Servicii de cetăţenie

O persoana poate dobândi cetăţenia americană ȋn mai multe moduri — prin naştere ȋn Statele Unite ale Americii, prin naşterea ȋn străinate din părinţi cu cetăţenie americană, sau la cerere, prin procesul de naturalizare. Pentru fiecare dintre acestea, există o serie de prevederi legale specifice ce trebuiesc ȋndeplinite. La Ambasada S.U.A. din Romania, putem efectua servicii de cetăţenie pentru persoane eligibile, născute ȋn afara Statelor Unite ale Americii din parinţi cu cetăţenie americană. De asemenea, ambasada poate procesa cereri de obţinere a Certificatului de pierdere a cetăţeniei pentru acei cetăţeni americani care doresc să renunţe la cetăţenie sau cred că si-au pierdut cetăţenia.

Raport Consular de Naştere in Străinatate (copii sub vârsta de 18 ani)

La naşterea unui copil ȋn afara Statelor Unite, părintele cetăţean american trebuie să declare naşterea cât mai repede posibil la Ambasada S.U.A. pentru a ȋncepe procedura de solicitare sau acordare a cetăţeniei americane prin naştere din părinţi cetăţeni americani.   Documentul oficial eliberat de către ambasadă este formularul FS-240, intitulat Raport consular de naştere, “Consular Report of Birth Abroad (CRBA)”. Acest formular ce reprezintă dovada cetăţeniei americane, este eliberat unui copil născut ȋn străinătate din părinţi sau un părinte cu cetăţenie americană care ȋntruneşte condiţiile pentru transmiterea cetăţeniei conform prevederilor Actului de Imigrare şi Cetăţenie (INA). Cererile pentru CRBA se pot depune numai până la data când copilul ȋmplineşte 18 ani.

Pentru informaţii suplimentare despre obţinerea cetăţeniei, vă rugăm să vizitaţi pagina “Ȋnregistrarea naşterii”.

Cereri pentru cetăţenie (după ȋmplinirea vârstei de 18 ani)

Dacă aveţi peste 18 ani, la data naşterii dumneavoastră unul dintre părinţi era cetăţean american şi credeţi că sunteţi ȋndreptăţit să solicitaţi cetăţenie americană, vă rugăm vizitaţi acest site al Departamentului de Stat pentru mai multe informaţii despre legile privitoare la cetăţenia sau naţionalitatea americană. Dacă consideraţi că aveţi dreptul să solicitaţi cetăţenie, vă rugăm să vizitaţi pagina Servicii pasapoarte.

Renunţarea la cetăţenie este cea mai clară modalitate prin care o persoană  ȋşi poate manifesta intenţia de pierdere a cetăţeniei americane. Vă rugăm să luaţi ȋn consideraţie efectele renunţării la cetăţenia americană, descrise mai jos, ȋnainte de a lua această decizie serioasă şi irevocabilă.

Pentru a renunţa la cetăţenia americana, trebuie să vă exprimaţi intenţia de a renunţa voluntar la cetăţenie:

  • Prezentaţi-vă personal ȋn faţa unui ofiţer consular de la o Ambasadă S.U.A. sau un Consulat S.U.A.;
  • Semnaţi sub jurămȋnt formularul de renunţare la cetăţenie;
  • Plătiţi taxa de 2350 USD.

Cetăţenii americani nu pot renunţa la cetăţenie prin poştă, prin reprezentant sau pe teritoriul S.U.A datorita prevederilor Secţiunii 349(a) (5) din Legea Imigrării şi Naţionalităţii din Statele Unite ale Americii. Renunţările la cetăţenie, care nu indeplinesc condiţiile descrise mai sus, nu pot avea efect juridic. Unele ȋncercări de renunţare la cetăţenie au fost declarate de către tribunalele americane ca fiind nule din punct de vedere juridic, ȋn baza unor argumente juridice variate, enumerate mai jos.

Renunţarea la toate drepturile şi privilegiile

O persoană care vrea să renunţe la cetăţenia americnă nu poate decide să păstreze unele din privilegiile conferite de cetăţenie, deoarece acest lucru nu ar fi ȋn acord cu conceptul renunţării la cetăţenie. O persoană care intenţionează să păstreze unele drepturi nu ȋnţelege pe deplin ce ȋnseamnă renunţarea la cetăţenie sau nu are cu adevărat intenţia de a renunţa la cetăţenie. Departamentul de Stat nu va aproba cererile de renunţare la cetăţenie ȋn asemenea cazuri.

 Dubla cetăţenie/Apatrizi

Dacă renunţaţi la cetăţenia S.U.A. şi nu aveţi o altă cetăţenie puteţi deveni apatrid şi, astfel, veţi fi lipsit de protecţia vreunui guvern. Aţi putea avea dificultăţi ȋn a călători, deoarece nu veţi putea obţine paşaport din partea nici unei ţări. Chiar dacă nu sunteţi apatrid, aţi putea fi obligaţi să obţineţi o viză pentru a călători ȋn Statele Unite, sau să demonstraţi că sunteţi eligibil pentru admisia ȋn Statele Unite ȋn baza programului Visa Waiver, care permite intrarea ȋn Statele Unite fără viză pentru cetăţenii unor anumite ţări incluse ȋn program. Vi s-ar putea interzice intrarea ȋn Statele Unite dacă nu sunteţi eligibil pentru viza S.U.A. sau pentru admisia ȋn baza programului Visa Waiver, ȋn anumite circumstanţe. Totuşi, este posibil ca renunţarea la cetăţenia S.U.A. să nu ȋmpiedice o ţară străină să deporteze o persoană ȋn Statele Unite, fără a avea cetăţenia americană.

Obligaţii fiscale şi militare/Urmărirea penală

De asemenea, renunţarea la cetăţenia S.U.A. ar putea să nu aibă nici un efect asupra obligaţiilor dumneavoastră fiscale sau privitoare la serviciul militar (pentru mai multe informaţii, contactaţi Administraţia Fiscală a Statelor Unite, Internal Revenue Service, sau Agenţia de recrutare a Statelor Unite, Selective Service System). In plus, renunţarea la ceţăţenia S.U.A. nu facilitează evitarea urmărirea penale pentru infracţiuni comise ȋn Statele Unite, sau a plăţii impozitelor şi obligaţiilor fiscale acumulate ȋn Statele Unite sau datorate Statelor Unite pentru venituri obţinute ȋn străinătate.

Renunţarea la cetăţenie ȋn numele copiilor

Părinţii nu pot renunţa la cetăţenie ȋn locul copiilor. Inainte ca jurămȋntul de renunţare la cetăţenie să fie administrat conform prevederilor Secţiunii 349(a) (5) din Legea de Cetăţenie şi Imigrare, persoanele cu vârsta sub 18 ani trebuie să convingă ofiţerul consular că ȋnţeleg natura şi consecinţele actului de renunţare, că nu acţionează sub presiune sau influenţa altei persoane, şi că doresc să renunţe de bună voie la cetăţenia americană.

Irevocabilitatea renunţării la cetăţenia americană

Renunţarea la cetăţenie este irevocabilă şi nu poate fi anulată sau suspendată fără obţinerea unei hotărâri administrative sau judecătoreşti favorabile. Un minor care a renunţat la cetăţenia americană poate redobândi cetăţeania dacă aduce această intenţie la cunoştinţa Departamentului de Stat ȋn termen de maxim şase luni după ȋmplinirea vârstei de optisprezece ani.

Pentru mai multe informaţii sau pentru o programare, vă rugăm să contactaţi ambasada la adresa de e-mail AcsBucharest@state.gov.