Reînnoire paşaport adult

Ambasada S.U.A. din București, România acceptǎ plǎți online pentru reȋnnoirea pașapoartelor americane de adult prin poștǎ. Plata online vǎ permite sǎ trimiteți cererea de reȋnnoire a pașaportului american la ambasadǎ prin poștǎ sau serviciu de curierat, fǎrǎ a vǎ mai prezenta personal. Solicitanții de pașaport american care sunt eligibili pentru plata taxei online pot plǎti taxa de reȋnnoire de pașaport de $130 online cu card din Statele Unite sau carduri de credit or debit international, transfer electronic dintr-un cont bancar din Statele Unite, Amazon Pay, sau Pay Pal. Pentru a verifica dacǎ sunteți eligibil pentru plata online vǎ rugǎm sǎ folosiți tabelul de mai jos. Durata de procesare a cererii pentru eliberarea unui nou paşaport este de aproximativ 2 săptămâni de la data primirii cererii  şi  taxei.

Puteți reȋnnoi pașaportul american prin poștǎ cu plata online a taxei de reȋnnoire?

Verificați eligibilitatea de a plǎti online parcurgând lista de mai jos:

1. Pot trimite cel mai recent pașaport S.U.A. ȋmpreunǎ cu cererea de reȋnnoire expediatǎ prin poștǎ. DA NU
2. Aveam cel puțin 16 ani la data eliberǎrii celui mai recent pașaport S.U.A. DA NU
3. Cel mai recent pașaport S.U.A. mi-a fost eliberat ȋn urmǎ cu mai puțin de 15 ani.

Dacǎ aveți un pașaport S.U.A. eliberat de mai mult de 15 ani, faceți click aici.

DA NU
4. Cel mai recent pașaport S.U.A. are termenul de valabilitate de 10 ani de la data eliberǎrii la data expirǎrii. DA NU
5. Pașaportul S.U.A. pe care ȋl reȋnnoiesc nu a fost mutilat, deteriorat, pierdut sau furat. DA NU
6. Folosesc același nume care apare ȋn cel mai recent pașaport, sau mi-am schimbat numele prin cǎsǎtorie sau hotǎrâre judecǎtoreascǎ și pot atașa la cererea de reȋnnoire a pașaportului și documentele originale sau copii certificate ce dovedesc schimbarea de nume.  documentation to reflect my name change with my renewal application. DA NU
7. Locuiesc sau am o adresǎ de corespondențǎ validǎ ȋn România. DA NU

Dacǎ ați rǎspuns NU la oricare dintre ȋntrebǎrile de mai sus, nu sunteți eligibil pentru a plǎti taxa de reȋnnoire a pașaportului online. Vǎ rugǎm sǎ vizitați pagina de informații despre pagina de informații despre Pașapoarte pentru informații cu privire la alte opțiuni de platǎ pentru reȋnnoirea pașaportului dumneavoastrǎ.

Dacǎ ați rǎspuns DA la toate ȋntrebǎrile sunteți eligibil pentru plata online a taxei de reȋnnoire a pașaportului.

Instrucţiuni pentru reînnoirea unui paşaport de adult prin poştă și plata online pentru cetǎțenii americani care locuiesc ȋn România:

Pasul 1: Completaţi Formularul DS-82 pentru reȋnnoirea pașaportului. Completați formularul ȋn ȋntregime electronic sau cu pix negru. Semnați formularul imprimat și scrieți data ȋn câmpurile indicate.

*NOTA: Daca aveţi un Social Security Number includerea acestuia pe cerere este obligatorie. Dacă nu vi s-a eliberat un Social Security Number sau nu ȋl mai ştiţi, citiţi urmatoarele informaţii: Social Security Number Requirement.

Pasul 2: Obțineți o fotografie color pentru pașaport, pe fundal alb, cu dimensiunea de 5×5 cm, nu mai veche de șase luni, cu fața vizibilǎ ȋn totalitate. Verificaţi aici criteriile de acceptare a fotografiilor. Fotografiile care nu respectă aceste criterii vor fi refuzate.

Pasul 3: Includeți paşaportul pe care doriti sa îl reînnoiţi (cel mai recent paşaport american al dumneavoastră) ȋn plicul pe care ȋl veți expedia la ambasadǎ (acest paşaport va fi returnat ȋmpreună cu paşaportul nou).

Pasul 4: Includeţi o fotocopie (color sau alb/negru) a paginii cu date personale din paşaportul pe care doriti sa îl reînnoiţi.

Pasul 5: Includeţi documente privind schimbarea numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească), original sau copie certificata. Aceste documente vor fi returnate odată cu expedierea paşaportului nou (aceste documente vor fi returnate ȋmpreună cu paşaportul nou).

Pasul 6: Plǎtiți taxa de $130 pentru reȋnnoirea pașaportului pe site-ul securizat guvernamental al S.U.A. Imprimați confirmarea plǎtii pe care o primiți pe email dupǎ ce plata a fost efectuatǎ cu succes și includeți confirmarea plǎții ȋn plicul pe care ȋl veți expedia la ambasadǎIn câmpul „Nume” folosiți numele legal actual, chiar dacǎ este diferit de numele ce apare pe pașaportul anterior. Dacǎ efectuați plata pentru o altǎ persoanǎ care solicitǎ reȋnnoirea pașaportului introduceți numele acelei persoane. Toate câmpurile trebuie completate. Notǎ: Puteți efectua acest formular doar pentru a efectua câte o platǎ odatǎ. Plǎțile pentru mai multe reȋnnoiri de pașapoarte trebuie efectuate pe rând, separat.

Dacǎ doriți sǎ plǎtiți taxa cu un U.S. Postal Money Order nu este nevoie sǎ efectuați o platǎ online. Includeți U.S. Postal Money Order in plic.

Pasul 7: Expediați toate documentele menționate mai sus la ambasadǎ pe adresa:
Ambasada S.U.A. București, România
Attn: Secția Consularǎ – American Citizen Services
Blvd. Liviu Librescu nr. 4-6
București 015118

Vǎ sfǎtuim sǎ trimiteți formularul DS-82 și documentele necesare la ambasadǎ prin serviciu de curierat sau prin poștǎ cu confirmare de primire. Nu includeți un plic preplătit pentru returnarea documentelor. Vă rugăm să rețineți că trebuie să plasați o comandă la compania de curierat și să plătiți taxa pentru expedierea documentelor dumneavoastră la noi. Ambasada nu va plăti taxele de livrare.

Paşaportul vechi anulat va fi returnat ȋmpreună cu paşaportul nou şi alte documente trimise de dumneavoastră. Durata de procesare a cererii pentru eliberarea unui nou paşaport turistic (cu valabilitate de 10 ani pentru un solicitant adult) este de aproximativ 2 săptămâni de la data primirii cererii şi a taxei de paşaport. Vă vom contacta telefonic sau prin email pentru detalii înainte de vă trimite paşaportul. Livrarea se face în 24-48 ore, iar taxa de livrare de 23,56 lei trebuie plătită curierului la primirea plicului.