Pachetul „Nuclear Futures” (Fișă informativă)

Puncte principale

 • Statele Unite așteaptă cu interes să lucreze cu țările partenere pentru a promova inovația în domeniul energiei curate și utilizarea responsabilă, securizată și în siguranță a energiei nucleare, în vederea sporirii securității energetice, a extinderii accesului la energie curată, fiabilă și a sprijinirii obiectivelor climatice, pentru îmbunătățirea globală a lumii în care trăim.
 • Ne face plăcere să reiterăm angajamentul nostru de a sprijini inovația în domeniul energiei, pentru a facilita tranziția globală la energie curată, într-un mod inteligent, rentabil și sigur.
 • Astăzi, anunțăm că acordăm un sprijin în valoare de 25 de milioane de dolari pentru extinderea accesului la energie nucleară curată, care include programe în derulare și proiecte în curs de dezvoltare.
 • Numeroase țări identifică energia nucleară drept element-cheie pentru realizarea planurilor ambițioase legate de climă. Reactoarele modulare de mici dimensiuni (SMR) presupun costuri scăzute, scalabilitate și flexibilitate, precum și capacitatea de a veni în completarea altor surse de energie curată. Pot fi amplasate în funcție de nevoile specifice ale rețelei energetice a unei țări și oferă posibilitatea măririi capacității lor după cum dictează cererea. Pot fi integrate cu ușurință în orice combinație de soluții pe bază de energie curată destinată unei țări sau regiuni care are nevoie să facă tranziția de la sursele pe bază de combustibili fosili în sectorul energetic.
 • De asemenea, pe lângă producția de energie, reactoarele SMR pot să joace și un rol esențial în decarbonizarea sectoarelor unde emisiile de carbon sunt greu de redus. Pot fi folosite pentru producția de hidrogen curat, energie termică utilizată în procese industriale și de apă desalinizată pentru a respecta cotele privind decarbonizarea, standardele de calitate a aerului și nevoile de apă curată.
 • Credem că energia nucleară trebuie să joace un rol esențial în această tranziție și, împreună cu Congresul American, ne sprijinim partenerii din întreaga lume care iau în considerare utilizarea tehnologiilor moderne și emergente de generare a energiei nucleare pentru a limita generarea de energie cu emisii ridicate de dioxid de carbon.

Sprijinul acordat României din partea Statelor Unite

 • România urmează să primească asistență tehnică din partea Statelor Unite pentru a progresa cu obiectivele sale de a deveni un centru regional de educație și formare pe teme care țin de reactorul SMR. Asistența acoperă cooperarea pentru a înființa un simulator SMR la una dintre universitățile de top și sprijinul aferent studiului cu privire la amplasarea reactoarelor SMR, un transfer de bune practici cu deplasare în SUA (de tip „reverse trade mission”) și o serie de seminare pe teme de reglementări aplicabile reactoarelor SMR . Asistența va veni în completarea angajamentului luat de România la Conferința Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP26) de a aduce în țară tehnologie SMR construită în Statele Unite până în 2028, dacă este posibil.

Programul FIRST

 • Departamentul de Stat a lansat inițiativa FIRST -Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (Infrastructura de bază pentru utilizarea responsabilă a tehnologiei reactoarelor modulare de mici dimensiuni), la Summitul liderilor privind clima, în aprilie 2021. Bazându-se pe mai bine de 60 de ani de inovație și experiență americană în domeniul energiei nucleare, Programul FIRST oferă țărilor partenere asistență pentru consolidarea capacității, pe măsură ce acestea își dezvoltă programele din domeniul energiei nucleare pentru a sprijini obiectivele care țin de energie curată, cu respectarea celor mai înalte standarde internaționale în materie de siguranță, securitate și neproliferare nucleară.

Programul SMR PPP

 • Programul public-privat al Statelor Unite pentru reactoare modulare de mici dimensiuni (Small Modular Reactor Public-Private Program) este o inițiativă care implică mai multe agenții aflate în subordinea Guvernului Statelor Unite, coordonată prin Departamentul american al Comerțului, al cărei scop este să pregătească guvernele și companiile din SUA și din Europa să se bucure de beneficiile de ordin economic și climatic pe care le aduc reactoarele SMR și să ofere sprijinul-cheie necesar în etapele tehnice, financiare și de reglementare pentru a facilita utilizarea acestor tehnologii inovatoare.

Seria de seminare finanțate prin Agenția Americană pentru Comerț și Dezvoltare (USTDA)

 • În sprijinul Programului public-privat al Statelor Unite pentru reactoare modulare de mici dimensiuni (SMR-PPP), Agenția Americană pentru Comerț și Dezvoltare (USTDA) finanțează o serie de seminare asociate despre standardele și reglementările aplicabile reactorului modular de mici dimensiuni și avansat, axate pe standarde și reglementări. Această serie de seminare are scopul de a sprijini industria americană și partenerii noștri europeni să utilizeze soluții inovatoare în materie de energie nucleară de uz civil în Europa.

Reducerea emisiilor de dioxid de carbon

 • În Statele Unite, energia nucleară reprezintă cea mai amplă sursă de energie care nu eliberează dioxid de carbon și care produce aproape 55% din totalul de energie electrică generată fără emisii de dioxid de carbon. Ca amploare, după hidroenergie, este a doua sursă utilizată la nivel global și atinge aproximativ 30%. Totodată, reactoarele modulare de mici dimensiuni sunt fără amprentă de carbon.

Deșeurile

 • La data de 29 martie 2021, Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene a publicat rezultatele unui studiu amplu, care a concluzionat că energia nucleară nu dăunează sănătății omului sau mediului mai mult decât orice altă tehnologie de producere a energiei considerată durabilă.

Siguranța

 • Statele Unite pot să își asigure partenerii, în orice moment, că tehnologiile americane sunt proiectate, dezvoltate, construite și utilizate cu respectarea celor mai înalte standarde în materie de siguranță, securitate și neproliferare. Aceste standarde fac posibilă colaborarea internațională fără a ridica problema riscurilor asociate securității sau proliferării.