Înlocuirea termocentralelor pe cărbune cu centrale cu reactoare modulare de mici dimensiuni (SMR) NuScale (Fișă informativă)

Costuri

 • O centrală SMR NuScale de 924 de Megawați, care conține 12 module NuScale, generează un cost egalizat al producerii de energie în marja a 45 – 65$/MWh, în funcție de ipotezele din modelarea financiară a proprietarului centralei pentru serviciul municipal de utilități sau serviciul de utilități deținut de investitori; acesta se raportează la costurile generate de amplasarea într-un loc general, subdezvoltat și nepoluat (greenfield), aflat în sud-estul Statelor Unite.
 • Costurile anuale de funcționare și întreținere pentru o centrală NuScale cu 12 module sunt mai scăzute decât cele ale centralelor nucleare din SUA, aflate în funcțiune, în prezent din quartila 3 (Q3).
 • Taxele pe emisiile de CO2 sunt menite să crească costul egalizat al producerii de energie pentru generarea de energie termală pe bază de combustibili fosili, cum sunt soluțiile intermediare pe bază de gaze naturale, care sporesc competitivitatea unităților NuScale.
 • Tehnologia scalabilă SMR a companiei NuScale poate fi implementată treptat, ceea ce oferă proprietarului centralei posibilitatea de a genera venit cu mult înainte de finalizarea construcției întregii centrale.

O centrală de reactoare de mici dimensiuni SMR NuScale, cu 12 module poate fi construită pe locul unei termocentrale pe cărbune deja existente, cu o amprentă mică la sol de circa 12 hectare. Proporțional, centralele NuScale de dimensiuni mai mici, cu 4 și cu 6 module au o amprentă la sol mai mică.

Anumitor părți din infrastructura unei termocentrale pe cărbuni li se poate schimba destinația și pot fi reutilizate.

 • De exemplu: sistemele de distribuire a apei de răcire, apa demineralizată, apa potabilă, elementele de protecție în caz de incendiu de la fața locului, stația de conexiuni și clădirile (de exemplu: cele administrative, cele de instruire, spațiile de depozitare).

Se pot economisi, la nivel de cost de investiție, în medie, aproximativ 100 de milioane de dolari, în funcție de locul de amplasare.

Centrala NuScale cu 12 module ar păstra baza de impozitare locală și ar continua să ofere beneficii economice, poate chiar mai mari, comunității:

 • ar angaja 270 de persoane, cu normă întreagă, pe posturi de calitate, bine remunerate
 • ar reține forța de muncă din termocentralele pe cărbune:
  1. multe posturi din termocentralele pe cărbune sunt direct transferabile în sectorul nuclear, de exemplu cele care țin de întreținere
  2. alte posturi pot fi transferate într-o centrală cu reactoare SMR, în urma unei calificări interdisciplinare, cum ar fi, de exemplu, operatorii de instalații
  3. de obicei, posturile din centralele nucleare sunt mai bine remunerate decât cele din termocentralele pe cărbuni, și au un impact economic mai mare în comunitățile deja existente în jurul termocentralelor pe cărbuni.

Utilizarea reactoarelor modulare de mici dimensiuni evită etapa intermediară, costisitoare, pe gaze naturale, care implică trecerea termocentralei pe gaze naturale și obligația ulterioară de a dezafecta centrala un deceniu mai târziu. În plus, centralele SMR oferă mai multe locuri de muncă decât centralele pe gaze naturale, prin urmare reprezintă o opțiune mai bună pentru reținerea tuturor lucrătorilor din termocentralele pe cărbune.

Calendar pentru realizarea unui sistem gata de livrare până în 2030

 • Dat fiind că a obținut certificarea de proiectare din partea NRC în luna septembrie 2020, tehnologia SMR a companiei NuScale este pregătită pentru amplasare în viitorul apropiat, fiind capabilă să livreze modulele cel mai devreme în 2028.
 • Fluor Corporation, investitorul majoritar al NuScale, după ce a efectuat analize legate de schimbarea destinației termocentralelor pe cărbune, este pregătit să analizeze situri specifice unde se află termocentrale pe cărbune, în vederea implementării reactoarelor SMR NuScale, axându-se pe:
  • configurarea centralei în ceea ce privește dimensiunea, nivelul de adecvare și funcția,
  • reutilizarea rentabilă a infrastructurii unității, inclusiv bilanțul activelor termocentralei,
   • de exemplu, sistemele de distribuire a apei de răcire, apa demineralizată, apa potabilă, elementele de protecție în caz de incendiu de la fața locului, stația de conexiuni și clădirile administrative, spațiile de depozitare și alte structuri existente
  • confirmarea că localizarea centralei este potrivită pentru scopul în care se intenționează să fie utilizată energia produsă (de exemplu, centralele care furnizează energie pentru termoficarea districtelor și energie termică folosită în procese industriale trebuie să se afle în proximitatea utilizatorilor finali).

Beneficii

 • Soluțiile centralelor SMR scalabile ale NuScale pot satisface o gamă largă de nevoi de energie curată, pot fi optimizate pentru a se adapta unor necesități variate de înlocuire a unei termocentrale pe cărbune și pot fi amplasate în diverse zone geografice.
 • Operațiunile flexibile, capacitatea de a-și regla cantitatea de energie furnizată în funcție de cerere și factorul de capacitate >95% ale NuScale oferă energie curată, disponibilă oricând și facilitează integrarea rețelei cu surse regenerabile de energie.
 • Modelul flexibil de implementare al tehnologiei NuScale și portofoliul de produse (configurații cu câte 4 – NPM (module), 6 -NPM, 12- NPM) pot oferi unei regiuni capacitatea de a utiliza un model de administrare de flotă pentru implementările de centrale de mari dimensiuni, precum și înlocuiri de termocentrale pe cărbuni de diferite mărimi (de exemplu, o tehnologie identică poate fi implementată pentru o gamă largă de nevoi energetice).
 • Înlocuirea unei termocentrale pe cărbune cu o unitate similară instalată de centrală SMR NuScale va necesita foarte puține modificări, sau chiar deloc, la nivelul sistemului de transmisie.