Însărcinatul cu afaceri al S.U.A. Ad-Interim Dean Thompson. Observații la „Conferința privind Parteneriatul strategic în educație și economie”

Vă mulțumesc mult pentru primirea caldă pe care mi-ați oferit-o și pentru această excelentă oportunitate de a mă adresa unor membri cheie ai guvernului nostru, atât din sfera executivului, cât și din cea a legislativului.

Astăzi vor fi supuse discuției mai multe subiecte, printre care se numără problema decisivă a modului în care țările noastre își pot întări relațiile economice sub auspiciile parteneriatului nostru strategic bilateral.

Știm cu toții că parteneriatul nostru din cadrul Dialogului strategic S.U.A. – România se referă la multe domenii de importanță hotărâtoare, inclusiv la relația militară solidă dintre noi, excelenta cooperare privind aplicarea legii și aspectele economice și comerciale.

Iar când privim această relație economică și comercială, este important să recunoaștem că societățile americane și-au exprimat deja un interes profund și au susținut investiții în România.

Deși valoarea oficială a investițiilor străine directe ale Statelor Unite în România reprezintă doi-trei la sută din total (în jur de 1,5 miliarde USD în 2013 și în creștere în 2014), această cifră ascunde investiții din societățile cu sediul în S.U.A., care investesc prin filialele lor europene, precum și mărcile americane tradiționale care poate și-au mutat sediile centrale.

Printre cele mai importante societăți ale S.U.A. aflate aici se numără HP, GE, Oracle, IBM, Ford, Honeywell și altele. Aceste companii recunosc potențialul pe care îl deține România pentru a fi lider pe plan regional. Însă, pentru a realiza pe deplin acest potențial, România trebuie să continue să facă progrese în ceea ce privește problemele ce țin de mediul de afaceri și de investiții.

Societățile americane caută oportunități de investiții ce oferă rezultate promițătoare. România a făcut deja multe pentru a atrage investițiile străine directe, inclusiv pe cele care provin de la societățile din S.U.A., dar putem face și mai mult.

Companiile americane, la fel ca orice alte companii, caută o piață stabilă, transparentă și predictibilă — cu costuri și beneficii clare și predictibile — care să contribuie la calculele lor interne privind nivelul optim de producție și de investiții.

Poziția României în UE, alături de forța de muncă instruită, atrage companiile din S.U.A., în special companiile interesate să își extindă cota de piață în Europa.

Având în vedere faptul că statul român este acționar în multe întreprinderi strategice, aspectele privind guvernanța corporativă au o importanță primordială pentru relația noastră economică și comercială.

Guvernanța corporativă implică echilibrarea intereselor tuturor părților interesate dintr-o anumit entitate – indiferent că este vorba de acționari, de conducere sau de guvern. Aceasta poate reprezenta o sarcină dificilă, impunând un sistem solid de reguli, practici și procese, prin care o anumită entitate este coordonată și controlată.

Primul pas către o bună guvernanță corporativă constă în desemnarea persoanelor potrivite – competente, cu experiență, profesionale – în consiliul de administrație. Guvernul României trebuie să se asigure că societățile de stat sunt conduse de manageri profesionali, privați, selectați printr-un proces transparent și competitiv, fără nicio influență politică.

În al doilea rând, guvernul României trebuie să le ofere acelor manageri puterea de a lua decizii comerciale corecte, fără teama unor intervenții din partea funcționarilor de stat în problemele interne ale societății. Un proces decizional corect în cadrul abordării guvernanței corporative prezintă și avantaje suplimentare, deseori tacite – acesta sprijină o societate împotriva amenințărilor de corupție și contribuie la creșterea economiei unei țări.

Bunele practici de guvernanță corporativă stabilesc niște „reguli ale jocului” clare și stabilesc echilibrul instituțional. Actele de corupție sunt astfel mai dificil de ascuns și se realizează mai ușor responsabilizarea.

Societățile de stat, controlate în mod corespunzător, reprezintă baza pentru susținerea eforturilor guvernelor de a combate corupția economică. Prin reducerea oportunităților de corupție, societățile controlate de stat nu vor mai reprezenta o povară pentru resursele limitate ale statului.

Așa cum a observat Secretarul de Stat Adjunct Nuland în vizitele pe care le-a făcut în București, eforturile împotriva corupției și pentru ordinea de drept – odată cu creșterea transparenței, a predictibilității și a stabilității – sunt toate esențiale pentru a îmbunătăți mediul de afaceri și de investiții. Este esențial ca parlamentul și guvernul să reprezinte parteneri de încredere pentru investiții.

Aceștia trebuie să organizeze consultări transparente, generale, cu toate părțile interesate, privind fiecare text legislativ. Părților interesate trebuie să li se acorde timpul necesare pentru a avea contribuții semnificative și necesită asigurări din partea guvernului privind faptul că observațiile lor sunt luate în considerare.

În plus, guvernul trebuie să asigure stabilitate în mediul de investiții, evitând deciziile luate în grabă, negândite.

Anul trecut, guvernul României a avizat un Plan de acțiune pentru a îmbunătăți guvernanța corporativă, iar un al doilea Plan de acțiune a fost semnat chiar săptămâna trecută.

Suntem nerăbdători să urmărim Guvernul României lucrând îndeaproape cu părțile interesate, inclusiv cu Coaliția pentru Dezvoltarea României, pentru a implementa și dezvolta aceste Planuri de acțiune.

Vă mulțumesc.