Discursul însărcinatului cu afaceri al SUA ad-interim, Dean Thompson, la dezbaterea „Securitatea cibernetică – de la protecţia individului la securita

Bună dimineaţa doamnelor şi domnilor, distinşi oaspeţi. Doamnă preşedinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaţilor, Birchall, vă mulţumesc pentru invitaţia de a participa la dezbaterea de astăzi şi pentru organizarea şi găzduirea acestui eveniment.

Lumea a beneficiat extraordinar de mult de pe urma folosirii tehnologiei informaţiei şi a expansiunii rapide a internetului. Spaţiul virtual, motor al dezvoltării economice globale, ne-a permis să dezvoltăm metode de afaceri, de comunicare şi educaţionale noi şi inovatoare. Însă dependenţa de tehnologia informaţiei şi de reţelele de computere ne vulnerabilizează în faţa ameninţărilor. Ameninţările cibernetice includ o gamă largă de activităţi rău intenţionate, printre care se numără schimbarea paginii principale a website-urilor, spionat, furt de proprietate intelectuală, atacuri cibernetice de tip DoS şi software rău intenţionat cu efecte distructive. Infracţiunile cibernetice au un profund impact asupra persoanelor, companiilor şi economiei.

În contextul acestor ameninţări, în mai 2011, Casa Albă a publicat Strategia sa Internaţională pentru Spaţiul Cibernetic (International Strategy for Cyberspace) prin care şi-a asumat angajamentul de a „face eforturi în plan internaţional pentru a promova o infrastructură de informaţii şi comunicare interoperabilă, sigură şi de încredere, care susţine comerţul internaţional, consolidează securitatea internaţională şi promovează libera exprimare şi inovaţia”. Prin intermediul unei abordări integrate, am stabilit şapte direcţii prioritare în politica noastră cibernetică:

  1. economie: promovarea standardelor internaţionale şi a pieţelor inovatoare, deschise;
  2. protejarea reţelelor noastre: sporirea securităţii, fiabilităţii şi rezistenţei lor;
  3. aplicarea legii: extinderea colaborării şi statul de drept;
  4. domeniul militar: pregătire pentru înfruntarea provocărilor secolului XXI în materie de securitate;
  5. dezvoltare internaţională: dezvoltarea de capacităţi, creşterea securităţii şi prosperităţii;
  6. libertatea internetului: susţinerea libertăţilor fundamentale şi a confidenţialităţii.

Convingerea că tehnologiile de reţea au un potenţial imens pentru SUA şi pentru întreaga lume constituie fundamentul strategiei noastre. Pentru atingerea acestui potenţial, spaţiul cibernetic trebuie să fie deschis inovării şi ideilor, trebuie să fie interoperabil în toată lumea, suficient de sigur pentru a păstra încrederea oamenilor şi suficient de fiabil pentru ca oamenii să-şi poată desfăşura activitatea în acest mediu. Politica SUA pentru spaţiul cibernetic stimulează inovarea care constituie motorul economiei noastre şi ne îmbunătăţeşte vieţile în ţară şi peste graniţe. Îi invităm şi pe alţii să ni se alăture în asigurarea prosperităţii, consolidarea securităţii şi creşterea deschiderii în lumea noastră din ce în ce mai conectată în care trăim pe măsură ce ne îndreptăm spre viitorul bazat pe spaţiul cibernetic.

Săptămâna trecută, Ambasada SUA a celebrat Săptămâna Datelor Deschise, dedicată libertăţii digitale şi internetului deschis. „Asigurarea unui spaţiu cibernetic prielnic inovării şi reducerea la minim a riscurilor inerente unui mediu virtual liber” a fost o temă centrală a Săptămânii Datelor Deschise. Pentru realizarea acestui obiectiv, trebuie să creăm şi să menţinem un mediu în care normele unui comportament responsabil ghidează acţiunile statelor, susţin parteneriate şi sprijină statul de drept în mediul virtual. La nivel foarte concret, acest lucru înseamnă reducerea la minim a vulnerabilităţilor din toate ministerele şi instituţiile publice prin actualizarea programelor utilizate, cumpărarea de programe de corecţie pentru reţele şi creşterea gradului de informare al personalului guvernamental şi al tuturor cetăţenilor cu privire la infracţionalitatea cibernetică.

În ce priveşte politica sa cibernetică a SUA, credem că Convenţia de la Budapesta asigură o bază solidă pentru lupta noastră împotriva criminalităţii cibernetice, protejând în acelaşi timp drepturile fundamentale ale omului. Ea identifică trei elemente necesare pentru o legislaţie eficientă privind infracţionalitatea cibernetică:

  1. Legi de substanţă privind criminalitatea cibernetică
  2. Un mecanism eficient de cooperare formală şi informală
  3. Instrumente cuprinzătoare de criminalistică digitală şi de luptă împotriva criminalităţii care utilizează tehnologiile avansate

În încheiere, doresc să subliniez că în lupta împotriva criminalităţii cibernetice nici o persoană sau naţiune nu poate triumfa singură, trebuie să înfruntăm această provocare împreună. Conform Strategiei Internaţionale a Casei Albe, „colaborarea internaţională este mai mult decât un exemplu de bună practică, este un principiu de bază”. De fapt, este responsabilitatea noastră, a comunităţii globale să susţinem libertatea internetului şi să creăm un mediu cibernetic sigur, caracterizat prin deschidere, inovaţie şi încredere. Este datoria noastră colectivă să protejăm internetul, acest extraordinar motor al creşterii economice. Pentru a face acest lucru, fiecare dintre noi – guvern, sector privat şi toţi cetăţenii – trebuie să îşi îndeplinească rolul. La Departamentul de Stat, baza diplomaţiei noastre cibernetice este promovarea unei înţelegeri comune a normelor de conduită acceptabilă în spaţiul virtual pentru a spori stabilitatea, pentru a elabora bune politici externe şi de apărare şi a dezvolta relaţii internaţionale mai puternice. Cred că această dezbatere demonstrează că suntem pe drumul cel bun.

Vă mulţumesc pentru timpul acordat.