Paşapoarte

ACTUALIZARE COVID-19

Datoritǎ mǎsurilor de sǎnǎtate publicǎ pentru prevenirea rǎspandirii COVID-19, Ambasada S.U.A. la București poate oferi acum un numǎr limitat de programǎri pentru servicii de rutinǎ pentru pașapoarte sau Rapoarte Consulare de Naștere. Toate solicitǎrile de programare trebuie trimise pe email la AcsBucharest@state.gov.

Agentiile de pașapoarte din Statele Unite si-au reluat activitatea. Ambasada S.U.A. a reluat de asemenea procesarea cererilor de pașapoarte expediate prin poștǎ de cǎtre solicitanţi care pot achita taxa de pașaport cu U.S. Postal money order sau cashier’s check emis de o bancǎ din Statele Unite. Informaţii cu privire la reinnoirea pașaportului prin poștǎ sunt disponibile aici. Cetǎțenii S.U.A. care au nevoie de un pașaport pentru a cǎlǎtori sau ȋn scopuri legate de imigrare pot trimite un email la adresa ACSBucharest@state.gov pentru a solicita o programare. Urgenţele vor avea prioritate. Cererea de programare trebuie sǎ conţinǎ numele complet al solicitantului/titularului pașaportului, data nașterii, numǎrul de telefon, adresa de email, numele pǎrinţilor care vor acompania un minor la ambasadǎ dacǎ este cazul, data expirării celui mai recent paşaport şi data călătoriei sau motivul pentru care se solicită programare.

Ambasadele și consulatele S.U.A. pot in continuare elibera pașapoarte de urgenţǎ cu valabilitate limitatǎ de maxim un an. Dacǎ aveţi planuri urgente de cǎlǎtorie și un bilet de avion confirmat pentru plecarea in Statele Unite, vǎ rugǎm sǎ trimiteti un email cǎtre AcsBucharest@state.gov pentru a solicita o programare urgentǎ.

 

Social Security Number

Includerea unui Social Security Number sau a unei Cereri pentru Social Security Number este acum obligatorie pentru toate cererile de paşaport. 22 U.S.C. 2714a şi 22 C.F.R 51.60(f) prevăd obligativitatea de includere în cererea de paşaport a numărului de asigurări sociale Social Security number, dacă aveţi, pentru a obţine sau reînnoi un paşaport S.U.A. Dacă nu furnizaţi această informaţie, procesarea cererii de paşaport va fi întârziată sau respinsă. De asemenea, veţi primi o amendă de $500 din partea IRS conform prevederilor 6039E din Codul Internal Revenue (26 U.S.C. 6039E). Toate întrebările privitoare la aceasta penalizare trebuie adresate celui mai apropiat birou IRS.

Dacă solicitaţi un paşaport S.U.A. şi nu aveţi număr de asigurări sociale, trebuie să semnaţi o declaraţie pe proprie răspundere care să includă  fraza “I declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that the following is true and correct:  I have never been issued a Social Security number by the Social Security Administration.” Dacă solicitaţi un paşaport pentru un copil care nu are Social Security number, trebuie să depuneţi o declaraţie semnată care să includă fraza “I declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that the following is true and correct:  (Child’s full name) has never been issued a Social Security number by the Social Security Administration.”

Dacă sunteţi în afara Statelor Unite şi aveţi nevoie să călătoriţi urgent dar nu găsiţi Social Security number, vă putem elibera un paşaport valabil doar pentru întoarcerea în Statele Unite. Dacă vă aflaţi în Statele Unite, Departamentul de Stat nu vă poate elibera un paşaport decât dacă furnizaţi Social Security number.