Căsătorii

Viză de logodnă (K-1) pentru căsătorie ȋn Statele Unite ale Americii:

Dacă logodnicul/logodnica dumneavoastră nu are cetăţenie americană sau rezidenţă legală ȋn S.U.A., trebuie să trimiteţi o petiţie pentru viza de logodnă K-1 la Serviciul pentru Imigrări şi Cetăţenie al Statelor Unite.  Viza K-1 permite unui cetăţean străin să călătorească în Statele Unite și să se căsătorească cu sponsorul său cetăţean american în intervalul de 90 de zile de la sosire.  Pentru mai multe informaţii referitoare la vizele de logodnă, vă rugăm să vizitaţi pagina fiancé(e) visas pe usvisas.state.gov.  Dacă petiţia este aprobată, logodnicul/logodnica dumneavoastră va putea solicita o viză temporară de logodnă (K-1) de la ambasadă.

Cerinţe pentru ȋncheierea unei căsătorii ȋn Romania

Căsătoria legal recunoscută în România este cea încheiată la Oficiul Stării Civile al Primăriei din locul de domiciliu al cetăţeanului român.  Multe cupluri aleg de asemenea să aibă o ceremonie religioasă după încheierea căsătoriei civile.   Printre documentele solicitate în general de către Primării pentru efectuarea unei căsătorii civile în România se num cu un cetăţean romăn sunt cele de mai jos.

  1. Certificat de naştere (sau copie legalizată). Certificatele de naştere din S.U.A. trebuie să fie autentificate cu apostilă conform instrucţiunilor de mai jos şi însoţite de  o traducere în limba română obţinută de la un birou notarial din România.
  1. Certificat de cutumă ce atestă că cetăţeanul american îndeplineşte condiţiile de fond pentru căsătorie. In Statele Unite nu există un astfel de document emis de către o agenţie guvernamentală. Ambasada nu poate elibera dovezi de celibat. Puteţi insă legaliza la ambasadă o o declaraţie pe proprie răspundere, dacă primăria locală accepta o declaraţie din partea dumenvoastră legalizată de către un ofiţer consular american. Acesta este un serviciu notarial disponibil pe bază de programare, şi de obicei durează în jur de 30 de minute. Programarea se efectuează online folosind următorul link: Appointment System. Cetăţeanul american trebuie să se identifice prezentînd paşaportul. Taxa de legalizare de 50.00 USD se poate plăti la casieria Secţiei Consulare, ȋn dolari, lei sau cu card de credit.
  1. Certificat medical prenupţial de la o clinică din oraşul/localitatea unde va avea loc căsătoria civilă.
  1. Dovada desfacerii oricărei căsătorii anterioare, original sau copie conformă cu originalul, însoţită de traducerea în limba română (certificat de divorţ/anulare, certificat de deces), dacă este cazul. In cazul ȋn care căsătoria dumneavoastră anterioară a avut loc ȋn România iar divorţul s-a pronunţat ȋn altă ţară, s-ar putea să fie nevoie de recunoaşterea hotărârii de divorţ ȋn România, la instanţa (tribunalul sau judecătoria) locală, ȋnainte de a vă putea recăsători ȋn România. Pentru informaţii despre procedură puteţi consulta un avocat.

Lista completă de documente necesare pentru autorizarea căsătoriei de către biroul de stare civilă poate fi obţinută de la primăria locală din România.

Vă rugăm să reţineţi că toate documentele publice eliberate sau obţinute în Statele Unite ale Americii trebuie autentificate cu apostilă pentru a putea fi folosite în România.  Apostila se aplică pe documentele americane de către autoritatea competentă din S.U.A.  Fiecare stat are o autoritate competentă desemnată (în general aceasta este biroul Secretarului de Stat din statul în care a fost obţinut documentul). Pentru informaţii suplimentare şi lista autorităţilor competente, puteţi vizita website-ul https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=353 (Convenţia de la Haga cu privire la eliminarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine).     

Data căsătoriei civile este de obicei stabilită la 10 – 14 zile după depunerea de către părţi a tuturor documentelor solicitate la oficiul stării civile din locul de domiciliu al cetăţeanului român. In Bucureşti există şase primării de sector, iar în ţară cîte o primărie în fiecare oraş sau localitate. Certificatul de căsătorie este înmînat cuplului căsătorit imediat după încheierea căsătoriei.

 Informaţii despre obţinerea unei vize de imigrare pentru soţul/soţia unui cetăţean american sunt disponibile pe pagina Imigrare pe baza legăturilor de familie.