Documente necesare

 • Formularul DS-82. Completaţi cererea online, apoi imprimaţi şi semnaţi formularul. NU expediaţi formularul în SUA;
 • O fotografie cu dimensiunea de 5×5 cm– verificaţi aici criteriile de acceptare a fotografiilor. Fotografiile care nu respectă aceste criterii vor fi refuzate. Formatul fotografiilor de paşaport românesc nu este acceptat;
 • Cel mai recent paşaport american al dumneavoastră;
 • Documente privind schimbarea numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească). Aceste documente vor fi returnate odată cu expedierea paşaportului nou;
 • Taxa nereturnabilă pentru reînnoirea unui paşaport pentru un adult este de 110 USD.

Taxa de paşaport va fi achitată la caseria Secţiei Consulare în dolari sau în lei sau cu un card de credit (VISA, Mastercard, Discover, Diners Club sau American Express). Taxa nu poate fi plătită cu cec. Datorită problemelor de conexiune, ocazional pot apărea probleme la plata cu cardul de credit. Pentru a evita astfel de probleme, vă sfătuim să aveţi la dumneavoastră suma exactă în numerar pentru a plăti taxa în cazul în care nu puteţi efectua plata cu cardul. In Secţia Consulară nu există bancomat.

Pentru a depune cererea trebuie să efectuaţi o programare online. Termenul de eliberare a unui nou paşaport este ȋn general de 7 – 10 zile lucrătoare.

Puteţi trimite cererea de reȋnnoire a paşaportului prin poştă dacă ȋndepliniţi toate condiţiile de mai jos:

 1. Puteţi  plăti taxa de paşaport cu un U.S. Postal Money Order sau Cashier’s check eliberat de o bancă americană ȋn dolari S.U.A., ȋn valoare de $110 plătibili către “U.S. Department of State”. Nu putem accepta numerar (bancnote sau monede), sau plata cu cărţi de credit sau debit. De asemenea, nu putem accepta transferuri electronice, cecuri personale sau emise de companii, transferuri SWIFT, IBAN, cecuri de călătorie sau alte tipuri de cecuri ȋn afara celor mentionate mai sus.
 2. Indepliniţi toate cerinţele de mai jos:
 • Aveţi un paşaport eliberat ȋn ultimii 15 ani;
 • Aveaţi cel puţin 16 ani la data eliberării celui mai recent paşaport S.U.A.;
 • Paşaportul dumneavoastră cel mai recent nu a fost deteriorat/pierdut/furat, şi ȋl puteţi trimite ȋmpreuna cu cererea de reȋnnoire;
 • Folosiţi acelaşi nume care apare pe cel mai recent paşaport; sau v-aţi schimbat numele recent, dar puteţi prezenta dovada schimbării legale a numelui.

Expediaţi cererea ȋmpreună cu paşaportul cel mai recent, fotografia, taxa de paşaport şi alte documentele necesare, prin poştă sau serviciul de curierat TNT, către: Ambasada S.U.A., Blvd Dr. Liviu Librescu 4-6, Sector 1, Bucureşti, Romania 015118, Attn: American Citizen Services.