Declaraţie Diplomatică Comună Privind Violenţa Împotriva Femeilor

București, 22 octombrie 2021

Violența împotriva femeilor și fetelor există în toate țările și la toate nivelurile societății. Fiecare stat are o responsabilitate fundamentală ce ține de drepturile omului să ofere protecție împotriva acestui tip de violență. Aceasta nu reprezintă o chestiune privată.

În preajma Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor ce are loc pe data de 25 Noiembrie, în lumea întreagă se desfășoară numeroase inițiative pentru conștientizarea acestei probleme existente la nivel global.

În România se depun eforturi semnificative de către Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor (VIF), care cuprinde 25 de organizații ale societății civile implicate în promovarea drepturilor femeilor, protecția supraviețuitoarelor violenței de gen și combaterea discriminării pe criterii de gen.

VIF își va concentra eforturile de ridicare a gradului de conștientizare asupra unei campanii online – #togetherforwomenssafety – în perioada premergătoare Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor de pe 25 Noiembrie.

Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice cere statelor semnatare să implementeze politici comprehensive și coordonate împotriva acestui tip de violență. Drepturile supraviețuitoarelor trebuie să se regăsească în centrul tuturor măsurilor. Activitatea societății civile trebuie să fie încurajată și susținută.

Ne alăturăm Rețelei VIF în condamnarea fermă a tuturor formelor de violență împotriva fetelor și femeilor. Actuala pandemie de COVID-19 face această cauză și mai importantă. Este foarte important ca autoritățile să formuleze și să implementeze politici și strategii specifice pentru a proteja și ajuta supraviețuitoarele violenței de gen.

Această declarație comună este semnată de următoarele ambasade si reprezentanțe ale instituțiilor internaționale:

Austria
Belgia
Canada
Croația
Republica Cehă
Danemarca
Reprezentanța Comisiei Europene în România
Finlanda
Franța
Germania
Irlanda
Israel
Italia
Regatul Țărilor de Jos
Norvegia
Slovenia
Spania
Suedia
Elveția
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Statele Unite ale Americii