Documente necesare

  • Cel mai recent paşaport american al dumneavoastră;
  • O fotografie cu dimensiunea de 5×5 cm – verificaţi aici criteriile de acceptare ale unei fotografii. Fotografiile care nu respectă aceste criterii, vor fi refuzate. Formatul fotografiilor de paşaport românesc nu este acceptat;
  • Un document de identitate oficial valabil (paşaport străin, permis de conducere sau document de identitate militar). Un paşaport american îndeplineşte această condiţie dacă nu este expirat;
  • Dacă paşaportul a fost eliberat cu mai mult de 15 ani în urmă, vă rugăm să prezentaţi 1-2 fotografii pentru fiecare an de când paşaportul dvs. a fost eliberat, pentru a arăta schimbarea fizionomiei (fotografiile de familie sau mai puţin formale sunt acceptate);
  • Dacă v-aţi schimbat numele de la ultimul paşaport eliberat, vă rugăm să prezentaţi documentele legale privind această schimbarea  (ex. certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească de schimbare a numelui);
  • Taxa nerambursabilă pentru paşaport este de 145 USD. Taxa se plăteşte la Casieria Consulară în momentul depunerii cererii de eliberare a paşaport ului. Taxa poate fi plătită în dolari, în lei, sau cu cardul de credit (VISA, Dscover, Diners Club sau American Express);
  • Formularul DS-11Completaţi formularul online şi să îl tipăriţi. NU îl expediaţi în S.U.A. NU îl semnaţi. Semnarea formularului se face doar în prezenţa unui funcţionar consular, la momentul depunerii cererii.