Obţinerea actelor de stare civilă

Ambasada nu păstrează copii ale documentelor pe care le eliberează, cum ar fi Raportul consular de naştere. Aceste documente sunt păstrate la Departamentul de Stat din Washington, D.C. De asemenea, nu păstrăm la ambasadă copii ale actelor de stare civilă româneşti ce ne sunt prezentate, cum ar fi certificate de naştere sau de căsătorie. Alte documente, de exemplu certificate de naştere din Statele Unite ale Americii, sunt păstrate la instituţia competentă din statul emitent.

Această pagină conţine informaţii care vă pot fi de ajutor ȋn obţinerea actelor de stare civilă de care aveţi nevoie. Ambasada nu poate obţine astfel de acte pentru dumneavoastră şi nu poate traduce documente eliberate ȋn limba română. Recomandăm ca atunci când contactaţi autorităţile române să solicitaţi eliberarea unor acte pentru uz internaţional, dacă există o astfel de versiune a documentului respectiv.

Documente ce trebuie solicitate de la Departamentul de Stat:

Obţinerea actelor civile eliberate de către autorităţile române

In România nu există un birou de stare civilă central. Pentru a obţine duplicate sau extrase ale actelor de naştere, căsătorie sau deces trebuie să vă adresaţi biroului de stare civilă din localitatea unde a avut loc evenimentul. Arhivele birourilor de stare civilă deţin documente ȋncepȋnd din anul 1865 şi, ȋn multe cazuri, chiar mai devreme. Arhivele birourilor de stare civilă sunt ȋn multe cazuri considerate cuprinzătoare. Costul actelor variază ȋn funcţie de localitate şi tipul de document.

Ambasada nu poate obţine acte de stare civilă din România şi nu poate traduce acte. Pentru asistenţă ȋn obţinerea actelor, vă rugăm să contactaţi un avocat din România cunoscător al limbii engleze. Descărcaţi Lista de avocaţi  (PDF 412 KB).

Documente care pot fi obţinute din Statele Unite ale Americii:

In Statele Unite ale Americii, actele de stare civilă sunt de obicei păstrate de către instituţii locale de stat, ori la nivel de comitat sau oraş.  Pentru informaţii privitoare la obţinerea copiilor documentelor de stare civilă vizitaţi: Documente de stare civilă din S.U.A.

Notă: Pentru ca documentele de stare civilă eliberate ȋn Statele Unite să fie acceptate de către autorităţile române, de exemplu dacă doriţi să vă căsătoriţi, acestea trebuie autentificate cu Apostila (PDF 77 KB).

Servicii cu plată de obţinere a documentelor de stare civilă

  • Un astfel de serviciu este VitalChek (800-255-2414), care facilitează obţinerea actelor de naştere, deces şi căsătorie şi acceptă comenzi online, prin telefon sau fax.
  • Alt serviciu numit US Birth Certificate Net vă poate ajuta ca, pe lângă certificatul de naştere, să corectaţi un Raport Consular de Naştere sau să obţineţi un duplicat. Trebuie să aveţi o adresă de corespondenţă pentru a folosi acest serviciu (nu APO’s, FPO’s, sau căsuţă poştală).