Card de paşaport

Informaţii generale

Cardul de paşaport facilitează admiterea şi intrarea ȋn Statele Unite ale Americii pe la punctele de frontieră terestre sau maritime la sosirea din Canada, Mexic, Insulele Caraibe şi Bermude. Cardul de paşaport nu poate fi folosit pentru călătorii aeriene. In afara de aceasta, cardul de paşaport conferă titularului aceleaşi drepturi şi privilegii ca şi paşaportul S.U.A., şi este eliberat ȋn aceleaşi condiţii.

In afara Statelor Unite şi a ţărilor menţionate mai sus, cardul de paşaport poate fi folosit ca un document de identitate valabil, deşi nu poate fi folosit pentru călătorii internaţionale (de exemplu pentru a călători din Germania ȋn Elveţia/Austria/Franţa/etc.)

Cum se solicită cardul de paşaport

Puteţi solicita cardul de paşaport prin poştă, folosind formularul DS-82, dacă puteți plǎti taxa cu money order sau cashier’s check din Statele Unite, şi aveţi un paşaport sau un card de paşaport care:

  • Poate fi inclus ȋn plicul cu formularul DS-82
  • Nu este deteriorat
  • V-a fost eliberat după ȋmplinirea vârstei de 16 ani
  • A fost eliberat ȋn ultimii 15 ani
  • Este eliberat cu numele dumneavoastră actual (sau puteţi prezenta dovezi de schimbare a numelui, cum ar fi certificatul de căsătorie, de divorţ sau un ordin judecătoresc, ori o copie legalizată a acestuia)

Dacă nu aţi mai avut niciodată un paşaport sau un card de paşaport, şi nu puteţi folosi formularul DS-82, trebuie să depuneţi cererea pentru cardul de paşaport personal, la ambasadă, folosind formularul DS-11.

Puteţi solicita un paşaport şi un card de paşaport ȋn acelaşi timp, folosind acelaşi formular. Marcaţi căsuţele respective ȋn partea de sus a formularului, pentru a indica faptul că doriţi ambele produse, şi achitaţi taxele pentru ambele servicii.

Pentru mai multe informaţii despre documentele necesare, accesaţi Servicii pasapoarte.

Termenul de eliberare

Durata normală de procesare a unui cereri pentru card de paşaport este de 4 săptămȋni.

Notă: Pentru a facilita călătoria frecventă a cetăţenilor americani ce locuiesc lângă graniţe şi pentru a veni ȋn ȋntâmpinarea nevoilor operaţionale ale Departamentului Securităţii Naţionale (Department of Homeland Security) la punctele de frontieră, cardul conţine un chip integrat cu identificare prin frecvenţă radio RFID. In acest cip nu sunt stocate date personale despre titular.