Paşaport secundar (al doilea paşaport)

Conform legii, o persoană nu poate fi ȋn posesia a mai multe paşapoarte valabile de acelaşi tip (turistic, oficial, sau diplomatic), ȋn acelaşi timp. Ocazional, Departamentul de Stat face o excepţie de la această regulă pentru persoane care călătoresc des ȋn scop de afaceri. Eliberarea unui paşaport secundar nu se aprobă ȋn mod automat şi este considerată o excepţie de la regulă. Paşaportul secundar are valabilitate de patru ani, iar eliberarea este aprobată ȋn mod individual, de la caz la caz, dacă există o justificare valabilă pentru eliberare.

Paşaportul secundar poate fi eliberat dacă:

  • Paşaportul este necesar ȋn acelaşi timp atât pentru efectuarea unei călătorii cât şi pentru obţinerea unor vize străine;
  • Paşaportul solicitantului se află la o instituţie sau ambasadă străină, şi solicitantul are planuri de călătorie ce nu pot fi schimbate; şi/sau
  • Solicitantul are planuri de călătorie ȋntr-o altă ţară, care ar putea să-i refuze intrarea sau viza dacă acesta are ȋn paşaport vize sau ştampile de intrare ȋn anumite ţări.

Pentru obţinerea unui paşaport turistic secundar, aveţi nevoie de:

  • Formularul DS-82Completaţi cererea online, apoi imprimaţi şi semnaţi formularul. NU expediaţi formularul în SUA;
  • O fotografie cu dimensiunea de 5×5 cm– verificaţi aici criteriile de acceptare a fotografiilor. Fotografiile care nu respectă aceste criterii vor fi refuzate. Formatul fotografiilor de paşaport românesc nu este acceptat;
  • Cel mai recent paşaport S.U.A., şi/sau paşaportul S.U.A. secundar anterior, dacă este cazul;
  • O declaraţie cu privire la motivele pentru care aveţi nevoie de un paşaport secundar, şi prin care atestaţi că pierderea sau furtul oricărui paşaport valabil pe care ȋl deţineţi vor fi declarate la cea mai apropiată ambasadă, secţie consulară sau agenţie de paşapoarte (Model de Declaraţie);
  • Documente privind schimbarea numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească).
  • Taxa nereturnabilă de 130 USD. Taxa poate fi plătită la casieria consulară în momentul depunerii cererii de eliberare a paşaportului la ambasadă. Toate taxele pot fi plătite ȋn numerar, în dolari sau în lei, sau folosind cardul de credit (VISA, Discover, Diners Club sau American Express).

Nota: Serviciile de paşapoarte se efectueazǎ numai pe baza de programare. Pentru informații despre efectuarea unei programǎri, sau modificarea ori anularea programǎrii, folosiți acest link: efectuarea programǎrii. Programǎrile nu pot fi efectuate telefonic.