Ȋnregistrarea naşterii

 1. Adopţii internaţionale
 2. Ȋnregistrarea naşterii
 3. Căsătorii

Consular Report of Birth Abroad (CRBA)

Consular Report of Birth Abroad (CRBA) este un document formal care certificǎ acordarea cetǎțeniei Statelor Unite la naștere pentru o persoanǎ nǎscutǎ ȋn afara Statelor Unite ale Americii dintr-un pǎrinte cu cetǎțenie S.U.A. care ȋndeplinește cerințele legii pentru a transmite cetǎțenie conform prevederilor Immigration and Nationality Act. Persoane cu naționalitate S.U.A. care nu au cetǎțenie S.U.A. sunt de asemenea eligibile pentru Consular Report of Birth Abroad, folosing opțiunea “non-citizen”.

Cererile pentru CRBA trebuie depuse ȋnainte de ȋmplinirea vârstei de 18 ani. Recomandǎm pǎrinților sǎ depunǎ cererea pentru CRBA cât mai curând posibil dupǎ nașterea copilului. Acest document este necesar pentru obținerea unui pașaport S.U.A. pentru copil.

Cerințe de eligibilitate

Pentru a putea depune cererea, copilul trebuie sǎ fie nǎscut ȋn România și pǎrinții trebuie sǎ vinǎ la ambasadǎ ȋmpreunǎ cu copilul, pentru un interviu.

Sunteți eligibili pentru a solicita CRBA online dacǎ puteți rǎspunde DA la TOATE ȋntrebǎrile de mai jos.

 1. Copilul s-a nǎscut ȋn România?
 2. Vârsta copilului este sub 18 ani?
 3. Cel puțin un pǎrinte avea cetǎțenie sau naționalitate americanǎ la data nașterii copilului?
 4. Puteți folosi un card de credit/debit acceptat internațional sau o metodǎ de platǎ directǎ dintr-un cont de dolari S.U.A. (numitǎ și “ACH”) pentru a plǎti online taxa pentru Consular Report of Birth Abroad?
 5. Sunteți pǎrintele biologic al copilului pentru care depuneți cererea?

Dacǎ ați rǎspuns NU la una din ȋntrebǎrile de mai sus, trebuie sǎ depuneți o cerere pe suport hârtie. 

Depunerea cererii

La Ambasada S.U.A. la București puteți acum transmite cererea pentru CRBA ȋn format electronic. Aceastǎ opțiune permite cetǎțenilor S.U.A. sǎ completeze cererea pentru CRBA ȋn online ȋn format electronic, sǎ ȋncarce toate documentele necesare și sǎ efectueze plata ȋnainte de a se prezenta personal la interview.

 • Pentru transmiterea online a cererii, trebuie sǎ creați un cont MyTravelGov. MyTravelGov este un portal sigur, incriptat. Urmǎriți acest video pentru a afla cum sǎ creați un cont.
  • Ocazional, portalul eCRBA afișeazǎ un mesaj de eroare atunci când România este selectatǎ ca loc de naștere: „At this time, eCRBA service is not available for the selected place of birth. Please click for instructions on applying for a CRBA using Form DS-2029.” Clienții ne-au comunicat cǎ ulterior au reușit sǎ aplice online pentru eCRBA.
 • Dupǎ crearea contului MyTravelGov veți putea accesa eCRBA pentru a transmite cerea online. Aceastǎ procedurǎ ușoarǎ vǎ pune la dispoziție instrucțiuni detaliate pas-cu-pas pentru completarea cererii.
  • La completarea cererii, asigurați-vǎ cǎ ați introdus informațiile cu privire la domiciliul sau prezența fizicǎ ȋn S.U.A. necesare pentru transmiterea cetǎțeniei americane copilului dumneavoastrǎ (ȋn general, sunt necesari cel puțin cinci ani de prezențǎ fizicǎ ȋn S.U.A. ȋnainte de nașțerea copilului, dacǎ doar unul dintre pǎrinți este cetǎțean american, sau o perioadǎ de domiciliu ȋn S.U.A. ȋnainte de nașterea copilului, dacǎ ambii pǎrinți sunt cetǎțeni americani). Gǎsiți mai jos cerințele pentru transmiterea cetǎteniei, ȋn secțiunea “Cerinţe pentru dobândirea cetăţeniei americane”.
  • Pentru detalii despre listarea prezenței fizice și actele necesare, consultați acest checklist.
 • Dupǎ completarea cererii online și efectuarea plǎții, veți fi direcționat cǎtre calendarul de programǎri al Ambasadei S.U.A. la București. Data programǎrii trebuie sǎ fie la cel puțin 5 zile dupǎ data efectuǎrii plǎții, pentru a lǎsa timp suficient ca plata dumneavoastrǎ sǎ fie procesatǎ ȋnainte de interviul pentru CRBA. Vǎ rugǎm sǎ NU efectuați o a doua platǎ a taxei de CRBA ($100) la ambasadǎ.
 • La interviul programat trebuie sǎ vǎ prezentați personal, cu documentele originale și fotocopii ale acestora (pe o singurǎ fațǎ a copii de hârtie). Documentele originale vǎ vor fi returnate dupǎ revizuirea cererii. Trebuie sǎ aduceți traduceri ȋn limba englezǎ pentru toate documentele care sunt scrise ȋn altǎ limbǎ. Copilul trebuie sǎ fie prezent la depunerea cererii. In general, ambii pǎrinți trebuie sǎ fie prezenți la interviu.

Aveți nevoie de ajutor?

Vǎ stǎm la dispoziție!

 Alte informații importante

Cererile pentru pașaport și Social Security Card trebuie completate separat. Cererea pentru pașaport poate fi depusǎ odatǎ cu cererea pentru CRBA. Veți avea nevoie de:

 • Cererea de eliberare a unui paşaport– Formularul DS-11 (PDF 104 KB): Va sfătuim să depuneţi cererea de eliberare a unui paşaport împreună cu cerererea de emitere a Raportului Consular de Naştere, chiar dacă acest lucru nu este obligatoriu. Vă rugăm să nu semnaţi cererea de emitere a paşaportului înainte de a veni la Consulat. Pentru minorii cu vârsta sub 16 ani, prezenţa copilului şi a ambilor părinţi este, în general, obligatorie la momentul depunerii cererii. Acordul ambilor părinţi este demonstrat prin semnarea cererii de eliberare a paşaportului în prezenţa unui ofiţer consular. În condiţii excepţionale sau în cazul în care ambii părinţi nu pot depune cererea împreună, de exemplu, dacă unul dintre părinţi nu este în România, părintele absent trebuie să depună o declaraţie de consimţâmânt, Formularul DS-3053, nu mai veche de 90 de zile, legalizat la Ambasada sau Consulatul S.U.A. cel mai apropiat. Dacă un părinte are tutela exclusivă a copilului, hotărârea judecatorească de custodie trebuie prezentată în original sau copie legalizată. Dacă unul dintre părinţi este decedat, atunci se va prezenta certificatul de deces.
 • Taxa de 135 dolari S.U.A. pentru pașaport poate fi achitată la casieria Secţiei Consulare la depunerea cererii, ȋn numerar, dolari sau în lei, sau folosind cardul de credit (VISA, Discover, Diners Club sau American Express).
 • Fotografie tip paşaport: o  fotografie cu dimensiunea de 5×5 cm – verificaţi criteriile de acceptare a unei fotografii. Fotografiile care nu respectă aceste criterii, vor fi refuzate. Formatul fotografiilor de paşaport românesc nu este acceptat.

Cererea pentru Social Security Number, SS-5, poate fi fǎcutǎ numai dupǎ ce primiți Consular Report of Birth Abroad și pașaportul copilului. Detalii suplimentare pentru obținerea Social Security Number pentru copil sunt disponibile aici.

CUM SE OBTINE UN SOCIAL SECURITY NUMBER PENTRU UN COPIL

 1. Obțineți Consular Report of Birth Abroad și pașaportul S.U.A. pentru copil. Serviciul pentru cetǎțeni americani va efectua copii conforme cu originalul ale acestor documente și a pașaportului pǎrintelui cu cetǎțenie S.U.A.
 2. Completați formularul SS-5.
 3. Trimiteți formularul și copiile legalizate la Federal Benefits Unit din Consulatul S.U.A. Napoli, Italia: U.S. Consulate General/FBU, Piazza della Repubblica, 80122 Naples (Italy).

Pentru informații suplimentare, vizitați website-ul Consulatului S.U.A. din Napoli la https://it.usembassy.gov/u-s-citizen-services/fbu/

Copiii născuţi în afară teritoriilor Statelor Unite ale Americii din părinţi cu cetǎțenie S.U.A. pot deasemenea dobândi cetăţenia americană. Ceea ce urmează este o descriere succintă a criteriilor prin care copiii născuţi ȋn afara Statelor Unite ale Americii pot dobândi cetăţenia americană prin părinţi.

Copilul născut din doi părinţi cetăţeni americani căsătoriţi:

Un copil născut în afară teritoriului Statelor Unite ale Americii este îndreptăţit la dobândirea cetăţeniei americane dacă ambii părinţi biologici au cetăţenie americană, dobândită înainte de naşterea copilului, şi cel puțin unul dintre pǎrinți a avut reședința in Statele Unite ȋnainte de nașterea copilului. (Exemple de documente  ce pot fi folosite ca dovadǎ: certificat de naștere din Statele Unite ce menționeazǎ adresa pǎrinților și a copilului, certificat de cǎsǎtorie din Statele Unite ce menționeazǎ adresa mirilor, contract de ȋnchiriere a unei locuințe și chitanțe de platǎ a chiriei, act de cumpǎrare a unei proprietǎți, facturi de utilitǎți, formulare de platǎ a impozitului pe locuințǎ, certificat de ȋnmatriculare a unui autoturism ȋn S.U.A., certificate profesionale/licențǎ, dovezi de angajare sau dovada venitului din salariu (W-2), declarații de impozit pe venit, transcript de la scoalǎ, colegiu, universitate, extras cu contribuțiile plǎtite la Social Security).

Copilul născut din doi părinţi căsătoriţi, dacă unul dintre părinţi este cetăţean american:

Un copil născut în afară Statelor Unite ale Americii dintr-un părinte cu cetăţenie americană şi un părinte fără cetăţenie americană, poate dobândi cetăţenia la naştere conform Paragrafului 301(g) din Legea Imigrării şi Cetăţeniei: părintele cetăţean american trebuie să se fi aflat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii pentru o perioada de timp prevăzută de legea în vigoare la naşterea copilului. Astfel:

 • Pentru copiii născuţi începând cu dată de 14 noiembrie 1986, prezenţa fizică pe teritoriul S.U.A, a părintelui cu cetăţenia americană trebuie să fi fost de cinci ani, din care doi ani după vârstă de 14 ani.
 • Pentru copiii născuţi începând cu dată de 24 decembrie 1952 şi până la dată de 13 noiembrie 1986, prezenţa fizică pe teritoriul S.U.A. a părintelui cu cetăţenia americană trebuie să fi fost de zece ani, din care cinci ani după vârstă de 14 ani.

Copilul născut în afară căsătoriei din mamă cu  cetăţenie americană:

Un copil născut în afară Statelor Unite ale Americii din mamă cu cetăţenie americană poate dobândi cetăţenia americană, conform prevederilor paragrafului 301(g) din Legea Imigrării şi Cetăţeniei (INA), şi în temeiul Paragrafului  309(c) din INA. Astfel, dacă mama era cetăţeană americană în momentul naşterii copilului, şi înainte de naşterea copilului a avut o prezenţa fizică continuă, neîntreruptă, de un an de zile pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, ea poate transmite cetăţenia americană copilului ei.

Copilul născut în afară căsătoriei din tată cetăţean american:

Un copil născut în afară căsătoriei, din tată cu cetăţenie americană şi o mama cu cetăţenia altei ţări, poate dobândi cetăţenia americană conform paragrafului 301(g) din Legea Imigrării şi Cetăţeniei (INA) şi în temeiul paragrafului  309(a) din INA. Astfel, tatăl cetăţean american trebuie să se fi aflat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii o perioada de timp prevăzută de legea în vigoare la momentul naşterii copilului. Pentru copiii născuţi începând cu dată de 14 noiembrie 1986, prezenţa fizică pe teritoriul S.U.A a tatălui cu cetăţenia americană trebuie să fi fost de cinci ani, din care doi ani după împlinirea vârstei de 14 ani. Pentru copiii născuţi în perioada cuprinsă între 24 decembrie 1952 şi 13 noiembrie 1986, prezenţa fizică pe teritoriul S.U.A.  a tatălui trebuie să fi fost de zece ani, din care cinci ani după împlinirea vârstei de 14 ani. De asemenea, solicitantul trebuie să prezinte dovezi cu privire la:

 • Relaţia biologică dintre copil şi tată, prin prezentarea unor dovezi clare şi convingătoare;
 • Tatăl avea cetăţenia americană la momentul naşterii copilului;
 • Tatăl (mai puţin în cazul în care acesta este decedat) poate declara în scris că este de acord să ofere sprijin financiar minorului până la împlinirea vârstei de 18 ani;
 • Solicitantul are vârstă sub 18 ani;
 • Solicitantul a fost legitimat de către tată conform legilor din ţară de domiciliu sau reşedinţa;
 • Tatăl recunoaşte paternitatea solicitantului în scris şi sub jurământ; sau
 • Paternitatea a fost stabilită de o instanţa judecătorească.

Copilul meu poate dobândi cetăţenia americană. Ce trebuie să fac?

În cazul în care consideraţi că fiul/fiica dumneavoastră poate dobândi cetăţenia americană, trebuie că unul dintre părinţi să se prezente personal la Ambasada sau Consulat pentru depunerea cererii în prezenţa unui funcţionar consular, în vederea emiterii “Raportului Consular de Naştere al unui Cetăţean American în Afară Statelor Unite ale Americii”. Cererea pentru emiterea unui paşaport poate fi depusă în acelaşi timp, însă în acest caz ambii părinţi şi copilul trebuie să fie prezenţi la ambasada.

Copilul care nu poate dobândi cetăţenia americană. Ce se întâmplă dacă nu indelinesc condiţiile necesare pentru transmiterea cetăţeniei americane copilului meu?

În cazul în care fiul/fiica dumneavoastră nu poate dobândi cetăţenia americană prin naştere, va putea obţine cetăţenia americană în baza prevederilor Child Citizenship Act.

Pentru mai multe informaţii ne puteţi trimite un email la: ACSBucharest@state.gov.

 

Are copilul dumneavoastră cel puţin un părinte cu  cetăţenie română? In acest caz, nou-născutul poate dobândi cetăţenia române. Pentru mai multe informaţii legate de legea cetăţeniei române, accesaţi website-ul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Un cetăţean american trebuie să folosescă paşaportul S.U.A. pentru a intra sau ieşi din Statele Unite ale Americii, chiar dacă are dublă cetăţenie. Paşaportul românesc trebuie folosit pentru a intră sau ieşi de pe teritoriul României. Aţi putea fi nevoit să prezentaţi ambele paşapoarte, atunci când  copilul dumneavoastră cu cetăţenie americană călătoreşte către Statele Unite ale Americii.

Decizia finală, în orice problema legată de vizele de şedere în România sau de naţionalitatea română, aparţine Guvernului României.  Apăsaţi pentru a citi informaţii generale legate de dubla cetăţenie.

În cazul în care unul dintre părinţi are cetăţenie română, copilul dumneavoastră poate avea dublă cetăţenie (română şi americană). Ca cetăţean român, copilul nu are nevoie de viza de şedere în România, dar trebuie să solicite un paşaport simplu autorităţilor române competente. Pentru mai multe informaţii cu privire la dublă cetăţenie, accesaţi pagina Dual Nationality de pe website-ul Departamentului de Stat.

Dacă unul dintre părinţi este prezent pe teritoriul României ȋn baza prevederilor acordului SOFA, vă rugăm să contactaţi un consilier juridic/personal din cadrul biroului de resurse umane din cadrul bazei militare unde activează acesta, pentru informaţii privitoare la statutul copilului.

In cazul ȋn care nici unul dintre părinţi nu este cetăţean român, copilul dumneavoastră nu poate dobândi cetăţenia americană prin naştere şi va avea nevoie de un permis de şedere temporar dacă va sta ȋn România mai mult de 90 de zile. Acesta se obţine de la formaţiunea teritorială a Inspectoratului pentru Imigrări. Deşi cetăţenii americani care depăşesc termenul de şedere sunt pasibili de plata unor amenzi substanţiale şi au nevoie de un document de la Inspectoratul pentru Imigrări care să le permită ieşirea din România, aceste prevederi nu se aplică minorilor cu cetăţenie americană cu vârsta sub 14 ani. Pentru mai multe informaţii va rugăm să contacti formaţiunea teritorială locală a Inspectoratului pentru Imigrări. Permisul de şedere în România nu se poate obţine de la Ambasada Statelor Unite la Bucureşti, şi nu vă putem ajuta să-l obţineţi de la Inspectoratul pentru Imigrări.

Dacă naşterea copilului a avut loc în afara Statelor Unite ale Americii, cererea pentru emiterea Raportului Consular de Naştere trebuie depusă la Ambasada sau Consulatul S.U.A. din ţara unde s-a născut copilul.

Dacă naşterea copilului a avut loc în România, cererea trebuie depusă în la Ambasada S.U.A. din România. Cu toate că cererea poate fi depusă la oricare Ambasada sau Consulat american din lume, dacă părinţii şi copilul nu mai locuiesc ȋn România, misiunea diplomatică respectivă trebuie să trimită cererea originală către Ambasada S.U.A. din România pentru a fi procesată. Va recomandăm să ȋncepeţi procedura de solicitare  al Raportului Consular de Naştere când sunteţi încă în România, pentru a evita eventuale întârzieri în procesarea actelor.

Copii ale Raportului Consular de Naştere pot fi solicitate numai de la Departamentul de Stat. Aceste documente nu sunt păstrate la Ambasada S.U.A. din Bucureşti.

Pentru informaţii privind obţinerea copiilor de pe Raportul Consular de Naştere, accesaţi pagina Inlocuirea sau corectarea Raportului Consular de Naştere.