Schimbarea numelui din paşaport

Dacă v-aţi schimbat numele legal prin căsătorie, divorţ, sau printr-o hotărâre judecătorească, trebuie să solicitaţi un nou paşaport. Procedura de solicitare şi taxele variază ȋn funcţie de data de eliberare a paşaportului pe care ȋl ȋnlocuiţi.

Dacă a trecut mai puţin de un an de la data eliberării ultimului paşaport nu trebuie să achitaţi din nou taxa. Eliberarea paşaportului ȋn noul dumneavoastră nume este gratuită. Trimiteţi prin poştă sau curier formularul DS-5504 ȋmpreună cu ultimul paşaport, documentul care atestă schimbarea numelui (original sau copie legalizată), şi o fotografie color (verificaţi cerinţele  pentru fotografii aici).

Expediați toate documentele menționate mai sus la ambasadǎ pe adresa:
Ambasada S.U.A. București, România
Attn: Secția Consularǎ – American Citizen Services
Blvd. Liviu Librescu nr. 4-6
București 015118

Vǎ sfǎtuim sǎ trimiteți formularul DS-82 și documentele necesare la ambasadǎ prin serviciu de curierat sau prin poștǎ cu confirmare de primireNu includeți un plic preplătit pentru returnarea documentelor. Paşaportul nou şi cel vechi, ȋmpreună cu alte documente trimise de dumneavoastră, vor fi expediate de către ambasadă pe adresa dumneavoastră prin serviciul de curierat TNT/FedEx Express cu care ambasada are contract de colaborare. Pentru mai multe informații vizitați pagina noastră “Termenul de eliberare şi livrarea paşaportului”.

Dacă a trecut mai mult de un an de la data eliberării ultimului paşaport, şi ȋndepliniţi cerinţele pentru a folosi formularul DS-82* trimiteţi formularul DS-82 ȋmpreună cu ultimul paşaport, documentul care atestă schimbarea numelui ȋn original sau copie certificatǎ de cǎtre instituția emitentǎ (nu se acceptǎ fotocopii sau copii legalizate de notari publici), şi o fotografie color (verificaţi cerinţele  pentru fotografii aici). Taxa pentru noul paşaport poate fi plătită online. Pentru instrucţiuni suplimentare plata taxei şi expedierea cererii prin poştă vizitaţi pagina Reȋnnoire paşaport adult.

* Puteţi folosi formularul DS-82 numai dacă ȋndepliniţi toate condiţiile de mai jos.

Cel mai recent paşaport american al dumneavoastră:

  • Nu este deteriorat şi poate fi prezentat odată cu cererea de paşaport;
  • A fost eliberat în decursul ultimilor 15 ani;
  • A avut o valabilitate de 10 ani; şi
  • A fost eliberat pe numele dumneavoastră actual sau, dacă v-aţi schimbat numele ȋntre timp, puteţi depune documentaţia legală care să arate acest lucru (ex. certificat de căsătorie sau hotărâre judecătorească de schimbare a numelui).

Dacă a trecut mai mult de un an de la data eliberării ultimului paşaport, şi nu ȋndepliniţi cerinţele pentru a folosi formularul DS-82*, depuneţi personal formularul DS-11 la ambasadă, ȋmpreună cu dovada cetăţeniei americane, dovada schimbării de nume, un act de identitate valabil, o fotografie de paşaport color (verificaţi cerinţele  pentru fotografii aici), şi achitaţi taxa pentru un nou paşaport. Pentru mai multe informaţii despre documente, taxe şi efectuarea unei programări, vizitaţi pagina Inlocuire pasaport adult sau Pasaport pentru minor.