Reȋnnoire paşaport adult

Reînnoirea paşaportului se poate solicita înainte sau după data de expirare, dacă îndepliniţi toate condiţiile de mai jos.

Cel mai recent paşaport american al dumneavoastră:

  • Este nedeteriorat şi poate fi prezentat odată cu cererea de paşaport;
  • A fost eliberat în decursul ultimilor 15 ani;
  • A avut o valabilitate de 10 ani; şi
  • A fost eliberat pe numele dumneavoastră actual sau, dacă v-aţi schimbat numele ȋntre timp, puteţi depune documentaţia legală care să arate acest lucru (ex. certificat de căsătorie sau hotărâre judecătorească de schimbare a numelui).