Selective Service – serviciul militar

Ambasadele si Consulatele S.U.A. oferă asistenţă programului Selective Service, pentru ȋnregistrarea ȋn vederea recrutării. Persoanele aflate ȋn străinătate sunt ȋncurajate să folosească sistemul online de ȋnregistrare Selective Service website On-Line Registration.  Ambasada vă poate oferi asistenţă dacă sistemul de ȋnregistrare online nu este disponibil. Puteti gasi cele mai recente broşuri şi ghiduri pe website-ul Selective Service.

Cine trebuie sa se inregistreze

Aproape toţi bărbaţii cu cetăţenie americană sau cu drept de rezidenţă ȋn Statele Unite, cu vârsta cuprinsă ȋntre 18 şi 25 de ani, au obligaţia să se ȋnregistreze ȋn Selective Service. Este important de reţinut că ȋnregistrarea nu reprezintă ȋn mod automat recrutarea pentru serviciul militar. Intr-o situaţie de criză ȋn care ar fi nevoie să se facă recrutări, bărbaţii vor fi chemaţi să efecteze serviciul militar ȋntr-o ordine determinată de anul naşterii şi apoi de ziua/luna naşterii extrase la loterie. Cei selectaţi vor fi examinaţi de către armată din punct de vedere psihic, fizic şi moral ȋnainte de a fi amânaţi, scutiţi sau recrutaţi pentru serviciul militar.

Cetăţeni străini

Unii cetăţeni străini au obligaţia de a se ȋnregistra, alţii nu. Cetăţenii străini care nu trebuie să se ȋnregistreze ȋn Selective Service sunt cei aflaţi ȋn Statele Unite cu viza de student sau vizitator, diplomaţii, ataşaţii comerciali şi familiile lor. Aproape toţi ceilalţi cetăţeni străini au obligaţia de a se ȋnregistra, inclusiv rezidenţii legali, persoanele fără statut legal şi refugiaţii. Regula generală este că dacă un bărbat cu cetăţenie străină ȋşi stabileşte domiciliul ȋn Statele Unite ȋnainte de ȋmplinirea vârstei de 26 de ani, trebuie să se ȋnregistreze ȋn Selective Service.

Persoanele cu dublă cetăţenie

Persoanele care au atât cetăţenia S.U.A. cât şi a altei ţări, au obligaţia de a se ȋnregistra, indiferent unde locuiesc, deoarece sunt cetăţeni americani.

Pentru mai multe informaţii vizitati Selective Service Systems Homepage.