Schimbarea numelui din paşaport

Dacă v-aţi schimbat numele legal prin căsătorie, divorţ, sau printr-o hotărâre judecătorească, trebuie să solicitaţi un nou paşaport. Procedura de solicitare şi taxele variază ȋn funcţie de data de eliberare a paşaportului pe care ȋl ȋnlocuiţi.

Dacă a trecut mai puţin de un an de la data eliberării ultimului paşaport:

  • Eliberarea paşaportului ȋn noul dumneavoastră nume este gratuită;
  • Trimiteţi prin poştă sau curier formularul DS-5504 ȋmpreună cu ultimul paşaport, documentul care atestă schimbarea numelui (original sau copie legalizată), şi o fotografie color (verificaţi cerinţele  pentru fotografii aici).

Dacă a trecut mai mult de un an de la data eliberării ultimului paşaport, şi ȋndepliniţi cerinţele pentru a folosi formularul DS-82*:

  • Depuneţi formularul DS-82 ȋmpreună cu ultimul paşaport, documentul care atestă schimbarea numelui (original sau copie legalizată), şi o fotografie color (verificaţi cerinţele  pentru fotografii aici).
  • Plătiţi taxa pentru noul paşaport.

Pentru instrucţiuni suplimentare despre fotografii, taxe şi expedierea cererii prin poştă, accesaţi Reȋnnoire paşaport adult.

Dacă a trecut mai mult de un an de la data eliberării ultimului paşaport, şi nu ȋndepliniţi cerinţele pentru a folosi formularul DS-82*:

Depuneţi personal formularul DS-11 la ambasadă, ȋmpreună cu dovada cetăţeniei americane, dovada schimbării de nume, un act de identitate valabil, o fotografie de paşaport color (verificaţi cerinţele  pentru fotografii aici), şi achitaţi taxa pentru un nou paşaport. Pentru mai multe informaţii despre documente, taxe şi efectuarea unei programări, accesaţi Inlocuire pasaport adult sau Pasaport pentru minor.

* Puteţi folosi formularul DS-82 numai dacă ȋndepliniţi toate condiţiile de mai jos.

Cel mai recent paşaport american al dumneavoastră:

  • Nu este deteriorat şi poate fi prezentat odată cu cererea de paşaport;
  • A fost eliberat în decursul ultimilor 15 ani;
  • A avut o valabilitate de 10 ani; şi