Notari publici

Serviciul pentru cetăţeni americani din cadrul Secţiei Consulare efectuează servicii notariale pentru cetăţenii americani şi cetăţenii străini care trebuie să semneze documente ce urmează a fi folosite ȋn Statele Unite. Serviciile notariale se efectuează numai pe bază de programare. Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile de mai jos despre tipurile de servicii notariale pe care ambasada le oferă, înainte de a face o programare.  Dacă serviciul notarial solicitat de dumnevoastră este disponibil, va trebui să faceţi o programare online.

De ce anume veţi avea nevoie?

  • Un act de identitate cu fotografie, cum ar fi paşaportul.
  • Trebuie să ȋnţelegeţi documentul pe care urmează să-l semnaţi, deoarece noi nu suntem autorizaţi să vă explicăm conţinutul documentului.
  • Nu semnaţi documentul ȋn avans; va trebui să-l semnaţi numai ȋn prezenţa ofiţerului consular.
  • Taxa de legalizare este de $50 pentru fiecare sigiliu notarial. Plata poate fi făcută la casieria Secţiei Consulare ȋn numerar, ȋn dolari sau lei. Nu putem accepta cecuri, dar puteţi plăti cu un card de credit VISA, Mastercard, Discover, Diners Club sau American Express.
  • Dacă documentul necesită prezenţa unor martori, trebuie să aduceţi martori cu dumneavoastră. Personalul Serviciului pentru cetăţeni americani nu poate semna ȋn locul martorilor.

Vă rugăm reţineţi că ofiţerul consular poate refuza efectuarea unui serviciu notarial dacă:

  • Tara gazdă nu permite notarizarea documentelor la ambasadă.
  • Documentul va fi folosit ȋn tranzacţii care pot fi interzise de legea Statelor Unite.
  • Ofiţerul consular consideră că documentul ar putea fi folosit pentru un scop ilegal, nepotrivit sau potrivnic intereselor Statelor Unite.
  • Ofiţerul consular consideră că semnatarul documentului nu ȋnţelege conţinutul acestuia, din cauza necunoaşterii limbii ȋn care este ȋntocmit documentul, sau din alte motive.

Tipuri de servicii notariale:

Certificarea notarială este folosită pentru legalizarea unor acorduri ȋncheiate la notar, acte, ȋmputerniciri sau procuri, acte de vânzare, documente de afaceri sau comerciale pentru uz ȋn Statele Unite. Nu vă putem ȋntocmi aceste documente şi nu vă putem sfătui ce text trebuie să includă acestea. Vă rugăm să obţineţi documentul necesar din Statele Unite sau să consultaţi un avocat, dacă este necesar.

O declaraţie dată pe proprie răspundere este o declaraţie pe care dumneavoastră o redactaţi şi apoi o semnaţi sub jurămȋnt ȋn prezenţa ofiţerului consular.

Declaraţia pe proprie răspundere dată de un cetăţean american cu privire la faptul că cetăţeanul american este liber să se căsătorească se poate completa la Serviciul pentru cetăţeni americani din Secţia Consulară. La semnarea declaraţiei trebuie să prezentaţi paşaportul american.

Vă rugăm să aduceţi documentul original. Ambasada nu poate legaliza copii ale documentelor de stare civilă emise ȋn Statele Unite, documentelor emise de unităţi de ȋnvăţământ, bănci, tribunale sau alte asemenea documente oficiale.

Putem legaliza copii ale paşapoartelor şi actelor de stare civilă româneşti pentru a fi folosite la obţinerea unui cod fiscal de la Administraţia Fiscala a Statelor Unite, conform cerinţelor IRS.

Nu putem autentifica documente din Statele Unite ale Americii, cum ar fi certificate de naştere, de căsătorie, de deces, acte de divorţ, etc. Conform Convenţiei de la Haga, Apostila care certifică autenticitatea documentelor eliberate ȋn Statele Unite, poate fi obţinută numai de la Secretarul de Stat sau Guvernatorul statului unde a fost eliberat documentul. Pentru lista autoritatilor competente, puteţi accesa site-ul Conventiei de la Haga.

Reţineţi că ambasada nu poate autentifica documente academice.

Băncile din Statele Unite sau fondurile mutuale cer des garantarea semnăturilor. Din păcate, nu putem oferi acest serviciu. Vă rugăm să contactaţi banca dumneavoastră sau compania de fonduri mutuale din Statele Unite sau Romania pentru instrucţiuni.

Sfătuim persoanele care au nevoie de serviciile notarilor publici români să viziteze website-ul  Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România pentru informaţii cu privire la servicii, taxe şi adresele birourilor notariale.

Cetăţenii străini care au nevoie de legalizarea unor documente ce urmează a fi folosite ȋn afara Statelor Unite trebuie să se adreseze instituţiilor guvernamentale sau ambasadei ţării lor pentru informaţii.