Însărcinatul cu afaceri, Dean Thompson, la Universitatea de Stiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară

Însărcinatul cu afaceri Dean Thompson, susţine un discurs la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara.
Însărcinatul cu afaceri Dean Thompson, susţine un discurs la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara.
Însărcinatul cu afaceri Dean Thompson, susţine un discurs la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara.

Stimate domnule rector Sorin Câmpeanu, stimate domnule Ministru al Educaţiei Mircea Dumitru, Excelenţa Voastră domnule ambasador Saint-Paul, stimaţi colegi din corpul diplomatic, stimaţi oaspeţi, profesori şi studenţi,

Îmi face plăcere să mă aflu aici astăzi pentru a felicita Facultatea de Biotehnologie la aniversarea a douăzeci de ani de existenţă şi pentru a sărbători progresele şi evoluţiile înregistrate în agricultură prin intermediul biotehnologiei.

Biotehnologia îndeplineşte un rol cheie în găsirea de soluţii la multe dintre constrângerile cu care ne-am confruntat de-a lungul timpului, inclusiv siguranţa alimentară. Prin intermediul biotehnologiei, am dezvoltat instrumentele necesare pentru a combate dăunătorii şi buruienile, pentru a utiliza resursele disponibile într-un mod mai eficient, pentru a creşte producţia şi valoarea nutriţională şi pentru a reduce impactul agriculturii asupra mediului înconjurător. Dat fiind faptul că schimbările climatice şi evoluţiile pieţei au un impact asupra tuturor persoanelor de pe planetă, aplicarea de tehnici inovatoare în agricultură poate fi una dintre cele mai eficiente modalităţi de a răspunde la aceste schimbări.

Inovaţia în domeniul biotehnologiei în SUA a contribuit în mod esenţial la dezvoltarea sectorului agricol şi a sporit comerţul internaţional. În Statele Unite, inovaţia este rezultatul colaborării dintre industrie, mediul academic şi instituţiile statului. Acestea colaborează pentru a furniza soluţii la probleme complexe. Odată cu sporirea nivelului de inovaţie, fondurile dedicate cercetării în domeniul agricol au crescut rapid în Statele Unite şi în întreaga lume. Nivelul global al investiţiilor sectorului privat în cercetare în domeniul agricol a crescut de la 5,6 miliarde de dolari în 1994, la 11 miliarde de dolari în 2010. Jumătate din activităţile private de cercetare şi dezvoltare în agricultură se desfăşoară în Statele Unite. Cea mai mare parte a banilor se investeşte în sectoarele îmbunătăţirii recoltelor şi geneticii animale, biotehnologia devenind astfel una dintre cele mai cercetate componente ale gamei de inputuri agricole.

Deschiderea către inovaţie este importantă, oferindu-le producătorilor posibilitatea de a selecta practicile şi tehnologiile agricole care să le ofere cele mai multe beneficii, atât din punct economic, cât şi agronomic. Această universitate şi Facultatea de Biotehnologie au îndeplinit roluri importante în succesul României în acest domeniu.

Promovarea prosperităţii Statelor Unite şi României prin creşterea fluxului de bunuri şi servicii şi a investiţiilor este una dintre priorităţile Ambasadei SUA.

Inovaţia este un element cheie în promovarea prosperităţii economice a ţărilor noastre. Ideile inovatoare descoperite în cercetare pot avea aplicaţie comercială. Antreprenorii pot prelua noile descoperiri şi pot crea noi companii, stimulând creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. Acest lucru se întâmplă în toate domeniile, inclusiv în agricultură.

Ambasada SUA a început recent să promoveze beneficiile inovaţiei şi transferului de tehnologie pentru stimularea creşterii economice. Ambasada SUA, în colaborare cu ambasadele Israelului şi Olandei, sponsorizează o conferinţă de trei zile despre inovaţie, care începe mâine şi se desfăşoară la Bucureşti şi Cluj. În cadrul conferinţei, vom discuta despre oportunităţile şi provocările existente în România şi despre modalităţile de a-i încuraja pe oamenii de ştiinţă şi pe cercetătorii români să continue să îşi dezvolte ideile. România are perspective economice pozitive.

Am văzut potenţialul universităţilor şi tinerilor din România şi ştiu că vor avea roluri cheie în conducerea viitoarei creşteri a României. Cu doar trei luni în urmă, ambasadorul Hans Klemm a vizitat chiar această sală împreună cu Michael Scuse, adjunct al Secretarului pentru Agricultură şi cu alţi cinci comisari SUA pentru agricultură.

Ei au avut o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu studenţii aici şi comentariile şi întrebările lor au impresionat întreaga delegaţie. Toate întrebările şi comentariile lor au demonstrat un interes pronunţat faţă de agricultură şi comunităţile rurale, cunoştinţe solide despre piaţa globală şi angajament faţă de aprofundarea cunoştinţelor.

Aceşti studenţi au demonstrat angajament şi pasiune faţă de România. Cred că generaţia tânără şi competentă are puterea de a transforma România într-un loc atractiv pentru investiţii. Un mediu care încurajează transferul de cunoştinţe prin colaborarea dintre instituţiile statului, mediul academic şi sectorul privat va oferi multe oportunităţi de cariere inovatoare în agricultură şi cercetare.

Sunt încrezător că dumneavoastră, toţi studenţii şi profesorii acestei universităţi, vă veţi folosi talentul, punctele forte şi pasiunile pentru a avea o contribuţie valoroasă la agricultura românească.

În încheiere, doresc să îi felicit pe toţi cei care au avut un rol în obţinerea acestei realizări de 20 de ani. Aţi demonstrat dedicare faţă de ştiinţă ca fundament al agriculturii şi aţi avut contribuţii remarcabile la evoluţia tehnologiei. Vă mulţumesc şi vă doresc mult succes în acest an universitar!