Rapoarte oficiale

 • Raportul Internațional privind situația libertății religioase

  Raportul Anual transmis Congresului privind Libertatea Religioasă Internațională descrie situația libertății religioase în fiecare țară străină și politicile guvernului care încalcă practicile și credințele religioase ale grupărilor, ale confesiunilor religioase și ale persoanelor, precum și politicile S.U.A. de promovare a libertății religioase în întreaga lume. Acesta este înaintat conform Legii Publice 105-292 (Cel de 105-lea Congres), fiind denumit Legea privind Libertatea Religioasă Internațională din 1998.
  » România: Raportul internaţional privind libertatea religioasă în anul 2020
  » România: Raportul internaţional privind libertatea religioasă în anul 2019

 • Raportul privind traficul de persoane

  Raportul privind Traficul de Persoane (TIP) reprezintă principalul instrument diplomatic al Guvernului S.U.A. de implicare a guvernelor din străinătate privind traficul de persoane. Aceasta reprezintă, de asemenea, cea mai complexă resursă de eforturi a guvernului privind traficul anti-uman și reflectă angajamentul Guvernului S.U.A. față de conducerea de pe plan global privind această problemă esențială a drepturilor omului și a ordinii și securității publice.
  » Raportul privind Traficul de Persoane (2020)
  » Raportul privind Traficul de Persoane (2019)

 • Raportul Internațional privind respectarea drepturilor omului

  ANUNȚ: la jumătatea anului 2021, Departamentul de Stat va publica un act adițional la acest raport, care va conține detalii referitoare la subsecțiunea „Femei” din cadrul Secțiunii 6, ce vor prezenta o serie de aspecte legate de drepturile reproductive.
  » Respectarea drepturilor omului în România în anul 2020
  » Respectarea drepturilor omului în România în anul 2019

 • Climatul investițional

  România salută toate formele de investiții străine. Guvernul acordă un tratament național pentru investitorii străini. Locația strategică a României, aderarea la Uniunea Europeană, forța de muncă bine educată, salariile competitive și resursele naturale abundente, fac din România o locatie de dorit, pentru companiile care doresc să acceseze piețele europene, din Asia Centrală și în apropierea Estului. Investitorii din SUA au descoperit oportunități în domeniul tehnologiei informației, telecomunicații, energie, servicii, sectoare de produse de producție și de consum.

 • Raport privind Drepturile Omului

  România este o țară constituțională, cu un sistem parlamentar democrat, multipartid. Parlamentul bicameral constă în Senat și Camera Deputaților, ambele alese prin vot popular.

 • Raportul privind Strategia Internațională de Control al Traficului de Narcotice

  Raportul privind Strategia Internațională de Control al Traficului de Narcotice (INCSR) pe anul 2016 reprezintă un raport anual realizat de Departamentul de Stat al Congresului, pregătit potrivit Legii privind Asistența Externă. Acesta descrie eforturile principalelor țări de a combate toate aspectele comercializării de droguri pe plan internațional în anul calendaristic 2015. Volumul I face referire la activitățile de control chimic. Volumul II face referire la spălarea de bani și la infracțiunile financiare.

 • Rapoartele de țară privind terorismul

  Rapoartele de țară, depuse anual la Congres de Departamentul de Stat, privind țările în care s-au produs acte de terorism, situația cooperării dintre Statele Unite și țările selectate împotriva terorismului, un raport privind sponsorizarea terorismului de către stat și evaluări ale grupărilor teroriste.

 • Raportul de țară privind circulația informațiilor

  Biroul Departamentului de Stat al Serviciilor pentru Cetățenii Americani și Managementul Situațiilor de Criză (ACS) administrează Programul de Informare Consulară, care informează publicul în ce privește condițiile de peste hotare, care le pot afecta siguranța și securitatea. Informațiile specifice țării, alertele de călătorie și avertismentele de călătorie reprezintă părți vitale ale acestui program.