Cod de identificare fiscală (ITIN)

Codul de identificare fiscală (ITIN) este un număr unic de identificare al unui contribuabil, eliberat de către Internal Revenue Service. IRS eliberează ITIN persoanelor care trebuie să aibe un cod fiscal valabil pentru S.U.A. şi nu pot obţine un număr de asigurări sociale (Social Security Number) de la Administraţia Asigurărilor Sociale din Statele Unite.

Serviciul Federal de Administrare Fiscală (IRS) implementează schimbări semnificative ȋn programul Codurilor de Identificare Fiscala (ITIN). Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vizitaţi pagina IRS despre ITIN.