Cazier judiciar din Statele Unite ale Americii

Cetăţenii americani aflaţi în străinătate pot fi rugaţi să prezinte un extras de cazier judiciar sau un document care să ateste lipsa acestuia, în mai multe situaţii cum ar fi adopţii, admiterea în anumite instituţii de educaţie, angajarea, etc. Autoritătile americane nu sunt întotdeauna familiarizate cu aceste proceduri, deoarece ele nu sunt în mod obişnuit solicitate în Statele Unite. Cetăteniii americani au la dispoziţie câteva metode pentru a obţine dovad că nu au cazier judiciar.

Documente obţinute de la poliţie: Adresaţi-vă Departamentului de poliţie local din oraşul unde aţi locuit în Statele Unite, pentru a solicita eliberarea unui extras de cazier judiciar care să demonstreze că nu aţi fost condamnat. Departamentele locale de poliţie pot solicită prezenţa personală la depunerea cererii şi pot elibera documentul în orice formă doresc. Documentul eliberat de către Departamentul de poliţie va trebui apoi autentificat pentru a fi folosit în altă ţară, conform procedurilor în vigoare pentru ţară respectivă.

Documente eliberate de către FBI: Divizia Criminal Justice Information Services (CJIS) a Biroului Federal de Investigaţii (FBI), centralizează informaţii primite de la instituţiile penale şi furnizează informaţii corecte şi actuale către instituţii judiciare internaţionale, sectorul private, academic şi alte agenţii guvernamentale. Solicitantul extrasului de cazier judiciar poate obţine acest document trimiţând o cerere scrisă către CIS. Cererea trebuie acompaniată de dovezi satisfăcătoare de identitate (consistând din nume, dată şi locul naşterii, şi un set de amprente). Taxa în valoare de $18 se poate plăti cu cec, ordin de plata sau card de credit. Cererile trebuie adresate: FBI CJIS Division, Attn: SCU, Mod. D-2, 1000 Custer Hollow Rd., Clarksburg, West Virginia 26306. Dacă solicitantul nu are cazier judiciar, acesta va primi un document care să confirme absenţa acestuia. Citiţi mai multe informaţii pe FBI Identity History Summary Checks.

Amprentarea: Cardurile de amprentare pot fi descărcate de pe site-ul FBI la Fingerprint card. În Bucureşti, puteţi solicită amprentarea la Inspectoratului General al Poliţiei din Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 13-15, Direcţia Cazier Judiciar, Tel: 021-316-4975, E-mail: cazier@politiaromana.ro.

Autentificarea extraselor de cazier judiciar eliberate de poliţie sau FBI: Divizia CJIS a FBI autentifică extrasele de cazier judiciar ale Departamentului de Justiţie Formularul 556-73 pentru uz internaţional prin aplicarea sigilului FBI şi a unei semnături a unui oficial al Diviziei, dacă autentificarea este cerută de către cetăţeanul american atunci când solicită extrasul de cazier judiciar. Documentele astfel eliberate pot fi trimise apoi de către solicitant la Biroul de Autentificare al Departamentului de Stat pentru apostilare. Când solicitaţi apostilarea extrasului de cazier judiciar, trebuie să precizaţi ţara unde veţi folosi documentul. Procedura de autentificare a extraselor de cazier judiciar eliberate de FBI a intrat ȋn vigoare la data de 25 ianuarie 2010 şi se aplică numai documentelor eliberate după acea dată. Cererile de autentificare a extraselor judiciare eliberate anterior acestei date nu vor fi onorate. Pentru mai multe informaţii, accesaţi pagina de Intrebări frecvente a FBI.

Documentele obţinute de la birourile locale de poliţie din S.U.A. vor avea nevoie de o altă autentificare după aplicarea sigiliului poliţiei locale pe document. Contactaţi biroului Secretarului de stat din statul emitent al documentului sau oficialul competent din statul respectiv, autorizat să apostileze documentul. O listă a autorităţilor competente precum şi informaţii generale despre supralegalizarea sau apostilarea documentelor pot fi găsite pe site-ul Departamentului de Stat.