Programare paşaport S.U.A.

Persoanele care au nevoie de programare pentru depunerea personalǎ a cererii la ambasadǎ sunt rugate sǎ ia ȋn considerație urmǎtoarele:

 1. Vom adǎuga pe calendar noi programǎri cât de des este posibil și vom re-deschide programǎrile anulate de alte persoane. Vǎ rugǎm sǎ continuați sǎ verificați website-ul nostru pentru programǎri disponibile.
 2.  Dacǎ nu cǎlatoriți ȋn urmǎtoarele trei luni, vǎ rugǎm sǎ nu efectuați acum o programare, pentru a permite persoanelor care au nevoie urgent de programare sǎ poatǎ gǎsi programǎri disponibile online.
 3. Dacǎ urmeazǎ sǎ cǎlǎtoriți ȋn urmǎtoarele patru sǎptǎmâni și nu ați gǎsit o programare online, vǎ rugǎm sǎ ne trimiteți un email la ACSBucharest@state.gov, care sǎ includǎ:
  • faptul cǎ trebuie sǎ depuneți personal cererea la ambasadǎ și motivul (pașaport pentru un minor, primul pașaport de adult, ultimul pașaport a fost pierdut/furat, etc.)
  • numele complet al persoanelor care se vor prezenta la ambasadǎ (pentru minori trebuie sǎ includeți numele pǎrinților care ȋl acompaniazǎ și data nașterii minorului)
  • data de expirare a pașaportului, ȋn cazul ȋn care doriți sǎ reȋnnoiți un pașaport ce expirǎ
  • biletul de avion sau itinerarul, ȋn care sǎ aparǎ clar data cǎlǎtoriei și numele pasagerilor care vor cǎlǎtori
  • un numǎr de telefon la care puteți fi contactat.

Cum sǎ efectuați o programare

Pentru a efectua o programare pentru servicii de pașapoarte S.U.A., puteți folosi link-ul pentru website-ul nostru cu programǎri.

Faceți click pe acel link și alegeți o datǎ și orǎ când doriți sǎ veniți la ambasadǎ. La efectuarea programării folosiţi un număr de telefon valid şi o adresă de email corectă unde puteţi primi notificări cu privire la programarea dumneavoastră. Pentru fiecare programare se va genera un numǎr de identificare și o parolǎ. Când efectuaţi programarea notaţi urmǎtoarele:

 • Numărul de confirmare generat;
 • Data şi ora programării. Nu veţi primi un mesaj de confirmare a programării prin email;
 • Parola de acces a programării făcute. În cazul în care doriţi să anulaţi programarea, veţi avea nevoie de această parolă. Aceste date nu sunt păstrate de către Ambasada.

Dacǎ nu vǎ puteți prezenta la programare, vǎ rugǎm sǎ anulați sau sǎ vǎ reprogramați cât mai repede posibil. Astfel vom putea oferi acea programare unui alt client.

Dacǎ solicitați pașapoarte pentru mai mulți membri de familie, nu sunt necesare programǎri separate pentru fiecare persoanǎ. Selectați serviciul de care aveți nevoie și dupǎ ce introduceți datele unui solicitant de pașaport scrieți numele celorlalți membrilor de familie care au nevoie de programare ȋn cǎsuța “non-applicants attending appointments”.

Descǎrcați și completați toate formularele necesare ȋnainte de a efectua programarea.

Nu este necesar să prezentaţi o copie tipărită a confirmării programării, deoarece numele dvs. va fi pe lista de acces în clădire. Vă rugăm să nu vă prezentaţi la ambasadă cu mai mult de 15 minute ȋnainte de ora programării.

La sosirea la ambasadă, mergeţi direct la intrare – nu vă aşezaţi la rândul pentru solicitanţii de viză. Prezentaţi paşaportul sau un alt act de identitate cu fotografie, şi confirmarea programării (daca aţi putut imprima pagina de confirmare) angajaţilor de la biroul de securitate aflaţi la intrare. Veţi trece printr-un control de securitate ȋnainte de a intra ȋn incinta ambasadei. Urmaţi indicaţiile pentru clienţii Serviciului pentru cetăţeni americani (ACS) pentru a ajunge ȋn sala de aşteptare a secţiei consulare. După intrarea ȋn sala de aşteptare, luaţi un număr de ordine folosind butonul “ACS” al dispozitivului Qmatic, apoi ȋndreptaţi-vă spre ghişeul 14.

NU folosiți acest link pentru a efectua programări pentru vize sau rezidenți permanenți, aceste programări nu vor fi onorate. Dacă doriți o programare pentru un solicitant de viză sau pentru un resident permanent, vă rugăm să vizitați pagina despre Vize şi să urmați instrucțiunile din căsuța “Contact”.

Modificarea sau anularea programǎrii

Dacǎ doriți sǎ modificati sau sǎ anulați o programare, vǎ rugǎm sa vizitați website-ul nostru pentru programǎri și sǎ folosiți numǎrul de identificare a programǎrii pentru a schimba data sau a anula programarea.

Cǎlǎtorii urgente

Dacă aveți planuri de călătorie urgente şi nu ati găsit o programare online, vă rugăm să ne trimiteți un email la care să ataşați o copie a rezervării sau biletului de avion pentru a solicita  programare de urgență.