Termeni și condiții pentru utilizarea rețelelor de socializare

1. Acceptarea termenilor

Bine ați venit pe pagina oficială de Facebook a Ambasadei SUA la Bucureşti, România! Departamentul de Stat al SUA vă furnizează acest serviciu în baza acestor Termeni și condiții („Termeni de utilizare”), care pot fi actualizați de către Departamentul de Stat periodic, fără înștiințarea dumneavoastră prealabilă. Puteți consulta oricând varianta curentă a Termenilor de utilizare.

2. Scopul

Scopul paginii de Facebook a Ambasadei SUA este să ofere informații și să promoveze activitățile, programele și obiectivele generale ale Ambasadei SUA la București, într-un mod interactiv și dinamic. Pune la dispoziția membrilor diverse caracteristici, inclusiv, dar fără a se limita la: servicii de partajare fotografii și clipuri video, acces la un blog al comunității, forum de discuții, servicii de mesagerie, chat și notificări privind schimbările de pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA la București, de pe pagina oficială de internet a Ambasadei și de pe alte platforme de rețele de socializare (YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, și Flickr). Departamentul de Stat al SUA îşi rezervă dreptul de a modifica oricând tipul de caracteristici oferite de pagina de Facebook a Ambasadei SUA la București fără înștiințarea membrilor rețelei.

3. Politica de confidențialitate a Facebook

Prin utilizarea sau accesarea Facebook și a acestei pagini, acceptați să respectați practicile descrise în Politica de confidențialitate a Facebook. Pentru mai multe informații despre politica de confidențialitate a Facebook, accesați: http://www.facebook.com/about/privacy/

Informațiile colectate de Facebook

Atunci când accesați Facebook, le oferiți două tipuri de informații: informații personale pe care alegeți să le dezvăluiți în cunoștință de cauză și pe care Facebook le colectează și informații privind utilizarea paginilor de internet, colectate de Facebook în timp ce utilizați pagina noastră de internet.

Atunci când vă înregistrați să folosiți Facebook, le oferiți anumite informații personale precum nume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă, sex, studii și orice alte informații personale sau despre preferințe pe care le oferiți Facebook. Pagina de Facebook a Ambasadei SUA la Bucureşti nu stochează aceste informații personale sau alte informații despre membri, în plus față de cele deja stocate și asociate contului dumneavoastră de către Facebook.

Pe această pagină, publicați conținut furnizat de utilizator (așa cum este definit de Termenii Facebook) pe propriul risc. Deși Facebook vă permite să stabiliți opțiuni de confidențialitate care limitează accesul la paginile dumneavoastră, rețineți că nicio măsură de securitate nu este perfectă sau impenetrabilă. Nu putem controla acțiunile altor utilizatori cu care alegeți să partajați paginile și informațiile dumneavoastră. Prin urmare, nu putem garanta și nu garantăm că ceea ce publicați drept conținut de utilizator pe pagină nu va fi văzut de persoane neautorizate.

4. Securitate

Participarea pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA la Bucureşti este voluntară. Dumneavoastră răspundeți în totalitate de confidențialitatea datelor dumneavoastră de autentificare și de toate activitățile efectuate în intervalul de timp în care sunteți autentificat. Vă oferiți acordul: (a) să îl înștiințați imediat pe administratorul comunității de Facebook a Ambasadei SUA la Bucureşti cu privire la orice utilizare neautorizată a datelor dumneavoastră de autentificare, a contului dumneavoastră sau la orice altă încălcare a normelor de securitate și (b) să vă asigurați că ieșiți din contul dumneavoastră la finalul fiecărei sesiuni. Departamentul de Stat al SUA nu poate și nu va răspunde pentru nicio pierdere sau daună suferită ca urmare a nerespectării prevederilor acestei secțiuni.

5. Conduita membrilor

Luați cunoștință de faptul că toate informațiile, datele, mesajele sau alte materiale („Conținut”), fie publice, fie transmite privat sunt responsabilitatea exclusivă a persoanei care a furnizat acest conținut. Acest lucru înseamnă că dumneavoastră, nu Departamentul de Stat, răspundeți în totalitate pentru tot conținutul pe care îl publicați, trimiteți prin e-mail, transmiteți sau îl puneți la dispoziție prin intermediul paginii de internet. Departamentul de Stat al SUA nu controlează conținutul publicat, cu excepția modului în care se menționează în cele ce urmează, prin urmare nu garantează acuratețea, integritatea sau calitatea acestui conținut. Luați cunoștință de faptul că folosind acest serviciu, puteți fi expus la conținut cu caracter ofensator, indecent sau inacceptabil. Departamentul de Stat al SUA nu răspunde, sub nicio formă, pentru conținut, inclusiv, dar fără a se limita la erorile sau omisiunile din conținut, sau pentru pierderile ori daunele rezultate din utilizare conținutului publicat, trimis prin e-mail, transmis ori pus la dispoziție prin alte modalități, pe pagină.

Vă exprimați acordul să nu folosiți această pagină pentru:

 • a publica, trimite prin e-mail sau a pune la dispoziție prin alte modalități conținut ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, care hărțuiește, este necinstit, defăimător, vulgar, obscen, calomniator, care încalcă dreptul la viață privată al altor persoane, instigă la ură sau este inacceptabil din motive rasiale, etnice sau de altă natură;
 • a răni în vreun fel minori;
 • a-și asuma identitatea unei alte persoane sau instituții;
 • a falsifica antetul sau a modifica în vreun alt fel elemente de identificare pentru a ascunde originea conținutului transmis prin intermediul paginii de internet;
 • a publica, transmite sau a pune la dispoziție prin alte modalități conținut pe care nu aveți dreptul legal, contractual sau fiduciar să îl faceți public (precum informații interne, brevetate sau confidențiale aflate sau dezvăluite în cadrul relațiilor de muncă sau care intră sub incidența acordurilor de confidențialitate);
 • a publica, transmite sau a pune la dispoziție prin alte modalități conținut care încalcă un brevet, o marcă înregistrată, un secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate („Drepturi”) ale vreunei părți;
 • a publica, transmite sau a pune la dispoziție prin alte modalități publicitate nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, „poștă electronică nedorită”, „spam”, „mesaje în lanț”, „scheme piramidale” sau orice alte propuneri;
 • a publica, transmite sau a pune la dispoziție prin alte modalități materiale care conțin viruși informatici sau orice alt tip de cod de computer, fișiere ori programe al căror scop este să întrerupă, să distrugă sau să limiteze funcționalitatea vreunui software sau hardware, ori a echipamentelor de telecomunicații;
 • a întrerupe dialogul normal sau a acționa în vreo manieră care afectează negativ capacitatea altor utilizatori de a participa la schimburi de idei;
 • a interveni sau a întrerupe funcționarea paginii de internet, a serverelor sau a unor rețele conectate cu această pagină de internet sau a încălca cerințe, proceduri, politici sau regulamente ale rețelelor conectate cu pagina de internet;
 • a încălca intenționat sau neintenționat normele legale de la nivel local, statal, național sau internațional;
 • a urmări sau a hărțui o altă persoană; sau
 • a obține și a stoca informații cu caracter personal despre alți utilizatori.

Luați cunoștință de faptul că Departamentul de Stat nu analizează tot conținutul înainte de publicare, însă Departamentul de Stat și persoanele desemnate de acesta au dreptul (însă nu obligația) discreționar de a edita, șterge, refuza sau muta orice conținut pus la dispoziție prin intermediul paginii de internet. Fără a limita cele menționate mai sus, Departamentul de Stat al SUA și persoanele desemnate de acesta vor avea dreptul de a elimina orice conținut care încalcă Termenii de utilizare sau este inacceptabil din alte motive. Vă exprimați acordul că trebuie să evaluați și să suportați toate riscurile asociate utilizării conținutului, inclusiv în ce privește acuratețea, integritatea sau utilitatea acestuia.

Luați cunoștință și vă exprimați acordul cu faptul că Departamentul de Stat al SUA poate păstra conținut și poate dezvălui conținut dacă îi este solicitat acest lucru prin lege sau dacă există convingerea de bună credință că păstrarea și dezvăluirea sunt necesare pentru: (a) a se supune procesului juridic; (b) a pune în aplicare Termenii de utilizare; (c) a răspunde acuzațiilor conform cărora conținutul încalcă drepturile terților; sau (d) a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța personală a Departamentului de Stat, a utilizatorilor sau publicului.

Luați cunoștință de faptul că procesarea tehnică și transmiterea paginii, inclusiv a conținutului dumneavoastră pot implica (a) transmiterea prin mai multe rețele; (b) modificări în vederea îndeplinirii și adaptării la cerințele tehnice ale rețelelor și dispozitivelor prin care se va accesa.

Vă dați acordul ca în cazul în care publicați conținut ce include descrieri sau declarații violente la adresa unei persoane, a unui grup de persoane sau a unei țări, Departamentul de Stat să raporteze acest incident și conținutul respectiv instituției competente de aplicare a legii.

6. Observații speciale privind utilizarea din străinătate

Dată fiind natura globală a internetului, vă exprimați acordul să respectați toate regulile locale privind conduita în mediul digital și conținutul acceptabil. Mai precis, sunteți de acord să respectați toată legislația aplicabilă referitoare la transmiterea de date tehnice exportate din Statele Unite sau din țara în care locuiți.

7. Conținut trimis sau pus la dispoziție pentru includerea în website

Departamentul de Stat nu își revendică dreptul de proprietate asupra conținutului pe care îl trimiteți sau îl puneți la dispoziție pentru includerea în pagină. Departamentul îşi revendică dreptul de proprietate doar asupra conținutului creat de Departamentul de Stat în vederea includerii în această pagină. Nu îşi asumă responsabilitatea pentru includerea de legături către terți sau conținut al terților, de exemplu articole.

8. Despăgubire

Vă exprimați acordul să despăgubiți și să exonerați de răspundere Departamentul de Stat al SUA și entitățile afiliate, diplomații, agenții, beneficiarii de finanțări sau alți parteneri, precum și angajații săi de orice pretenție sau cerere, inclusiv onorarii juridice justificate, ale unor terțe părți, cauzate sau generate de conținutul pe care îl publicați, postați, transmiteți sau puneți la dispoziție prin pagina de internet, de utilizarea paginii de internet de către dumneavoastră, de conectarea dumneavoastră la pagina de internet, de faptul că încălcați Termenii de utilizare sau de faptul că încălcați orice drept al unei alte persoane.

9. Interzicerea revânzării serviciului

Vă exprimați acordul să nu reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, revindeți sau exploatați în scopuri comerciale nicio parte a acestei pagini de internet, a utilizării sau accesului la ea.

Imaginile de la Associated Press: Departamentul de Stat a încheiat un acord cu Associated Press (AP), care îi permite să utilizeze imagini AP care fac obiectul drepturilor de autor pe paginile rețelelor sale de socializare. AP reține drepturile de autor și de proprietate intelectuală asupra acestor imagini iar faptul că Departamentul de Stat le utilizează nu presupune introducerea acestora în domeniul public. Vă exprimați acordul să nu copiați, descărcați sau redistribuiți imaginile AP care se găsesc pe această pagină sau pe orice pagină a Departamentului de Stat de pe rețelele de socializare.

10. Practici generale privind utilizarea și stocarea

Luați cunoștință de faptul că Departamentul de Stat ar putea stabili practici generale și limitări privind utilizarea paginii, inclusiv, fără a se limita la numărul maxim de zile în care mesajele publicate în panoul de mesaje sau alt conținut încărcat vor fi păstrate în pagina de internet și numărul maxim de dăți (precum și durata maximă) în care puteți accesa pagina într-un anumit interval de timp. Vă exprimați acordul că Departamentul de Stat al SUA nu răspunde pentru ștergerea sau imposibilitatea de păstrare a vreunui mesaj sau a altor comunicări ori a altui conținut stocat sau transmis de către pagină. De asemenea, luați cunoștință de faptul că Departamentul de Stat al SUA îşi rezervă dreptul discreționar de a schimba aceste practici generale și limitări în orice moment.

11. Modificări ale serviciilor

Departamentul de Stat al SUA își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe temporar sau permanent, în orice moment și din când în când, funcționarea paginii (sau a unei părți a acesteia). Vă exprimați acordul că Departamentul de Stat al SUA nu va răspunde față de dumneavoastră sau de un terț pentru vreo modificare, suspendare sau întrerupere a funcționării paginii.

12. Încetarea accesului

Vă exprimați acordul că Departamentul de Stat al SUA este singurul care poate înceta accesul dumneavoastră la pagină sau care poate elimina ori renunța din orice motiv la conținut inclus în pagină, inclusiv, dar nu doar pentru că acesta nu este folosit sau pentru că Departamentul de Stat al SUA consideră că ați încălcat sau nu ați respectat consecvent Termenii de utilizare. Vă exprimați acordul că orice încetare a accesului dumneavoastră la pagină în conformitate cu oricare dintre prevederile acestor Termeni de utilizare se poate efectua fără înștiințare prealabilă și luați cunoștință de faptul și sunteți de acord cu faptul că Departamentul de Stat al SUA ar putea suspenda imediat accesul dumneavoastră la pagină. Mai mult, vă exprimați acordul că Departamentul de Stat al SUA nu va răspunde față de dumneavoastră sau de orice terț pentru încetarea accesului la pagină.

13. Legături

Pagina de Facebook a Ambasadei SUA la Bucureşti sau terți pot include legături către alte pagini de internet sau resurse. Luați cunoștință de faptul și vă exprimați acordul că Departamentul de Stat al SUA nu răspunde pentru disponibilitatea acestor pagini de internet sau resurse externe și nu susține, nu este responsabil și nu răspunde pentru conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale din sau disponibile în aceste pagini sau resurse. De asemenea, luați cunoștință de faptul și sunteți de acord că Departamentul de Stat al SUA nu va răspunde direct sau indirect pentru nicio daună sau pierdere cauzată, sau care se pretinde a fi fost cauzată de utilizarea sau încrederea în conținutul, bunurile sau serviciile disponibile în sau prin astfel de pagini sau resurse.

Facebook poate conține legături către alte pagini. Departamentul de Stat al SUA nu răspunde pentru practicile de confidențialitate ale altor pagini de internet. Vă recomandăm să fiți atenți atunci când părăsiți pagina noastră și să citiți declarațiile de confidențialitate ale tuturor paginilor de internet care colectează informații cu caracter personal. Această Politică de confidențialitate privește doar informațiile colectate de Facebook.

14. Limbile oficiale

Pentru a asigura faptul că membrii aderă la Termenii de utilizare, limbile oficiale ale acestei pagini sunt engleza și româna. Conținutul publicat în alte limbi, în afară de engleză și română, poate fi șters. În cazul în care un membru alege să posteze conținut în alte limbi, trebuie să pună la dispoziție și o traducere exactă în engleză sau română.

Termeni de utilizare, înștiințări și revizuiri

Ne rezervăm dreptul de a schimba în orice moment Politica de confidențialitate și Termenii de utilizare. Dacă vom efectua modificări, le vom publica și vom informa comunitatea cu privire la schimbările efectuate. Dacă vom face modificări semnificative la această politică, vă vom informa printr-un anunț publicat pe pagina principală. Vă încurajăm să citiți constant această politică pentru a înțelege care este politica noastră curentă de confidențialitate.

Contact pagină

Dacă aveți întrebări despre această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa: infobuch@state.gov.