Secţii şi Birouri

Secţia administrativă îndeplineşte o gamă completă de sarcini administrative, sprijinind activitatea tuturor celorlalte secţii. Susţine activitatea angajaţilor misiunii diplomatice, asigurând buna funcţionare a ambasadei şi colaborând cu Departamentul de Stat la planificarea activităţii pe termen lung a acesteia în ceea ce priveşte întreţinerea clădirilor, structura de personal, sistemele de comunicare şi alocarea resurselor; în paralel, negociază cu guvernul ţării gazdă aspecte legate de respectarea principiului reciprocităţii şi prevederi ale legislaţiei în domeniul muncii, relevante pentru funcţionarea ambasadei. Consilierul pe probleme administrative are rolul de a se asigura că activităţile şi serviciile oferite publicului sunt eficiente şi sigure.

Secţia consulară are sarcina de a oferi asistenţă şi protecţie cetăţenilor americani din România, de a emite paşapoarte şi alte documente cetăţenilor americani şi celor care locuiesc în SUA, de a proteja securitatea graniţelor SUA şi de a facilita călătoriile legale în Statele Unite.

Secţia Consulară oferă servicii de eliberare a vizei şi oferă informaţii şi asistenţă cetăţenilor cetăţenilor americani din România.

Servicii de acordare a vizei

Pentru informaţii despre vizele temporare şi de imigrare, vă rugăm să vizitaţi secţiunea „Vize” a acestui website. Pentru întrebări legate de viză, vă rugăm să ne scrieţi la VisasBucharest@state.gov (vă rugăm să verificaţi întâi „Index de la A la Z”).

Servicii pentru cetăţenii americani Date de contact în caz de urgenţă

Dacă sunteţi cetăţean american şi doriţi să aflaţi informaţii despre serviciile disponibile în caz de arestare, boală ori deces, despre paşapoarte, naştere, obţinerea sau pierderea naţionalităţii, cetăţeniei, servicii notariale şi alte servicii consulare pentru cetăţenii americani, vă rugăm să vizitaţi secţiunea Serviciul pentru cetăţeni americani.

Misiunea Biroului de diplomaţie publică este aceea de a promova înţelegerea politicii, economiei şi societăţii americane, explicând publicului român atât obiectivele actualei administraţii americane în materie de politică externă, cât şi aspectele complexe ale societăţii şi culturii americane. Biroul de diplomaţie publică include trei secţii:

 • Secţia de presă (Presă şi releţe sociale).
 • Secţia culturală (Cultură, educaţie, programe de schimb).
 • Centrul de resurse informaţionale

Aflați mai multe

Secţia economică a Ambasadei urmăreşte relaţiile economice SUA-România şi oferă agenţiilor guvernamentale americane informaţii şi analize exacte, rapide şi directe despre evoluţiile financiare şi economice din România. Secţia economică păstrează legătura constant cu o varietate de instituţii guvernamentale din România, cu organizaţii de afaceri, grupuri de reflecţie şi ONG-uri americane şi româneşti.
Aflați mai multe

Serviciul Agricol Extern din cadrul Ambasadei SUA în România reprezintă interesele Departamentului Agriculturii al SUA în România. Biroul regional este situat la Varşovia, în Polonia şi administrează Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia şi România.

Activitatea Serviciului Agricol al SUA din Bucureşti are drept scop creşterea prezenţei produselor americane pe piaţa românească. Serviciul Agricol desfăşoară programe al căror scop este crearea de noi pieţe şi îmbunătăţirea poziţiei competitive a agriculturii americane în România.

Aflați mai multe

Secţia politică analizează şi prezintă subiectele politice care afectează interesele SUA. Comunică demnitarilor străini punctele de vedere ale guvernului american, negociază acorduri şi păstrează un contact strâns cu lideri politici şi sindicali, diplomaţi ai unor ţări terţe şi alţi actori relevanţi.

Biroul de resurse umane coordonează, gestionează şi asigură aplicarea unor programe cuprinzătoare de resurse umane: salarizare, recrutare, formare şi perfecţionare, orientare, dezvoltare profesională şi mentorat, beneficii, proceduri de încetare a contractelor de muncă, evaluarea performanţei etc., răspunzând prompt şi eficient solicitărilor primite.

Detaşamentul de infanterie marină însărcinat cu paza ambasadei asigură protecţia documentelor secrete, a americanilor care lucrează în ambasade şi a bunurilor ce aparţin misiunilor diplomatice ale SUA din străinătate.

Biroul pentru cooperare în domeniul apărării din România răspunde comandantului Comandamentului Forţelor Armate ale SUA în Europa, Ambasadorului SUA în România şi Agenţiei pentru Cooperare în Domeniul Apărării şi Securităţii. Biroul implementează programe de cooperare în domeniul securităţii, inclusiv programe de pregătire şi educaţie militară internaţională, programe de finanţare militară străină/ vânzări de echipament militar către alte state, programul de parteneriat cu alte state, Centrul George C. Marshall, cooperare între instituţii militare şi programe de asistenţă umanitară. În plus, ODC România coordonează activităţi de pregătire, exerciţii, operaţiuni şi acorduri bilaterale de apărare.
Aflați mai multe

Serviciul comercial al Departamentului Comerţului creează cu succes legături între exportatori şi importatori de produse şi servicii americane din întreaga lume. Obiectivul Serviciului Comercial de la Bucureşti este extinderea exporturilor americane în România prin crearea de baze de date cu contacte locale, cercetarea tendinţelor pieţei locale şi crearea de oportunităţi pentru companiile americane. De asemenea, Serviciul Comercial oferă contra contra cost companiilor americane servicii de localizare a cumpărătorilor, distribuitorilor şi agenţilor interesaţi şi susţine companiile americane atunci când acestea se confruntă cu obstacole comerciale care le împiedică să-şi desfăşoare activitatea.

Aflaţi mai multe despre Serviciul Comercial, la: http://www.export.gov.

Pentru informaţii despre Serviciul Comercial de la Bucureşti, vizitaţi „Activităţi comerciale în România” şi pagina Serviciului Comercial.

 • Biroul federal de investigaţii (FBI)
  Toţi ataşaţii FBI (Legat) îl reprezintă pe directorul Biroului federal de investigaţii (FBI) şi protejează interesele FBI. Biroul federal de investigaţii răspunde cu maximum de eficienţă posibilă în cazurile în care este nevoie de ajutorul său, atât în SUA, cât şi în străinătate.  Acest lucru este posibil datorită parteneriatelor şi cooperării la toate nivelurile cu agenţiile de aplicare a legii din România şi Republica Moldova.
  Aflaţi mai multe.
 • Biroul pentru dezvoltare, asistenţă şi instruire internaţională pentru procurori
  Consilierii juridici rezidenţi sunt prezenţi în România în cadrul programului desfăşurat de Biroul pentru dezvoltare, asistenţă şi instruire internaţională pentru procurori (Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training) [OPDAT], subordonat Diviziei penale din cadrul Departamentului de Justiţie al SUA, de la Washington. OPDAT ajută Departamentul Justiţiei să-şi îndeplinească angajamentul de a sprijini ţările şi actorii din întreaga lume în încercarea de a crea, menţine sau îmbunătăţi instituţii de justiţie penală eficiente şi corecte.
  Aflaţi mai multe.
 • Biroul de securitate diplomatică
  Biroul regional de securitate diplomatică de la Bucureşti asigură un mediu de lucru sigur pentru diplomaţii americani din Romania. Biroul regional de securitate de la Bucureşti desfăşoară mai multe programe de securitate şi aplicare a legii, inclusiv: anchete penale, verificări de personal, securitatea persoanelor/reşedinţelor, programe de pregătire a forţelor de pază locale, securitatea documentelor secrete, legături cu instituţiile de aplicare a legii, programe de pregătire a poliţiei şi programul de recompense pentru informaţii despre acte teroriste.
  Aflaţi mai multe.
 • Serviciile secrete ale Statelor Unite ale Americii
  Serviciile secrete ale Statelor Unite ale Americii colaborează cu agenţii româneşti şi străine de aplicare a legii în cazuri ce implică falsificarea monedei americane sau alte infracţiuni de natură financiară. Totodată, Serviciile Secrete ale SUA asigură protecţia liderilor americani, de exemplu a preşedintelui şi vicepreşedintelui SUA. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi site-ul USSS.
  Aflaţi mai multe.
 • Aplicarea legii proprietăţii intelectuale (IPLEC)
  Unul dintre obiectivele principale ale programului IPLEC este dezvoltarea de strategic pentru o anchetare şi urmărire penale mai eficiente ale cazurilor de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală prin programe de pregătire şi mentorat în cazuri specifice.
  Aflaţi mai multe.

Biroul ataşatului apărării (DAO) îndeplineşte funcţii de reprezentare a secretarului apărării, a secretarilor categoriilor de forţe armate, a Comitetului Întrunit al şefilor de stat major, a şefilor statelor majore ale categoriilor de forţe armate şi a comandantului Comandamentului Statelor Unite ale Americii în Europa. Totodată, Biroul ataşatului apărării stabileşte relaţii directe cu forţele armate române şi îl consiliază în probleme militare pe Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România.