Arestarea unui cetăţean american

Conform Convenţiei Consulare încheiate între România şi Statele Unite, imediat după ce are loc arestarea unui cetăţean S.U.A., România trebuie să notifice un reprezentant consular american. Notificarea este făcută de către tribunal, procuror sau instituţia penală competentă.

Autoritatea României de a trimite în judecată cetăţeni străini, precum şi proprii săi cetăţeni, se bazează pe principiul suveranităţii, care este dreptul unei naţiuni de a face şi aplica propriile legi în interiorul graniţelor sale. Orice persoană care încalcă legea în România poate face obiectul unei anchete penale în sistemul judiciar din România. Dacă o persoană este condamnată şi primeşte o pedeapsă cu închisoarea pronunţată de un tribunal din România, această sentinţă va fi executată într-o închisoare din România.

Rolul unui Consul

Deţinerea unui paşaport S.U.A. nu da dreptul titularului la privilegii speciale sau tratament preferenţial în România. Nici Guvernul Statelor Unite, nici reprezentantul său, ofiţerul consular american, nu pot obţine eliberarea vreunei persoane din închisoare. Cu toate acestea, nici arestarea, nici condamnarea nu privează un cetăţean S.U.A. de eforturile reprezentantului consular pentru protejarea drepturilor legale şi a drepturilor omului de care acesta trebuie să beneficieze.

Persoana arestată va fi vizitată la locul de detenţie cât mai repede posibil după primirea notificării. Un ofiţer consular va vizita persoana arestată periodic şi de câte ori aceasta are o urgenţă. Vizitele la locul de detenţie dau posibilitatea ofiţerului consular american să monitorizeze sănătatea şi starea persoanei deţinute, precum şi stadiul juridic în care se află cazul său.

Ofiţerii consulari nu sunt avocaţi. Totuşi, ofiţerul consular poate pune la dispoziţia persoanei deţinute, cât de repede posibil, Lista de avocati vorbitori de limba engleza (PDF 98 KB).

Nu putem recomanda un avocat şi nici nu putem oferi consultanţă juridică. Ofiţerul consular se va asigura că persoana deţinută beneficiază de asistenţă juridică adecvată, atunci când aceasta este garantată de legea română.

Ofiţerul consular poate interveni în sprijinul persoanei deţinute atunci când aceasta are nevoie să primească îngrijire medicală adecvată. El poate de asemenea să analizeze plângeri şi să le discute cu autorităţile competente.

Ofiţerul consular va informa familia şi prietenii despre arestarea cetăţeanului american şi le va transmite mesaje din partea acestuia, dacă persoana arestată îi dă ȋn scris permisiunea să facă acest lucru, semnând un document care se numeşte Privacy Act Waiver. Ofiţerul consular poate de asemenea să intermedieze comunicarea dintre persoana arestată şi avocat.

O persoană arestată ar trebui să angajeze un avocat cât mai curând posibil. Dacă dosarul implică o fapta mai gravă decât o încălcare minoră a codului rutier, recomandăm angajarea unui avocat român. Sistemul juridic din România este de tipul dreptului civil, bazat pe dreptul roman şi codul napoleonic. Deoarece sistemul de drept penal din România este mult diferit de sistemul modificat constituţional din Statele Unite, ce are rădăcini în sistemul de drept comun englez, un cetăţean S.U.A. arestat în România trebuie să se aştepte la diferenţe semnificative în procedurile judiciare. De exemplu, în România nu există juraţi, iar procesele civile sau penale se încheie cu un verdict dat de către judecător.

Avocatul român este principala sursă de consultanţă juridică. Ca şi în Statele Unite, avocatul este obligat să respecte privilegiul client-avocat. El nu poate dezvălui nici o informaţie confidenţială, iar judecătorul nu poate chestiona avocatul. Persoană arestată trebuie să pună avocatului toate întrebările pe care le are cu privire la cazul sau şi să asculte cu atenţie sfaturile avocatului, deoarece acesta cunoaşte legea română şi are datoria de a-şi apere clientul cât mai bine.

Onorariul avocaţilor

Un avocat va fi numit din oficiu de către tribunal, serviciile juridice adiţionale fiind obţinute pe cheltuiala persoanei arestate.

Informaţii suplimentare

Daca aveti intrebari la care nu ati gasit raspuns in acest material, va rugam contactati Biroul Servicii pentru Cetateni Americani, Departamentul Europa si Canada, Departamentul de Stat, 2201 C Street, N.W., Room 4817, Washington, DC 20520, Tel: 202-647-5226.