Paşapoarte

ANUNȚ:  Incepând cu data de 1 noiembrie 2020, Ambasada S.U.A. din București, România acceptǎ plǎți online pentru reȋnnoirea pașapoartelor de adult prin poștǎ. Plata online vǎ permite sǎ trimiteți cererea de reȋnnoire la ambasadǎ prin poștǎ sau serviciu de curierat, fǎrǎ a vǎ mai prezenta personal. Pentru a afla dacǎ sunteți eligible pentru plata online vǎ rugǎm sǎ vizitați pagina noastrǎ Reînnoirea paşaportului prin poştă.

Cetǎțenii S.U.A. care locuiesc sau cǎlǎtoresc ȋn afara Statelor Unite și au nevoie de un pașaport S.U.A. primesc pașapoarte de ultimǎ generație ce ȋncorporeazǎ imagini fotodigitale și alte elemente de Securitate ȋmbunǎțǎțite. Aceste pașapoarte sunt produse la o agenție de pașapoarte din Statele Unite. Cetǎțenii S.U.A. sunt ȋncurajați sǎ solicite din timp reȋnnoirea unui pașaport ce urmeazǎ sǎ expire.

Notǎ pentru cetǎțenii S.U.A. cu dublǎ cetǎțenie:  Legea S.U.A. prevede ca toți cetǎțenii americani, inclusiv cei cu dublǎ cetǎțenie, sǎ intre ȋn Statele Unite folosind pașaportul S.U.A. Sfǎtuim cetǎțenii S.U.A. sǎ aibǎ ȋn permanențǎ pașapoarte valabile.

ACTUALIZARE COVID-19

Ambasada oferǎ ȋn acest moment programǎri pentru servicii de pașapoarte S.U.A. sau Rapoarte Consulare de Naștere. Toate solicitǎrile de programare trebuie trimise pe email conform instructiunilor de mai jos. Ambasada S.U.A. a reluat de asemenea procesarea cererilor de pașapoarte expediate prin poștǎ de cǎtre solicitanţi care pot achita taxa de pașaport online. Informaţii cu privire la reinnoirea pașaportului prin poștǎ sunt disponibile aici.

Cetǎțenii S.U.A. care au nevoie urgentǎ de un pașaport pentru a cǎlǎtori sau ȋn scopuri legate de imigrare trebuie sǎ trimitǎ un email la adresa ACSBucharest@state.gov pentru a solicita o programare. Urgenţele vor avea prioritate. Cererea de programare trebuie sǎ conţinǎ numele complet al solicitantului/titularului pașaportului, data nașterii, numǎrul de telefon, adresa de email, numele pǎrinţilor care vor acompania un minor la ambasadǎ dacǎ este cazul, data expirării celui mai recent paşaport şi data călătoriei sau motivul pentru care se solicită programare.

Ambasada elibereazǎ pașapoarte de urgenţǎ cu valabilitate limitatǎ de maxim un an. Dacǎ aveţi planuri urgente de cǎlǎtorie și un bilet de avion confirmat pentru plecarea in Statele Unite, vǎ rugǎm sǎ trimiteti un email cǎtre AcsBucharest@state.gov pentru a solicita o programare urgentǎ.

Social Security Number

Includerea unui Social Security Number sau a unei Cereri pentru Social Security Number este acum obligatorie pentru toate cererile de paşaport. Dacă solicitaţi un paşaport S.U.A. şi nu aveţi număr de asigurări sociale, faceţi click aici pentru mai multe informatii.

Solicitare paşaport:

Modificarea datelor din paşaport:

Prezenţa terţilor la programările pentru interviuri de paşaport şi CRBA