Paşaport pentru minori cu vârsta sub 16 ani

Cererile pentru eliberarea unui paşaport pentru un minor cu vârsta sub 16 ani se depun personal, pe baza unei programări. Prezenţa minorului şi a ambilor părinţi este obligatorie la momentul depunerii cererii. Acordul ambilor părinţi este demonstrat prin semnarea cererii de eliberare a paşaportului în prezenţa unui ofiţer consular.

În cazul ȋn care unul dintre părinţi nu poate veni la Ambasada, acesta trebuie să trimită o declaraţie  de consimţâmânt, formularul DS-3053, legalizat fie la biroul unui notar public din S.U.A, fie la Ambasada sau Consulatul Statelor Unite din ţara unde se află. Formularul poate fi descărcat aici (pdf 52 kb.) Formularul nu poate fi mai vechi de 90 de zile şi trebuie să fie ȋnsoţit de o copie a actului de identitate folosit pentru legalizarea formularului

  • Consimţământul celuilalt parinte nu este necesar dacă părintele care depune cererea poate prezenta unul din următoarele documente:
  • Certificat de naştere al copilului ȋn care unde este menţionat doar unul dintre părinţi;
  • Certificat de adopţie din care reiese că părintele solicitant este singurul părinte adoptiv;
  • Hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă (părintele absent nu are drept de acces şi călătoria minorului nu este restricţionată de respectivul document);
  • Hotărâre judecătorească prin care părintele absent este pus sub interdicţie; sau
    Certificat de deces al acestuia.