FLEX (Future Leaders Exchange Program) în România

Ambasadorul Hans Klemm, centru, şi participanţii în programul FLEX (Future Leaders Exchange Program) 2016. (Lucian Crusoveanu / Public Diplomacy Office)
Ambasadorul Hans Klemm, centru, şi participanţii în programul FLEX (Future Leaders Exchange Program) 2016. (Lucian Crusoveanu / Public Diplomacy Office)
Ambasadorul Hans Klemm, centru, şi participanţii în programul FLEX (Future Leaders Exchange Program) 2016. (Lucian Crusoveanu / Public Diplomacy Office)

Ce este programul FLEX?

Programul FLEX a fost creat de Congresul Statelor Unite în 1992. În cei 24 de ani de la înfiinţarea sa, programul a oferit burse pentru peste 24.000 de liceeni din Europa, Eurasia şi Asia Centrală. Programul presupune un an întreg de studiu pentru liceeni în SUA. Obiectivul programului este să promoveze înţellegerea reciprocă între Statele Unite şi ţările din regiunile în care funcţionează programul FLEX. Liceenii vor învăţa mai multe despre Statele Unite şi le vor vorbi americanilor despre ţările lor de origine. În 2016-2017, aproximativ 800 de liceeni vor învăţa în S.U.A. în cadrul programului FLEX. Fiecare bursier va locui timp de un an împreună cu o familie americană şi va studia într-un liceu american.

Cine finanţează programul?

Acest program de burse este finanţat în totalitate de către Guvernul S.U.A. şi administrat de Biroul pentru Relaţii Culturale şi Educaţionale – Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) din cadrul Departamentului de Stat. Programele ECA includ proiecte educaţionale şi de training ce promovează legăturile personale, profesionale şi instituţionale între cetăţeni şi organizaţii din S.U.A. şi din alte ţări.

Criterii de eligibilitate:

Competiţia este deschisă liceenilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • au cetăţenie română
  • sunt născuţi între 1 ianuarie 1999 şi 15 iulie 2001
  • sunt actualmente în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a
  • studiază engleza în liceu
  • îndeplinesc criteriile pentru a obţine viza S.U.A. şi nu au stat în S.U.A. mai mult de 3 luni în ultimii 5 ani.

Încurajăm liceenii cu dizabilităţi să candideze la FLEX, infrastructura de recrutare şi derulare a programului permiţând evaluarea şi plasarea acestora în condiţii care răspund nevoilor specifice.

https://ais.americancouncils.org/flex.