Notari publici

Ambasada S.U.A. la Bucureşti efectueazǎ servicii notariale pe baza de programare pentru documente ce urmeazǎ a fi folosite ȋn Statele Unite. Pentru a solicita o programare, vă rugăm să trimiteți un email la ACSBucharest@state.gov. Emailul trebuie să conțină numele dumneavoastră, numărul de telefon, numărul paşaportului sau al actului de identitate şi o scurtǎ descriere a serviciului notarial pe care ȋl solicitați.

Puteți de asemenea lua ȋn considerație Remote Online Notarization (RON) ca o resursǎ alternativǎ. Ambasadele si Consulatele S.U.A. nu efectueazǎ servicii de notarizare la distanțǎ. Acest tip de notarizare este ȋnsǎ permis ȋn multe state din S.U.A. Verificați State Notary Handbook pentru statul respectiv (In general disponibil online) pentru mai multe informații. Aceste servicii de notarizare online la distanțǎ RON permit efectuarea legalizǎrilor cu notari din Statele Unite folosind echipamente de comunicare audio-video, inclusiv pentru acte notariale ale semnatarilor aflați ȋn afara statului ȋn care notarul este autorizat sǎ funcționeze. Multe state au implementat mǎsuri urgente pentru a facilita servicii de tip RON. Contactați autoritatea notarilor publici din statul dumneavoastrǎ pentru mai multe informații despre RON.

De ce avem nevoie pentru a putea notariza documentul dumneavoastră:

  • Aduceți documentul pe care trebuie sǎ-l semnați, imprimat și nesemnat
  • Trebuie să ȋnţelegeţi documentul pe care urmează să-l semnaţi, deoarece noi nu suntem autorizaţi să vă explicăm conţinutul documentului.
  • Nu semnaţi documentul ȋn avans. Va trebui să-l semnaţi numai ȋn prezenţa ofiţerului consular.
  • Dacă documentul necesită prezenţa unor martori, trebuie să aduceţi martori cu dumneavoastră. Nu putem semna ȋn locul martorilor.
  • Un act de identitate cu fotografie, cum ar fi paşaportul. Dacǎ numele din actul de identitate nu este același cu cel din documentul ce trebuie notarizat, trebuie sǎ aduceți dovada schimbǎrii de nume.
  • Dacǎ semnați ȋn numele unei companii, aduceți documente care atestǎ cǎ aveți dreptul de a semna aceste acte.
  • Taxa de legalizare este de $50 pentru fiecare sigiliu notarial. Plata poate fi făcută la casieria Secţiei Consulare ȋn numerar, ȋn dolari sau lei. Nu putem accepta cecuri, dar puteţi plăti cu un card de credit fizic VISA, Mastercard, Discover, Diners Club sau American Express. Nu se pot face plǎti cu carduri virtuale.

Vă rugăm reţineţi că ofiţerul consular poate refuza efectuarea unui serviciu notarial dacă:

 • Tara gazdă nu permite notarizarea documentelor la ambasadă.
 • Documentul va fi folosit ȋn tranzacţii care pot fi interzise de legea Statelor Unite.
 • Ofiţerul consular consideră că documentul ar putea fi folosit pentru un scop ilegal, nepotrivit sau potrivnic intereselor Statelor Unite.
 • Ofiţerul consular consideră că semnatarul documentului nu ȋnţelege conţinutul acestuia, din cauza necunoaşterii limbii ȋn care este ȋntocmit documentul, sau din alte motive.

Nu putem autentifica documente din Statele Unite ale Americii, cum ar fi certificate de naştere, de căsătorie, de deces, acte de divorţ, etc. Conform Convenţiei de la Haga, Apostila care certifică autenticitatea documentelor eliberate ȋn Statele Unite, poate fi obţinută numai de la Secretarul de Stat sau Guvernatorul statului unde a fost eliberat documentul. Pentru lista autoritatilor competente, puteţi accesa site-ul Conventiei de la Haga.

Reţineţi că ambasada nu poate autentifica documente academice.

Băncile din Statele Unite sau fondurile mutuale cer des garantarea semnăturilor. Din păcate, nu putem oferi acest serviciu. Vă rugăm să contactaţi banca dumneavoastră sau compania de fonduri mutuale din Statele Unite sau Romania pentru instrucţiuni.

Sfătuim persoanele care au nevoie de serviciile notarilor publici români să viziteze website-ul  Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România pentru informaţii cu privire la servicii, taxe şi adresele birourilor notariale.

Cetăţenii străini care au nevoie de legalizarea unor documente ce urmează a fi folosite ȋn afara Statelor Unite trebuie să se adreseze instituţiilor guvernamentale sau ambasadei ţării lor pentru informaţii.