Decesul unui cetăţean american

Decesul unei persoane este un moment de criză pentru familia şi prietenii săi indiferent unde are loc. Dacă decesul se produce în străinătate, această experienţă poate fi şi mai traumatizantă, mai ales dacă procedurile pe care le implică nu sunt înţelese în mod clar.

Când ne informaţi despre decesul unui cetăţean al Statelor Unite ale Americii, vă rugăm să ne daţi cât mai multe din următoarele date: numele persoanei decedate, data şi locul naşterii, numărul de paşaport, ultima adresă de domiciliu, data, locul şi circumstanţele decesului. De asemenea, dacă ştiţi, va rugăm să ne comunicaţi numele, adresa şi numărul de telefon ale rudei celei mai apropiate sau ale altor rude. Ne interesează să ştim şi dacă membrii familiei au luat legătura cu poliţia sau alte autorităţi locale.

Atunci când suntem anunţaţi de decesul unui cetăţean american, vom încerca să aflăm cât mai repede posibil cum putem contacta cea mai apropiată rudă a persoanei decedate. Prioritatea noastră este să punem la dispoziţia rudei celei mai apropiate toate informaţiile pe care le avem cu privire la decesul persoanei dragi. Vă rugăm să reţineţi că dacă decesul survine în weekend, cele mai multe birouri ale autorităţilor locale, inclusiv unele secţii de poliţie, sunt închise. Prin urmare, în unele cazuri, vom putea obţine informaţii despre deces, pe care să le comunicăm familiei, doar în prima zi lucrătoare în care aceste birouri îşi reiau activitatea.

Decesul persoanelor cu dublă cetăţenie domiciliate în România

Când un cetăţean american, care locuieşte în România decedează, autorităţile române vor încerca imediat să afle dacă ruda cea mai apropiată este cetăţean român. In acest caz, autorităţile române sunt cele care vor informa familia despre deces şi îi vor acorda asistenţă. Autorităţile române vor cauta, de asemenea, să găsească alte rude sau prieteni apropiaţi care locuiesc în România pentru a-i informa despre deces. Dacă ruda cea mai apropiată a persoanei decedate locuieşte în Statele Unite, şi în România nu se află rude sau prieteni care să anunţe familia despre deces, autorităţile române vor contacta ambasada, pentru a-i transmite informaţiile necesare. Ambasada, la rândul ei, va contacta ruda cea mai apropiată cât de repede posibil, pentru a o anunţa despre deces şi a-i oferi informaţii despre formalităţile legate de trupul neînsufleţit şi bunurile sau proprietatea persoanei decedate.

Decesul unui turist american

Dacă un turist cu cetăţenie americană care călătoreşte singur decedează în România, ambasada va aduna toate informaţiile despre circumstanţele decesului şi va lua măsuri pentru a se asigura că efectele personale ale acestuia sunt în siguranţă, până când ruda cea mai apropiată va putea fi contactată. Dacă decedatul călătorea împreună cu o rudă sau un prieten, ambasada va verifică dacă rudele cele mai apropiate doresc să împuternicească pe însoţitor să îndeplinească formalităţile necesare în locul lor. Atunci când ambasada nu poate găsi rudă cea mai apropiată a persoanei decedate, ori un alt reprezentant legal, va prelua lucrurile personale ale decedatului.

Dispoziţii cu privire la corpul decedatului

În cazul unui deces neaşteptat al unui cetăţean străin în România, statul român va cere o autopsie pentru determinarea cauzei decesului. Autopsia este obligatorie în caz de deces subit, neaşteptat, atunci când cauza decesului nu este cunoscută şi în cazuri de moarte violentă. După autopsie, persoana decedată este transportată la morga locală pentru îngrijirile mortuare efectuate de prestatorii de servicii funerare. În acel moment, ruda cea mai apropiată poate decide dacă doreşte să ducă trupul neînsufleţit în Statele Unite, să-I incinereze şi să solicite transportul cenusei în Statele Unite, sau să aleagă înmormântarea ori depunerea urnei cu cenuşă în România. Ambasada poate pune la dispoziţia familiei, sau a prestatorilor de servicii funerare din Statele Unite, o listă de firme de servicii funerare din România care pot efectua pregǎtirile pentru repatrierea persoanei decedate și pot obține documentele necesare, inclusiv certificatul de deces. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că firmele de servicii funerare din România solicită plata în avans si pot solicita documente cerute de cǎtre autoritǎțile locale ca dovadǎ a relației cu decedatul și a ȋmputernicirii din partea rudei cea mai apropiatǎ.

Vă rugăm să reţineţi că toate documentele publice eliberate sau obţinute în Statele Unite ale Americii trebuie autentificate cu apostilă pentru a putea fi folosite în România.  Apostila se aplică pe documentele americane de către autoritatea competentă din S.U.A.  Fiecare stat are o autoritate competentă desemnată (în general aceasta este biroul Secretarului de Stat din statul în care a fost obţinut documentul). Pentru informaţii suplimentare şi lista autorităţilor competente, puteţi vizita website-ul https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=353 (Convenţia de la Haga cu privire la eliminarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine).     

Membrii familiei pot solicită de la firma de servicii funerare un calcul estimativ al costurilor totale înainte de a trimite bani. Cel mai rapid şi ieftin mod de a plăti serviciile funerare este transferul bancar internaţional al sumei necesare, direct către firma de servicii funerare. Informaţii de contact pentru firme de servicii funerare sunt disponibile pe pagina Disposition of Remains. Următoarele paragrafe explică opţiunile disponibile în România.

Înmormântarea în România

Dacă hotărâţi că înmormântarea să aibă loc în România, ofiţerul consular şi autorităţile locale vor face tot posibilului să se urmeze instrucţiunile dumneavoastră cu privire la ceremonie şi locul de înmormântare.

Repatrierea în Statele Unite

Cerintele CDC pentru importul trupurilor neinsufletite depind de modul de pregatire, prin imbalsamare sau incinerare, precum si de producerea decesului ca urmare a unei boli contagioase carantinabile. In acest moment, COVID-19 este o boala contagioasa carantinabila in Statele Unite si trupurile neinsufletite trebuie sa respecte standardele de import din prevederile 42 Code of Federal Regulations Part 71.55 si pot fi aprobate, eliberate si autorizate pentru intrarea in Statele Unite in urmatoarele conditii:

  • Sunt incinerate; sau
  • Sunt imbalsamate corespunzator si inchise ermetic intr-un sicriu sigilat; sau
  • Sunt insotite de un permis eliberat de catre Directorul CDC. Permisul CDC (daca este cazul) trebuie sa insoteasca trupurile neinsufletite pe toata durata transportului.
    • Permisele pentru importul trupurilor neinsufletite ale unor persoane cunoscute sau suspectate de a fi decedat din cauza unei boli contagioase carantinabile pot fi obtinute prin CDC Division of Global Migration and Quarantine sunand la CDC Emergency Operations Center la numarul 770-488-7100 or prin email la adresa dgmqpolicyoffice@cdc.gov.

Pentru mai multe informatii vizitati CDC’s guidance.

Pentru turiştii cu cetăţenie americană decedaţi în România, rudă cea mai apropiată ar trebui să verifice dacă decedatul avea o asigurare de călătorie. Dacă o astfel de asigurare există, va rugăm să contactaţi firma de asigurări înainte de face orice aranjament. În acest caz, compania de asigurări poate acoperi fie parţial, fie în totalitate costurile cu repatrierea persoanei decedate şi a efectelor sale personale.

Pregătirea şi transportul aerian al trupului neînsufleţit sunt făcute în conformitate cu legile române, şi în unele cazuri nu corespund standardelor din Statele Unite. În plus, legile şi procedurile locale pot face că repatrierea să fie un proces de durata. În general, timpul necesar pentru efectuarea repatrierii este de 10 până la 14 zile, dar durata procedurilor depinde de circumstanţele decesului.

Va rugăm apăsaţi aici pentru a vizită site-ul Agenţiei pentru Siguranţa Transporturilor, unde puteţi găsi informaţii despre regulile privitoare la transportul urnelor funerare cu cenuşă umană spre Statele Unite.

Informaţii de contact pentru firme de servicii funerare sunt disponibile pe pagina Disposition of Remains.

Raport de deces al unui cetăţean al S.U.A. în străinătate

Autorităţile române eliberează două documente importante după decesul unei persoane. Primul, certificatul de deces, conţine numele persoanei decedate şi locul decesului. Un certificat medical separat menţionează cauza decesului. Ambasada combină informaţiile din cele două documente româneşti şi emite un document în limba engleză intitulat „Raport consular de deces al unui cetăţean american în străinătate”. Acesta este echivalentul unui certificat de deces american, putînd fi folosit pentru rezolvarea problemelor de natură juridică legate de succesiune sau încasarea unor asigurări. Ambasada va trimite gratuit rudei cele mai apropiate 20 de copii ale Raportului consular de deces în străinătate. Va rugăm să reţineţi că dacă va aflaţi în Statele Unite, pot trece patru până la opt săptămâni până veţi primi acest document. Ambasada va anula paşaportul persoanei decedate, pe care îl va returna apoi rudei cele mai apropiate, şi va comunica decesul agenţiilor federale competenţe, dacă care persoană decedată era beneficiara unei pensii din Statele Unite. În cazul în care familia are ulterior nevoie de copii adiţionale, le poate obţine contra cost, taxa fiind de $30 pentru prima copie şi $20 pentru copiile următoare. Pentru a obţine copii adiţionale, va rugăm să trimiteţi o cerere împreună cu un cec sau money order pentru Departamentul de Stat la următoarea adresa:

U.S. Department of State
Passport Services Correspondence Branch
1111 19th St., NW, Suite 510
Washington, D.C. 20522-1705