Cerere Consular Report of Birth Abroad pe suport hârtie

Părinţii cu cetăţenie americană trebuie să declare cât mai curând posibil naşterea copiilor lor la ambasadă, pentru a avea un document oficial ce confirmă dobândirea cetăţeniei americane la naştere.

Consular Report of Birth Abroad (formularul FS-240) este documentul ce reprezintă dovada dobândirii cetăţeniei americane de către un copil născut în afara Statelor Unite ale Americii, din părinte sau părinţi cu cetăţenie americană ce întrunesc cerinţele Legii de Imigrare şi Cetăţenie (INA) pentru transmiterea cetăţeniei.

Deşi cererile sunt acceptate până la ȋmplinirea vârstei de 18 ani, acestea ar trebui depuse cât mai curând după naşterea copilului. Cererile depuse după mai mulţi ani de la naşterea copilului pot necesita un timp mult mai ȋndelungat pentru rezolvare, deoarece documentaţia necesară pentru a dovedi cetăţenia copilului ar putea fi dificil de obţinut.  De asemenea, pentru a putea obţine un paşaport S.U.A. este mai întâi necesar să se stabilească dobândirea cetăţeniei  americane de către copil. Toate persoanele care au cetăţenie americană, sau dreptul de a dobândi cetăţenia americană, trebuie să prezinte un paşaport S.U.A. valabil la intrarea sau ieşirea din Statele Unite ale Americii, chiar dacă au şi cetăţenia altei ţări.

Pentru persoanele cu vârsta de peste 18 ani care solicită cetăţenie S.U.A. vă rugăm să vizitaţi pagina: Alte posibilităţi de dobândire a cetăţeniei americane (.PDF, 3,300Kb).

Vǎ rugǎm sǎ completați formularele din timp și sǎ vǎ asigurați cǎ atunci când vǎ prezentați la programare aveți formularele și toate documentele necesare. Lipsa documentelor sau completarea formularelor cu informații incorecte pot duce la ȋntârzieri sau reprogramǎri la o datǎ ulterioarǎ.  NU SEMNATI FORMULARELE.

Copilul trebuie sǎ fie prezent la ambasadǎ atunci când cererea pentru Consular Report of Birth Abroad este depusǎ.

Notǎ: In cazul In care copilul nu s-a nǎscut ȋn România, va trebui sǎ trimitem cererea și documentele dumneavoastrǎ cǎtre ambasada sau consulatul american din țara unde s-a nǎscut copilul. Pentru lista completǎ a documentelor necesare, vǎ rugǎm sǎ intrați pe site-ul ambasadei sau consulatuliu din țara unde s-a nașcut copilul și sǎ vizitați pagina de servicii pentru cetǎțeni S.U.A.

Formulare şi documente necesare pentru ȋnregistrarea naşterii:

 

 • Cerere completată – Formularul DS-2029 (PDF 52KB). Formularul DS-2029 poate fi completat şi semnat de oricare dintre părinti.
  • Numele aplicantului trebuie sǎ coincidǎ cu cel din certificatul de naștere sau Certificatul de Naturalizare. Orice solicitare de schimbare materialǎ a numelui aplicantului trebuie ȋnsoțitǎ de un certificat de naștere modificat sau alte documente doveditoare ale schimbǎrii de nume.
  • In formularul DS-2029 este necesar să completaţi tabelul cu prezenţa fizică ȋn Statele Unite cu date cât mai precise, inclusiv oraşele unde aţi locuit (“de la data de luna-zi-an pâna la data de luna-zi-an”). Vă rugăm să vǎ prezentați la ambasadǎ cu formularele completate. Datoritǎ spațiului limitat și a intervalului orar scurt ȋn care putem accepta aceste cereri, prezentarea la interviu cu formularele necompletate sau completate incorect va ȋntârzia depunerea actelor şi ar putea impune reprogramarea la o dată ulterioarăSemnătură trebuie legalizată de un ofiţer consular, la momentul depunerii formularului, sau de către un notar, dacă ambii părinţi se află în Statele Unite ale Americii.
 • Declaraţie de paternitate, prezenţă fizică şi suport financiar – Formularul DS-5507 (PDF 1,567KB): acest formular trebuie să fie completat de către tată, în cazul în care copilul a fost născut în afară căsătoriei, iar mama nu este cetăţean american. Declaraţia obligă tatăl să recunoască paternitatea copilului şi să demonstreze, pe cât este posibil, perioadele în care acesta a fost prezent fizic pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Se pot folosi pagini suplimentare dacă acest lucru este necesar. Acest formular trebuie semnat şi autentificat în faţă unui ofiţer consular în momentul depunerii cererii;
 • Cererea de eliberare a unui paşaport – Formularul DS-11 (PDF 104 KB): Va sfătuim să depuneţi cererea de eliberare a unui paşaport împreună cu cerererea de emitere a Raportului Consular de Naştere, chiar dacă acest lucru nu este obligatoriu. Vă rugăm să nu semnaţi cererea de emitere a paşaportului înainte de a veni la Consulat. Pentru minorii cu vârsta sub 16 ani, prezenţa copilului şi a ambilor părinţi este, în general, obligatorie la momentul depunerii cererii. Acordul ambilor părinţi este demonstrat prin semnarea cererii de eliberare a paşaportului în prezenţa unui ofiţer consular. În condiţii excepţionale sau în cazul în care ambii părinţi nu pot depune cererea împreună, de exemplu, dacă unul dintre părinţi nu este în România, părintele absent trebuie să depună o declaraţie de consimţâmânt, Formularul DS-3053, nu mai veche de 90 de zile, legalizat la Ambasada sau Consulatul S.U.A. cel mai apropiat. Dacă un părinte are tutela exclusivă a copilului, hotărârea judecatorească de custodie trebuie prezentată în original sau copie legalizată. Dacă unul dintre părinţi este decedat, atunci se va prezenta certificatul de deces.
 • Certificatul de naştere al copilului, eliberat de către Biroul stării civile unde a fost înregistrată naşterea, care sǎ cuprindǎ numele complet al copilului, data și locul nașterii, numele pǎrinților, nuǎrul documentului, data și locul ȋnregistrǎrii nașterii. Pentru copii nǎscuți ȋn altǎ țarǎ trebuie sǎ prezentați certificatul de naștere strǎin și toate documentele listate pe site-ul ambasadei sau consulatului S.U.A. din țara ȋn care s-a nǎscut copilul. Documentele dumneavoastrǎ vor fi trimise ambasadei S.U.A. din țara respectivǎ pentru procesare. Din acest motiv, eliberarea actului poate dura mai multe luni.
 • Dovada căsătoriei părinţilor: dacă părinţii copilului sunt căsătoriţi, ofiţerul consular va solicita  certificatul de căsătorie original.  Dacă certificatul de căsătorie nu este redactat în limba română sau engleză, acesta trebuie ȋnsoţit de o traducere autorizată.
 • Dovezi ale ȋncetării căsătoriilor anterioare ale părinţilor, dacă este cazul, cum ar fi certificat de divorţ, sentinţa civilă prin care s-a stabilit divorţul sau certificat de deces. Dacă aceste documente nu sunt redactate în limba română sau engleză, acestea trebuie ȋnsoţite de o traducere autorizată.
 • Dovada cetăţeniei americane a unuia dintre părinţi: Părintele cetăţean american trebuie a prezinte paşaportul american. Dacă acesta a devenit cetăţean american printr-un proces de naturalizare, acesta trebuie să prezinte pe lângă paşaportul american şi Certificatul de naturalizare.
 • Dovada prezenţei fizice ȋn Statele Unite: părintele cetăţean american trebuie să prezinte dovezi de şedere pe teritoriul Statelor Unite ale Americii pentru o anumita perioada de timp prevazuta de lege. Puteţi găsi cerinţele de prezenţă fizică ȋn Statele Unite ȋn partea de jos a paginii, ȋn secţiunea  Cerinţe pentru transmiterea cetăţeniei. Documentele principale care pot atesta prezenţa dvs. fizică în S.U.A pot include: fişe matricole sau şcolare, diplome de la liceu/colegiu/universitate, declaraţii de venit anuale, DD-214 Declaraţie de Separare (numai pentru personalul militar). Printre dovezile secundare ce pot fi prezentate se numără: facturi ale cărţilor de credit, facturi de utilităţi, formulare de taxe şi impozite, tichete de călătorie cu avionul, paşapoarte mai vechi cu ştampile de intrare/ieşire.
 • Dovada identităţii pentru părintele care nu este cetăţean american: acesta trebuie să prezinte paşaportul străin sau un document oficial cu fotografie, cum ar fi cartea de identitate.
 • Dovada maternităţii/paternităţii: În cazul în care există dubii cu privire la relaţia biologică dintre copil şi părintele cu cetăţenie americană, ofiţerul consular poate solicită documente suplimentare. De cele mai multe ori, dovezile suplimentare constau în fotografii de familie, certificat de botez, etc. În alte cazuri, ar putea fi sugerat un test ADN. Dacă testul ADN se impune, acesta va fi făcut doar în conformitate cu cerinţele Departamentului de Stat. Notă: În cazul în care paternitatea copilului nu poate fi dovedită, taxa de cerere a Raportului Consular de Naştere nu poate fi rambursată.
 • Dovezi de sarcină: dacă acestea sunt disponibile. De exemplu, puteţi prezenţa, ecografii sau fotografii din timpul sarcinii, fotografii de la spital.In cazul folosirii oricǎrei tehnici de reproducere asistatǎ pentru a facilita concepția, trebuie prezentatǎ.  documentația medicalǎ corespunzǎtoare pentru a stabili relația biologicǎ/geneticǎ ȋntre copil și cel puțin un pǎrinte.
 • Dovezi suplimentare: ofiţerul consular poate solicită şi alte dovezi, dacă acest lucru se impune. În timpul interviului, vi se va recomada ce alte documente sunt necesare în cazul dvs.
 • Taxa de cerere şi eliberare a documentului de 100 dolari S.U.A. va fi achitată la caseria Secţiei Consulare în dolari sau în lei, sau cu un card de credit (VISA, Mastercard, Discover, Diners Club sau American Express). Taxa nu poate fi plătită cu cec. Datorită problemelor de conexiune, ocazional pot apărea probleme la plata cu cardul de credit. Pentru a evita astfel de probleme, vă sfătuim să aveţi la dumneavoastră suma exactă în numerar pentru a plăti taxa în cazul în care nu puteţi efectua plata cu cardul. In Secţia Consulară nu există bancomat. Dacă solicitaţi şi paşaport pentru copil, se adaugă o taxă de 115 dolari S.U.A. Pentru solicitarea unui număr de asigurări sociale nu se percepe taxă consulară.
 • Fotografie tip paşaport: pentru eliberarea Raportului Consular de Naştere al unui cetăţean american în afară Statelor Unite ale Americii nu este necesară fotografia copilului; dar, dacă solicitaţi şi un paşaport simplu pentru copil, trebuie să prezentaţi şi o fotografie cu dimensiunea de 5×5 cm – verificaţi criteriile de acceptare a unei fotografii. Fotografiile care nu respectă aceste criterii, vor fi refuzate. Formatul fotografiilor de paşaport românesc nu este acceptat.

Dacă nu prezentaţi documentele solicitate, procesarea cererii dvs. va fi suspendată şi va trebui să va faceţi o nouă programare.

Efectuarea unei programări

Pentru a efectua o programare pentru ȋnregistrarea naşterii vă rugăm să ne trimiteţi un email la ACSBucharest@state.gov cu copii ale formularului DS-2029 completat cu datele necesare şi ale documentelor pe care le puteţi prezenta.

La sosirea la ambasadă, cetăţenii americani cu programare sunt rugaţi să meargă direct la intrare – nu vă aşezaţi la rândul pentru solicitanţii de viză. Prezentaţi paşaportul S.U.A. sau un alt act de identitate cu fotografie, şi confirmarea programării (daca aţi putut imprima pagina de confirmare) angajaţilor de la biroul de securitate aflat la intrare. Veţi trece printr-un control de securitate ȋnainte de a intra ȋn incinta ambasadei. Urmaţi indicaţiile pentru clienţii Serviciului pentru cetăţeni americani (ACS) pentru a ajunge ȋn sala de aşteptare a secţiei consulare.