Prezenţa terţilor la programările pentru interviuri de paşaport şi CRBA

În general, rudele apropiate pot să însoțească solicitanții de pașapoarte sau CRBA care se prezintă la ambasadele sau consulatele Statelor Unite, și toți copiii minori trebuie să fie însoțiţi de un părinte sau de un tutore. Solicitanții de pașapoarte sau CRBA au, de asemenea, opțiunea de a fi însoțiți la interviu de către un avocat. Participarea oricărei părți terțe, inclusiv a unui avocat, care însoțește un solicitant este supusă următoarelor condiţii care au ca scop asigurarea unui proces de intervievare ordonată și menținerea integrității adjudecării cererilor:

 • Având în vedere limitările de spațiu în secția consulară, se va permite unei singure persoane să însoțească solicitantul (sau părintele sau tutorele solicitantului dacă solicitantul este minor).
 • Prezenţa unui avocat nu scuteşte solicitantul și/sau părintele unui solicitant minor de a participa personal la interviu.
 • Modul în care se efectuează un interviu de pașaport sau de CRBA, precum și scopul şi natura interviului, sunt în permanență la discreția ofițerului consular, conform normelor aplicabile ale Departamentului de Stat.
 • Este de așteptat ca avocații să ofere clienților lor consultanță juridică relevantă înainte de interviu, mai degrabă decât în timpul interviului, și să-şi informeze clienții înainte de interviu că aceştia vor participa la interviu cu asistență minimă din partea avocatului.
 • Avocații nu pot să se angajeze în nici o formă de argumentare juridică în timpul interviului și în fața ofițerului consular.
 • Participanții, alții decât părinții sau tutorii care însoțesc un copil minor, nu potsă răspundă la întrebarea unui ofițer consular în numele sau în locul unui solicitant, și nici nu pot să rezume, să corecteze sau să încerce să clarifice răspunsul unui solicitant, sau să întrerupă ori să interfereze cu răspunsurile unui solicitant la întrebările ofițerului consular.
 • În măsura în care un solicitant nu înțelege o întrebare, acesta ar trebui să caute clarificări din partea ofițerului consular direct.
 • Ofiţerul consular are competența exclusivă de a determina limba adecvată pentru comunicarea cu solicitantul, pe baza facilităţilor lingvistice ale ofițerului şi solicitantului, precum și modul sau forma care facilitează cel mai bine comunicarea între ofițerul consular și solicitant. Participanții nu pot cere ca interviul să se desfăşoare într-o anumită limbă exclusiv în beneficiul participantului. De asemenea, participanții nu pot să obiecteze sau să insiste în privinţa participării la interviu a unui interpret, a calificării unui interpret ori a metodei sau conţinutului oricărei traduceri. Nici un participant la interviu nu poate să sfătuiască sau să instruiască solicitanții despre cum să răspundă la întrebarea unui ofițer consular.
 • Participanții nu pot să se opună unei întrebări a ofițerului consular indiferent de motiv (inclusiv faptul că participantul consideră că întrebarea este necorespunzătoare, irelevantă sau contradictorie) sau să instruiască solicitantul să nu răspundă la întrebarea unui ofițer consular.
 • Participanții nu pot interfera în nici un fel cu capacitatea ofițerului consular de a efectua toate investigaţiile sau documentările necesare pentru a-și exercita responsabilitățile de adjudecare a cererii.
 • În timpul unui interviu pentru obţinerea unui paşaport sau CRBA, participanții nu pot discuta sau întreba despre alte cereri.
 • Participanții pot lua note scrise, dar nu pot înregistra interviul în alt mod.
 • Participanții nu pot să se angajeze în nici un alt comportament care să perturbe în mod semnificativ interviul. De exemplu, nu pot să ridice tonul vocii sau să încerce în alt fel să intimideze sau să abuzeze un ofițer consular sau personalul consular, și nu se pot angaja în niciun comportament care amenință securitatea națională a SUA sau securitatea ambasadei ori a personalului ambasadei.
 • Participanții trebuie să respecte toate politicile de securitate ale Departamentului de Stat și ale ambasadei sau consulatulului SUA unde are loc interviul.
 • Participanții nu trebuie să se angajeze în nici un comportament care încalcă această politică și / sau perturba în mod semnificativ interviul.

Nerespectarea acestor condiţii va duce la avertizarea participantului și, dacă avertismentul este ignorat, participantului i se poate cere să părăsească interviul și/sau sediul, după caz. Solicitantul va decide apoi dacă doreşte să continue interviul fără prezența participantului, fiind la latitudinea ofițerului consular să pună capăt interviului. Dreptul la respectul vieţii private şi siguranţa tuturor solicitanților care așteaptă servicii consulare, precum și a personalului consulatului și ambasadei, sunt de importanță primordială.