Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (T-TIP)

În iunie 2013, Președintele Obama, Președintele Consiliului European, Van Rompuy, și Președintele Comisiei Europene, Barroso, au anunțat că Statele Unite și Uniunea Europeană (UE) urmau să lanseze negocieri privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (T-TIP).

T-TIP se dorește a fi un acord comercial ambițios și complex, care extinde în mod semnificativ comerțul și investițiile dintre Statele Unite și UE, sporește creșterea economică, numărul de locuri de muncă și concurența de pe plan internațional și, de asemenea, abordează probleme globale de interes general.

Lansarea a avut loc în urma unui proces intens de consultare pe plan intern, cu persoanele interesate relevante, privind scopurile și obiectivele Administrației Obama pentru o negociere cu UE, acestea fiind descrise în mod public într-o scrisoare (fișier tip .PDF, 99 KB) adresată Congresului S.U.A. la 20 martie 2013.

Fișa Informativă a Casei Albe privind T-TIP
Fișa Informativă afirmă că scopul T-TIP este de a sprijini creșterea economică în Statele Unite și în UE și de a spori numărul celor peste 13 milioane de locuri de muncă din America și din UE, susținute deja de comerțul și investițiile transatlantice.

În special, T-TIP își va propune:

  • Să deschidă și mai mult piețele UE, prin creșterea valorii de 458 de miliarde USD în bunuri și servicii private, pe care Statele Unite le-au exportat în 2012 către UE, cea mai mare piață de export pe care o avem.
  • Să consolideze investițiile efectuate în baza unor pe reguli, pentru a dezvolta cea mai mare relație de investiții din lume. Statele Unite și UE susțin deja o investiție totală de aproape 3,7 trilioane USD în economiile lor (începând din 2011).
  • Să elimine toate taxele vamale pentru comerț.
  • Să gestioneze barierele netarifare costisitoare pur interne, care împiedică fluxul mărfurilor, inclusiv al mărfurilor agricole.
  • Să obțină acces mai bun pe piață pentru comerț și servicii.
  • Să reducă în mod semnificativ diferențele de cost dintre reglementări și standarde, promovând o mai mare compatibilitate, transparență și cooperare, păstrând, în același timp, nivelul nostru ridicat în ceea ce privește sănătatea, securitatea și protecția mediului.
  • Să dezvolte reguli, principii și noi moduri de cooperare pe probleme de interes global, inclusiv proprietatea intelectuală și disciplinele bazate pe piață care vizează întreprinderile cu capital de stat și barierele de localizare discriminatorie în calea comerțului.
  • Să promoveze competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii pe plan global.