorul raport de progres cuprinzător, în 2016.

Concluzie

Așteptăm cu interes întâlnirea desfășurată sub președinția Japoniei, în 2016.