Copii Şi Familie

Această secţiune conţine informaţii generale privitoare la procedura adopţiei internaţionale şi obţinerea unui Raport Consular de naştere a unui copil ȋn afara Statelor Unite (Consular Report of Birth Abroad).

Consular Report of Birth Abroad (CRBA) este un document formal care certificǎ acordarea cetǎțeniei Statelor Unite la naștere pentru o persoanǎ nǎscutǎ ȋn afara Statelor Unite ale Americii dintr-un pǎrinte cu cetǎțenie S.U.A. care ȋndeplinește cerințele legii pentru a transmite cetǎțenie conform prevederilor Immigration and Nationality Act.

Cererile pentru CRBA trebuie depuse ȋnainte de ȋmplinirea vârstei de 18 ani. Recomandǎm pǎrinților sǎ depunǎ cererea pentru CRBA cât mai curând posibil dupǎ nașterea copilului. Puteți depune și cerere pentru primul pașaport ȋn același timp. Pentru mai multe informatii, vizitați pagina Inregistrarea nașterii.