Agentii de aplicare a legii

Biroul federal de investigaţii (FBI)

Toţi ataşaţii FBI (Legat) îl reprezintă pe directorul Biroului federal de investigaţii (FBI) şi protejează interesele FBI. Biroul federal de investigaţii răspunde cu maximum de eficienţă posibilă în cazurile în care este nevoie de ajutorul său, atât în SUA, cât şi în străinătate.  Acest lucru este posibil datorită parteneriatelor şi cooperării la toate nivelurile cu agenţiile de aplicare a legii din România şi Republica Moldova. În afara teritoriului SUA, agenţii FBI nu pot aresta persoane sau înmâna citaţii în cazul unor anchete decât dacă au aprobarea statului gazdă. Ataşaţii FBI se subordonează ambasadorului SUA. Oficial, Biroul FBI s-a înfiinţat pe 24 august 2000. Biroul FBI de la Bucureşti acoperă România şi Republica Moldova şi are un ataşat FBI, un adjunct şi un asistent. FBI are de asemenea un consilier în cadrul grupului operativ român de luptă împotriva traficului de persoane. Printre îndatoririle pe care FBI le are în România şi Republica Moldova se numără şi pregătirea agenţiilor internaţionale de aplicare a legii. FBI consideră pregătirea personalului instituţiilor de aplicare a legii vitală pentru combaterea infracţionalităţii internaţionale.

Another element of the FBI’s role in Romania and Moldova is training provided for international law enforcement agencies. The FBI considers training of foreign law enforcement officers to be particularly critical to combating international crime.

Agenţia Antidrog Americană

Agenţia Antidrog Americană (DEA) colaborează cu agenţiile antidrog româneşti şi internaţionale în cazuri privind programele internaţionale de control al traficului de droguri şi spălarea de bani obţinuţi din trafic de droguri.

Biroul pentru dezvoltare, asistenţă şi instruire internaţională pentru procurori

Misiunea Biroului pentru dezvoltare, asistenţă şi instruire internaţională pentru procurori (Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training) [OPDAT]: să dezvolte şi să ofere asistenţă tehnică menită să crească gradul de pregătire al instituţiilor judiciare şi al personalului instituţiilor de aplicare a legii, în vederea unui parteneriat eficient cu Departamentul Justiţiei pentru combaterea terorismului, traficului de persoane, crimei organizate, corupţiei şi infracţiunilor financiare.

OPDAT sprijină dezvoltarea instituţiilor judiciare, inclusiv oferind asistenţă tehnică şi de dezvoltare a capacităţilor de acţiune, pentru a spori cooperarea judiciară internaţională.

Statul de drept şi drepturile individuale sunt fundamentul oricărei societăţi libere. Infracţiunile şi abuzul încrederii publice subminează încrederea în guvern şi discreditează economiile libere de piaţă. Administrarea eficientă şi corectă a actului de justiţie oferă statului şi cetăţenilor săi cea mai mare protecţie împotriva anarhiei şi susţinere a drepturilor omului şi oferă SUA o bază mai puternică de cooperare internaţională în lupta împotriva crimei organizate, traficului ilegal de droguri şi terorism.

Înfiinţat în 1991, OPDAT valorifică resursele şi experienţa Departamentului Justiţiei pentru a consolida instituţiile judiciare internaţionale şi a extinde administrarea justiţiei în străinătate. OPDAT sprijină obiectivele şi priorităţile SUA şi ale Departamentului Justiţiei în domeniul aplicării legii pregătindu-i pe omologii străini pentru o mai amplă şi eficientă cooperare cu SUA în combaterea terorismului, traficului de persoane, crimei organizate, corupţiei, infracţiunilor financiare şi altor infracţiuni transfrontaliere. Face acest lucru încurajând reforma sistemelor legislativ şi judiciar în ţări cu legislaţie inadecvată; îmbunătăţind capacităţile de acţiune ale procurorilor, anchetatorilor şi judecătorilor străini şi promovând statul de drept şi respectarea drepturilor omului.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi website-ul Biroului pentru dezvoltare, asistenţă şi instruire internaţională pentru procurori.

Biroul de securitate regională

Biroul de securitate regională de la Bucureşti asigură un mediu de lucru sigur pentru diplomaţii americani din Romania. Biroul de securitate regională este în subordinea Biroului de securitate diplomatică al Departamentului de Stat al SUA.

Biroul regional de securitate de la Bucureşti desfăşoară mai multe programe de securitate şi aplicare a legii, inclusiv: anchete penale, verificări de personal, securitatea persoanelor/reşedinţelor, programe de pregătire a forţelor de pază locale, securitatea documentelor secrete, legături cu instituţiile de aplicare a legii, programe de pregătire a poliţiei şi programul de recompense pentru informaţii despre acte teroriste. Biroul de securitate regională îl informează pe ambasadorul SUA despre toate subiectele referitoare la securitate în România. De asemenea, Biroul regional de securitate oferă la cerere astfel de informaţii companiilor americane prezente în România.

Dacă aveţi întrebări privind securitatea în România, vă rugăm să sunaţi la  +40 21 200-3366.

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre Biroul de securitate diplomatică al Departamentului de Stat, vă rugăm sa vizitaţi website-ul Biroului de securitate diplomatică.

Serviciile secrete ale Statelor Unite ale Americii

Serviciile secrete ale Statelor Unite ale Americii (USSS) îndeplinesc două misiuni vitale de securitate naţională: protecţie şi investigaţii. Ca parte a misiunii de protecţie, Serviciile Secrete asigură continuitatea guvernării şi asigură securitatea la evenimente de importanţă naţională, protejându-i pe preşedintele şi vicepreşedintele SUA, pe familiile acestora, pe şefii de stat şi de guvern aflaţi în vizită şi alte persoane desemnate. De asemenea, USSS investighează ameninţările la adresa acestor persoane, protejează Casa Albă, reşedinţa vicepreşedintelui SUA, misiunile diplomatice străine şi alte clădiri din Washington DC; pregăteşte, coordonează şi pune în aplicare planuri de securitate operaţională pentru evenimente speciale de securitate.

Ca parte a misiunii de investigaţie, USSS previne infracţiunile cibernetice şi alte activităţi de folosire abuzivă a spaţiului electronic, activităţi care pot genera instabilitate economică şi pot submina încrederea în sistemele financiare americane. Serviciile Secrete fac acest lucru anchetând cazuri de încălcare a legislaţiei precum: falsificarea obligaţiunilor şi titlurilor de valoare americane; infracţiunile financiare, de exemplu fraudarea instrumentelor de acces, fraudarea instituţiilor financiare, furtul de identitate şi infracţiunile cibernetice; atacurile cibernetice împotriva infrastructurii financiare, bancare şi de telecomunicaţii americane.

Pentru a-şi îndeplini misiunea de protecţie şi anchetă, Serviciile Secrete ale Statelor Unite au birouri în ţară şi în străinătate şi angajează agenţi speciali, ofiţeri şi personal de sprijin.

Biroul Serviciilor Secrete ale SUA de la Frankfurt coordonează anchetele internaţionale şi vizitele omologilor, nu doar pe teritoriul Germaniei, ci şi în alte 13 ţări. Ataşatul USSS dezvoltă şi menţine legături strânse cu instituţiile de aplicare a legii, serviciile de informaţii şi de securitate din regiunea geografică de care răspunde.

Pentru informaţii suplimentare despre Serviciile Secrete ale SUA, vizitaţi website-ul: http://www.secretservice.gov.

Aplicarea legislaţiei drepturilor de proprietate intelectuală

Rolul programului Coordonatorul aplicării legislaţiei drepturilor de proprietate intelectuală al Departamentului Justiţiei (IPLEC) este să ajute la dezvoltarea de strategii pentru o anchetare şi urmărire penală mai eficiente ale cazurilor de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală prin programe de pregătire şi mentorat în cazuri specifice.

Coordonatorul aplicării legislaţiei drepturilor de proprietate intelectuală al Departamentului Justiţiei (IPLEC) este Anca Pop. Anca este persoana de contact şi legătură pentru anchetatori, procurori, judecători şi deţinătorii de drepturi din sud-estul Europei şi din Statele Unite.