Inlocuirea unui paşaport pierdut, furat sau deteriorat

Cererile pentru ȋnlocuirea unui paşaport pierdut trebuie depuse personal pe baza de programare. In cazul cererilor pentru eliberarea unui paşaport pentru un minor cu vârsta sub 16 ani, prezenţa minorului şi a ambilor părinţi este obligatorie la momentul depunerii cererii. Acordul ambilor părinţi este demonstrat prin semnarea cererii de eliberare a paşaportului în prezenţa unui ofiţer consular.

În cazul ȋn care unul dintre părinţi nu poate veni la ambasada, acesta trebuie să trimită o declaraţie  de consimţâmânt, formularul DS-3053, legalizat fie la biroul unui notar public din S.U.A, fie la Ambasada sau Consulatul Statelor Unite din ţara unde se află. Formularul poate fi descărcat aici (.PDF, 52KB). Formularul nu poate fi mai vechi de 90 de zile şi trebuie să fie ȋnsoţit de o copie a actului de identitate folosit pentru legalizarea formularului.

Consimţământul celuilalt parinte nu este necesar dacă părintele care depune cererea poate prezenta unul din următoarele documente:

  • Certificat de naştere al copilului ȋn care unde este menţionat doar unul dintre părinţi;
  • Certificat de adopţie din care reiese că părintele solicitant este singurul părinte adoptiv;
  • Hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă (părintele absent nu are drept de acces şi călătoria minorului nu este restricţionată de respectivul document);
  • Hotărâre judecătorească prin care părintele absent este pus sub interdicţie; sau
  • Certificat de deces al acestuia.

Minorii cu vârsta de 16 sau 17 ani pot solicită personal eliberarea paşaportului. Este preferabil ca unul dintre părinţi să acompanieze minorul la momentul depunerii cererii pentru a identifica minorul şi pentru a face dovada acordului parental.

Notă: Deşi regula consimtamântului ambilor părinţi nu se aplică minorilor de 16 sau 17 ani, conform reglementărilor Departamentului de Stat, în general un paşaport nu poate fi eliberat unui minor, dacă unul dintre părinţi sau custodele legal a notificat în scris Departamentul de Stat că se opune eliberării acestui document.

Moduri ȋn care poate fi exprimat acordul parental:

Prezenţa unuia dintre părinţi la depunerea cererii de către minor, sau

Prezentarea unei declaraţii semnate de unul dintre părinţi, care atestă ȋn scris acordul acestuia pentru eliberarea unui paşaport pentru minor, ȋnsoţită de un act de identitate al părintelui care a semnat declaraţia.