Corectarea paşaportului S.U.A.

Dacă trebuie să solicitaţi corectarea datelor din paşaport deoarece acestea sunt eronate, vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile de mai jos, pentru a afla cum puteţi solicita ȋnlocuirea acestuia.

Erorile de tipar, inclusiv scrierea incorectă a numelui, sexului sau locului naşterii, pot fi corectate prin eliberarea unui paşaport gratuit, dacă paşaportul cu erori este ȋncă valabil.

  • Dacă solicitaţi ȋnlocuirea paşaportului cu erori ȋn maxim un an de la eliberare, vă putem elibera gratuit un paşaport nou, valabil timp de la 10 ani pentru adulţi sau 5 ani pentru copii.
  • Dacă solicitaţi ȋnlocuirea paşaportului cu erori după mai mult de un an de la data eliberării, paşaportul nou, corectat, va fi valabil numai până la data de expirare a paşaportului original care prezintă erori.

Pentru ȋnlocuirea paşaportului cu erori:

Trimiteţi prin poşta recomandată sau curier un Formular DS-5504, completat şi semnat, ȋmpreună cu o fotografie color şi documente care atestă informaţia corectă către Serviciul pentru cetăţeni americani, Ambasada S.U.A., Blvd Liviu Librescu nr. 4-6, Sector 1, Bucharest, Attn: American Citizen Services.