Povestea mea vizuală despre prietenia româno-americană (Concurs de fotografii)

Pe 11 iulie 2022, americanii şi românii vor celebra 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre Statele Unite şi România. De-a lungul acestor ultimi 25 de ani, ţările noastre au conlucrat la întărirea relaţiilor bilaterale, la dezvoltarea democraţiei, la consolidarea prosperităţii şi la asigurarea securităţii pentru cetăţenii noştri. Pentru a sublinia această călătorie democratică plină de inspiraţie, Ambasada S.U.A. la Bucureşti doreşte să sărbătorească realizările noastre comune şi vă invită să participaţi la un concurs dedicat surprinderii şi păstrării amintirilor fotografice ale prieteniei româno-americane de-a lungul ultimilor 25 de ani.

Vă invităm să vă verificaţi arhiva de fotografii, să o alegeţi pe cea preferată şi să ne-o trimiteţi în format electronic. Fotografiile trebuie să ilustreze momente memorabile la care dumneavoastră sau familia dvs. aţi fost martori începând cu 1997; ele vor contribui la recunoaşterea şi sărbătorirea unicei noastre prietenii trans-atlantice.

Cele mai relevante fotografii vor fi incluse într-o expoziţie de fotografii pe care Ambasada S.U.A. o va pregăti anul viitor pentru a sărbători Parteneriatul nostru Strategic.

Regulament oficial

Premii:

Puteţi câştiga unul dintre următoarele premii:

 • Premiul 1: Telefon SAMSUNG A22
 • Premiul 2: Tabletă SAMSUNG Galaxy Tab A7
 • Premiul 3: Kindle Paperwhite

Se pot acorda premii suplimentare tuturor finaliştilor concursului.

Este posibil ca fotografiile câştigătoare să fie publicate pe pagina de internet şi pe canalele de comunicare socială ale Ambasadei şi ale partenerilor săi. (Vă rog să vedeţi detalii suplimentare în rubrica „Termeni şi condiţii”.

Condiţii de participare:

 1. Participanţii trebuie să fie cetăţeni români cu domiciliul în România și să aibă vârsta minimă de 18 ani.
 2. Concursul începe pe 12 noiembrie 2021 şi se încheie pe 3 decembrie 2021, la ora 23:59. Persoana care trimite fotografia va fi considerată participant, singura posesoare a fotografiei şi va fi singura eligibilă pentru câştigarea oricărui premiu.
 3. Angajaţii Guvernului S.U.A. şi membrii familiilor acestora nu pot participa la acest concurs.

Cum te înscrii:

 1. Alege o fotografie care ilustrează participarea ta sau a familiei tale la un eveniment relevant prieteniei româno-americane. Fotografiile trebuie să îţi aparţină.
 2. Trimite fotografiile la infobuch@state.gov cu subiectul „Prietenia româno-americană” în titlul e-mailului, până pe 3 decembrie 2021 la ora 23:59. Te rugăm să foloseşti numele tău complet pentru denumirea fişierelor. Dacă fotografia ta este primită şi acceptată, vei primi un e-mail de confirmare. Dacă nu primeşti o confirmare a înscrierii, sună la 021-200-3693 pentru a afla cum poţi re-trimite fotografia ta.
 3. Odată trimisă fotografia, ea va fi considerată înscrisă şi nu poate fi înlocuită. Nu se pot înscrie mai mult de două fotografii, însă doar una poate fi premiată. Înscrierea la concurs se consideră o acceptare implicită a Regulamentului Oficial.
 4. După încheierea perioadei de înscriere, membrii juriului vor avea la dispoziţie două săptămâni pentru a delibera. Câştigătorii vor fi anunţaţi în cadrul unei ceremonii virtuale anunţate via e-mail, iar rezultatele vor fi publicate pe Facebook şi pe pagina de internet a Ambasadei.

Selecţia câştigătorilor şi criteriile de jurizare:

Toate fotografiile vor fi văzute de un juriu.

Criteriile de jurizare sunt următoarele (în ordinea importanţei):

1) Nivelul de reuşită în evidenţierea evenimentelor relevante pentru prietenia şi parteneriatul româno-american;

2) Originalitate.

Cerinţe legate de conţinut:

Fotografiile înscrise trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să nu includă conţinut explicit ori sugestiv sexual sau limbaj neadecvat referitor la vreun grup etnic, rasial, de gen, religios, profesional sau de vârstă ori despre persoanele cu dizabilităţi;
 • să nu promoveze sau să prezinte folosirea de alcool, droguri, tutun, arme sau folosirea acestora sau alte activităţi care pot părea periculoase;
 • să nu promoveze niciun mesaj sau partid politic;
 • să nu defăimeze, să nu reprezinte în mod necorespunzător şi să nu conţină comentarii defăimătoare despre alte persoane, companii sau organizaţii;
 • să nu includă utilizarea accentuată de mărci, logouri sau însemne comerciale (precum ambalaje sau interioare/exterioare de clădiri) private şi să nu facă reclamă sau să promoveze vreo marcă sau vreun produs; să nu conţină informaţii de identificare precum numere de înmatriculare, nume de persoane, adrese de e-mail sau adrese de străzi;
 • să nu conţină materiale pentru care drepturile de autor sunt deţinute de alte persoane (inclusiv fotografii, sculpturi, picturi sau alte lucrări de artă sau imagini utilizate pe pagini de internet, la televiziune, în filme sau alte medii);
 • să nu conţină fără acord materiale care includ nume, portrete, fotografii sau alte indicii care permit identificarea unor persoane în viaţă sau decedate;
 • să nu transmită mesaje sau imagini care nu corespund imaginilor pozitive cu care Ambasada S.U.A. la Bucureşti doreşte să se asocieze;
 • să nu reflecte şi să nu constituie o încălcare a legii;
 • să nu prezinte şi să nu identifice minori fără consimţământul părintelui sau al tutorelui legal.

Termeni şi condiţii:

Înscriindu-te în acest concurs susţii şi eşti de acord cu următoarele:

Tu ai realizat şi înscris fotografia/fotografiile. Ai primit permisiunea persoanei/persoanelor surprinse în fotografie (parte terţă participantă) (în funcţie de situaţie) de a le prezenta în fotografiile înscrise şi toate elementele lucrărilor tale sunt opera ta originală, nu sunt copiate din alte lucrări şi nu încalcă drepturile niciunei terţe părţi. În cazul în care unele dintre elemente au fost create de o terţă parte (parte terţă participantă), fotografia înscrisă atestă că tu deţii toate drepturile asupra acestor elemente şi poţi ceda depturile asupra fotografiei înscrise în concurs. În cazul în care partea terţă participantă este un minor, ai obţinut permisiunea scrisă a părinţilor sau tutorelui legal al minorului.

Tu rămâi proprietarul fotografiilor înscrise însă, odată cu înscrierea, tu şi orice parte terţă participantă acordaţi Ambasadei S.U.A. la Bucureşti drept perpetuu, gratuit, irevocabil, ne-exclusiv să publice, reproducă şi să realizeze creaţii bazate pe această fotografie, să distribuie, să afişeze, să expună, să transmită, să difuzeze, să transpună în format digital sau să folosească în alte moduri şi să permită altora să folosească, în întreaga lume, fotografiile înscrise în concurs în orice mod, formă sau format existent sau care va fi creat, inclusiv în internet, şi pentru orice scop, inclusiv, dar nu doar pentru promovarea entităţilor implicate în concurs şi a concursului, fără necesitatea obţinerii aprobării ulterioare sau a efectuării unor plăţi către participant, inclusiv pentru acea fotografie/acele fotografii neselectate.

Toate fotografiile realizate şi înscrise în concurs trebuie să respecte drepturile de autor, mărcile comerciale, drepturile de confidenţialitate, publicitate sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi de alt tip ale oricărei persoane şi entităţi. Dacă fotografiile înscrise conţin materiale sau elemente asupra cărora concurentul nu deţine drepturi şi/sau asupra cărora au drepturi terţe părţi, este responsabilitatea participantului să obţină, înainte de înscrierea lucrării, toate permisiunile şi orice acord necesare utilizării şi expunerii fotografiilor înscrise în concurs de către Ambasada S.U.A. la Bucureşti în maniera prezentată în acest regulament oficial. Ambasada S.U.A. la Bucureşti îşi rezervă dreptul de a solicita oricărui participant dovada obţinerii acordului într-o formă pe care o consideră acceptabilă. Înscriindu-se în concurs, toţi participanţii garantează şi susţin că sunt de acord cu înscrierea şi utilizarea fotografiei înscrise în concurs şi cu publicarea acesteia pe pagina de

internet a Ambasadei S.U.A. la Bucureşti şi pe alte pagini de internet sau canale de comunicare socială ale Guvernului S.U.A.

Prin înscrierea în concurs, eşti de acord că Ambasada S.U.A. la Bucureşti nu este obligată să publice fotografiile înscrise de tine, că Ambasada S.U.A. la Bucureşti este singura care decide asupra publicării şi că înscrierea sau publicarea unei fotografii nu garantează că aceasta va fi câştigătoare. Prin înscrierea în concurs, fiecare participant înţelege şi acordă Ambasadei S.U.A. la Bucureşti permisiunea ca fotografiile înscrise să fie publicate pe platformele de comunicare socială (Facebook, YouTube, Twitter etc.) şi pe paginile de internet ale Ambasadei şi ale Guvernului S.U.A. acum şi întotdeauna, oriunde în lume, pentru ca acestea să fie văzute de vizitatorii paginilor. Ambasada S.U.A. la Bucureşti nu este răspunzătoare pentru utilizarea neautorizată a fotografiei de către o terţă parte. Nu se va acorda recunoaştere pentru fotografiile înscrise, iar înscrierea nu creează o relaţie confidenţială şi nu impune Ambasadei S.U.A. la Bucuresti sau instituţiilor afiliate obligaţia de confidenţialitate.

Ambasada S.U.A. la Bucureşti îşi rezervă dreptul exclusiv şi discreţionar de a descalifica orice fotografie înscrisă, pentru orice motiv. Ambasada S.U.A. la Bucureşti nu este obligată să specifice de ce fotografiile înscrise au fost descalificate, menţionând doar că ele au fost considerate ineligibile conform acestui regulament oficial. Mai mult, Ambasada S.U.A. la Bucureşti îşi rezervă dreptul exclusiv şi discreţionar de a nu acorda nici un premiu dacă în perioada de înscriere nu primeşte un număr suficient de fotografii eligibile şi corespunzătoare.