Notari publici

Ambasada va fi ȋnchisă ȋn zilele de joi, 24 decembrie, vineri, 25 decembrie, şi vineri, 1 ianuarie, pentru sărbătorile de Crăciun si Anul Nou. Pentru mai multe informații despre sărbatori oficiale, verificați Calendarul sărbătorilor legale.

ACTUALIZARE COVID-19

Datorită pandemiei COVID-19, avem un număr limitat de programări, numai pentru cetăteni S.U.A. care au nevoie urgentă de anumite servicii notariale, si incurajam toate persoanele să caute solutii alternative posibile.

Pentru documente cum ar fi mortgage, claim, power of attorney, pe baza Convenţiei de la Haga semnată de către Statele Unite pe data de 15 octombrie 1981, o alternativă ar putea fi să legalizaţi documente la un notar public pe care apoi le puteţi autentifica cu apostila eliberată de autoritatea competentă din România pentru a fi recunoscute in Statele Unite. Totusi, vă sfătuim să verificaţi cu destinatarul documentului din Statele Unite dacă un document apostilat in România va fi acceptat.

Pentru a solicita o programare, vǎ rugǎm sǎ ne trimiteți o solicitare pe email la ACSBucharest@state, care sǎ numele complet, data nașterii, numǎrul de telefon, adresa de email, numărul celui mai recent paşaport american al dumneavoastră şi tipul de serviciu notarial pentru care solicitați programare.

Pe parcursul limitării acestor servicii, următoarele alternative ar putea fi utile:

In caz că aveţi nevoie de:

 • Certificat de cutumă:  Contactaţi autoritatile locale cu privire la posibilitatea de a prezenta un certificat de celibat sau un document similar emis de autorităţile locale din comitatul sau statul dumneavoastră de domiciliu. Ambasada Statelor Unite ale Americii nu poate emite certificate oficiale cu privire la legile pentru încheierea căsătoriei sau la starea civilă a cetăţenilor americani care doresc să încheie o căsătorie în străinătate.
 • Copie legalizată a paşaportului pentru servicii IRS: Contactaţi un consultant financiar sau IRS pentru opţiuni alternative.
 • Orice alt document (mortgage, claim, power of attorney, etc.): Pe baza Convenţiei de la Haga semnată de către Statele Unite pe data de 1 octombrie 1981, puteţi legaliza documente la un notar public pe care apoi le puteţi autentifica cu apostila eliberată de autoritatea competentă din România. Totusi, vă sfătuim să verificaţi cu destinatarul documentului din Statele Unite dacă un document apostilat in România va fi acceptat.
 • Vă rugăm să luaţi notă de faptul că autoritatea care solicită notarizarea documentului va determina ce formă de notarizare este acceptabilă pentru ca documentul să poată fi folosit. Opţiunile de mai sus sunt doar sugestii, si este posibil să nu fie acceptate ȋn anumite cazuri.

De ce avem nevoie pentru a putea notariza documentul dumnevoastră:

 • Un act de identitate cu fotografie, cum ar fi paşaportul.
 • Trebuie să ȋnţelegeţi documentul pe care urmează să-l semnaţi, deoarece noi nu suntem autorizaţi să vă explicăm conţinutul documentului.
 • Nu semnaţi documentul ȋn avans; va trebui să-l semnaţi numai ȋn prezenţa ofiţerului consular.
 • Taxa de legalizare este de $50 pentru fiecare sigiliu notarial. Plata poate fi făcută la casieria Secţiei Consulare ȋn numerar, ȋn dolari sau lei. Nu putem accepta cecuri, dar puteţi plăti cu un card de credit VISA, Mastercard, Discover, Diners Club sau American Express.
 • Dacă documentul necesită prezenţa unor martori, trebuie să aduceţi martori cu dumneavoastră. Personalul Serviciului pentru cetăţeni americani nu poate semna ȋn locul martorilor.

Vă rugăm reţineţi că ofiţerul consular poate refuza efectuarea unui serviciu notarial dacă:

 • Tara gazdă nu permite notarizarea documentelor la ambasadă.
 • Documentul va fi folosit ȋn tranzacţii care pot fi interzise de legea Statelor Unite.
 • Ofiţerul consular consideră că documentul ar putea fi folosit pentru un scop ilegal, nepotrivit sau potrivnic intereselor Statelor Unite.
 • Ofiţerul consular consideră că semnatarul documentului nu ȋnţelege conţinutul acestuia, din cauza necunoaşterii limbii ȋn care este ȋntocmit documentul, sau din alte motive.

Tipuri de servicii notariale:

Certificarea notarială este folosită pentru legalizarea unor acorduri ȋncheiate la notar, acte, ȋmputerniciri sau procuri, acte de vânzare, documente de afaceri sau comerciale pentru uz ȋn Statele Unite. Nu vă putem ȋntocmi aceste documente şi nu vă putem sfătui ce text trebuie să includă acestea. Vă rugăm să obţineţi documentul necesar din Statele Unite sau să consultaţi un avocat, dacă este necesar.

O declaraţie dată pe proprie răspundere este o declaraţie pe care dumneavoastră o redactaţi şi apoi o semnaţi sub jurămȋnt ȋn prezenţa ofiţerului consular.

Vă rugăm să aduceţi documentul original. Ambasada nu poate legaliza copii ale documentelor de stare civilă emise ȋn Statele Unite, documentelor emise de unităţi de ȋnvăţământ, bănci, tribunale sau alte asemenea documente oficiale.

Putem legaliza copii ale paşapoartelor şi actelor de stare civilă româneşti pentru a fi folosite la obţinerea unui cod fiscal de la Administraţia Fiscala a Statelor Unite, conform cerinţelor IRS.

Nu putem autentifica documente din Statele Unite ale Americii, cum ar fi certificate de naştere, de căsătorie, de deces, acte de divorţ, etc. Conform Convenţiei de la Haga, Apostila care certifică autenticitatea documentelor eliberate ȋn Statele Unite, poate fi obţinută numai de la Secretarul de Stat sau Guvernatorul statului unde a fost eliberat documentul. Pentru lista autoritatilor competente, puteţi accesa site-ul Conventiei de la Haga.

Reţineţi că ambasada nu poate autentifica documente academice.

Băncile din Statele Unite sau fondurile mutuale cer des garantarea semnăturilor. Din păcate, nu putem oferi acest serviciu. Vă rugăm să contactaţi banca dumneavoastră sau compania de fonduri mutuale din Statele Unite sau Romania pentru instrucţiuni.

Sfătuim persoanele care au nevoie de serviciile notarilor publici români să viziteze website-ul  Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România pentru informaţii cu privire la servicii, taxe şi adresele birourilor notariale.

Cetăţenii străini care au nevoie de legalizarea unor documente ce urmează a fi folosite ȋn afara Statelor Unite trebuie să se adreseze instituţiilor guvernamentale sau ambasadei ţării lor pentru informaţii.