Cazier judiciar din Statele Unite ale Americii

Unele persoane pot avea nevoie de un document de la autoritǎțile federale sau statale care sǎ dovedeascǎ faptul cǎ nu au cazier judiciar.

Departamentul de Stat furnizeazǎ informații despre obtinerea cazierului judiciar din S.U.A. pe website-ul sǎu.

Ambasada S.U.A. la București nu poate emite certificate de cazier judiciar, și nu poate oferi asistențǎ ȋn procesul de obținere a acestui document.