Asistenţă pentru victime ale unor infracţiuni

Dacă sunteţi victima unei infracţiuni comise în România, personalul Serviciului pentru cetăţeni americani este pregătit să va acorde asistenţă.

Informaţii suplimentare puteţi obţine din broşura Departamentului de Stat: Help for U.S. Citizen Victims of Crime.

Va putem ajuta:

 • Să înlocuiţi un pasaport pierdut sau furat
 • Să găsiţi un spital unde să primiţi îngrijire medicală adecvată dacă este nevoie
 • Să rezolvaţi nevoile urgente pe care le aveţi, cum ar fi nevoia de adăpost, haine sau hrană
 • Să contactaţi familia, prietenii sau angajatorul
 • Să aflaţi cum şi unde puteţi depune o plângere la autorităţile locale (pentru asistenţă în orice situaţie de urgenţă puteţi apela numărul unic 112).
 • Să obţineţi informaţii generale despre sistemul judiciar penal din România
 • Să obţineţi o Lista de avocati (pdf 264 KB) care vorbesc limba engleză
 • Să obţineţi informaţii despre resurse locale la care pot apela victimele infracţiunilor în România
 • Să obţineţi informatii despre compensatii în statul de domiciliu, dacă va întoarceţi în Statele Unite. Toate statele au programe ce oferă compensaţii victimelor infracţiunilor, ȋnsă numai unele state oferă compensaţii victimelor infracţiunilor comise cu violenţă ȋn afara Statelor Unite. Cele mai multe programe pentru acordarea de compensaţii financiare necesită ca victima să facă plȋngere la poliţie la momentul comiterii infracţiunilor, şi să includă o copie a acesteia cu cererea de acordare a compensaţiilor. Programele acordă asistenţă financiară pentru plata: costurilor medicale, inclusiv consiliere, costuri ale serviciilor funerare sau ȋnmormântare, despăgubiri pentru pierderea veniturilor sau a sprijinului financiar, costuri legate de repatrierea rămăşitelor umane.

Ofiţerii consulari nu pot să investigheze infracţiuni, să dea consultanţă juridică, să va reprezinte la tribunal, să facă servicii de traducere, să plătească taxe juridice, medicale sau alt fel de taxe pentru dumneavoastră.

Deşi cele mai multe infracţiuni în România nu implică confruntări violente, a avut loc a creştere a numărului de infracţiuni în care victimele au avut de suferit. Delictele comise împotriva turiştilor (furturi, jafuri, furturi din buzunar, sau înşelăciuni) sunt o problema în creştere în România. Grupuri organizate de infractori sau hoţi operează în staţiile de tren, trenuri, garniturile de metrou şi autobuzele din marile oraşe. Mai multe furturi şi atacuri au avut loc în trenuri de noapte, inclusiv în compartimente închise. Călătorii care folosesc taxiuri trebuie să comande taxiul de la o firma autorizată, să se asigure că maşina are aparat de taxat, sau să cadă de acord asupra sumei de plata înainte de a se urca în taxi, pentru a evita suprataxarea. Schemele de schimburi de bani îndreptate împotriva turiştilor au devenit o problemă comună în România. Unele dintre aceste scheme sunt sofisticate, implicând persoane care pozează în poliţişti în haine civile ce acostează o potenţială victimă, arată rapid o aşa-zisă legitimaţie, şi cer paşaportul şi portofelul victimei. În multe cazuri, aceşti hoţi au reuşit să sustragă paşapoarte, cărţi de credit şi alte documente personale. În cazul pierderii sau furtului paşaportului, trebuie anunţată imediat poliţia locală sau ambasada.

Cetăţenii S.U.A. care doresc să călătorească în străinătate pot găsi sfaturi folositoare pe site-ul Departamentului de Stat.

Ambasada Statelor Unite ale Americii nu îşi asumă nici o responsabilitate sau răspundere legală pentru abilităţile profesionale, reputaţia sau calitatea serviciilor efectuate de persoanele sau organizaţiile ale căror nume apar în informaţia conţinuta pe acest site. Această informaţie are scop pur informativ, pentru a veni în sprijinul cetăţenilor Statelor Unite aflaţi în România, şi nu constituie în nici un fel o recomandare oficială din partea guvernului Statelor Unite sau a reprezentanţilor săi.

 • Fundaţia “SENSIBLU” – Bucureşti – Centru de consiliere şi adăposturi ȋn cooperare cu UNICEF, Inspectoratul General al Poliţiei Bucureşti şi lanţul de farmacii Sensiblu, Tel: 021-301-7474. Centre de consilier: Str. Aleea Negru Voda Nr. 4 Bl. C3A Sc. 3 Et. 3 Ap. 43, Bucuresti, Tel/Fax: 021-311.46.36, Email: fundatiassb@adpharma.ro.
 • Fundatia ARTEMIS ”Asociaţia Femeilor Impotriva Violenţei” – Servicii de consiliere psihologică şi juridică, adăpost, linie telefonică de serviciu, Tel: 0742-181398.
  • Cluj Napoca – Centru pentru consilierea victimelor vio
  • for counseling of victims of domestic violence and sexual abuse, shelter for women with children. Str. Baba Novac nr. 23/I, Tel: 0264-192.689, Tel/Fax: 0264-198.155., E –mail: artemis@rdslink.ro.
  • Baia Mare –Tel: 0262-250.770. E –mail: artemis@rdslink.ro.
 • APFR, Asociaţia pentru promovarea femeii din România – Organizaţie non-guvernamentală care oferă asistenţă victimelor violenţei domestice şi abuzurilor sexuale. Asigură asistenţă socială, reprezentare ȋn instanţă, consiliere, acces la programe generatoare de venituri, linie telefonică de criză pentru fete şi femei din Timişoara şi zona de vest a României. 46, Letea St., Timisoara, Tel/Fax: 0256-293.183, 0256-193.481. Centrul de consiliere psihologică, asistenţă socială şi intervenţie ȋn situaţii de urgenţă, telefon: 0256-293.203.
 • RAINN (Rape, Abuse and Incest National Network)– Linie telefonică gratuită permanentă pentru consilierea victimelor agresiunilor sexuale şi recomandări sau trimiteri: 1-800-656-HOPE (4673).  RAINN are de asemenea o linie de asistenţă de urgenţă online care oferă sprijin ȋn timp real ȋn condiţii de siguranţă şi anonimitate pentru victimele agresiunilor sexuale, familiile şi prietenii lor pe website-ul Această opţiune de asistenţă online funcţionează gratuit, 24 de ore zilnic, 7 zile pe săptămȋnă.
 • Biroul pentru combaterea violenţei ȋmpotriva femeilor al Departamentului de Justiţie al Statelor Unite ale Americii – Informaţii despre centre locale ale coaliţiei pentru asistarea victimelor agresiunilor sexuale.
 • Lista agenţiilor internaţionale pentru combaterea violenţei domestice– Listă globală de linii telefonice pentru asistenţă de urgenţă, adăposturi, centre de asistenţă şi organizaţii ale femeilor, plus informaţii referitoare la violenţă domestică ȋn 90 de limbi.

NOTA: Agenţiile şi organizaţiile enumerate ȋn această listă nu au fost verificate de către Departamentul de Stat al S.U.A. sau de alte agenţii federale.

Resurse ȋn România pentru victime ale violenţei domestice:

 • Linia naţională de urgenţă: 112. Sunaţi la acest număr pentru a solicita asistenţa poliţiei sau a serviciului de ambulanţă.
 • Centrul Naţional de Asistenţă şi Protecţie pentru Victimele Violenţei Domestice: asistenţă medicală, consiliere psihologică şi juridică. Hotline 021-9833, Tel./Fax: 021-340.5011.
 • Fundatia SENSIBLU: Organizaţie non-guvernamentală din România care acordă asistenţă victimelor violenţei domestice cu cetăţenie americană sau română: adăpost (Casa Blu), consiliere, asistenţă juridică gratuită. Tel: 021-301.74.74. Centru de consiliere: Str. Aleea Negru Voda Nr. 4, Bl. C3A, Apt. 43, Sector 3, Bucharest, Tel/Fax: 021.311.46.36, Email: fundatiassb@adpharma.ro.

Resurse ȋn Statele Unite pentru victime ale violenţei domestice:

 •  National Domestic Violence Hotline– Linie permanentă gratuită 24/7 pentru consiliere şi recomandări ȋn situaţii de urgenţă: 1-800-799-SAFE (7233).
 • Biroul pentru combaterea violenţei ȋmpotriva femeilor al Departamentului de Justiţie al S.U.A. –Informaţii despre centre locale ale coaliţiei pentru asistarea victimelor violenţei domestice.
 • Coaliţia Naţională pentru Combaterea Violenţei Domestice – Oferă adăpost şi programe de educaţie publică şi tehnică. De asemenea, deţine o listă de organizaţii statale şi internaţionale care pot ajuta victimele violenţei domestice. Tel: 303-839-1852
 • Centrul de Combatere a Combaterea Violenţei Domestice „Americani in afara granitelor”– Centrul deserveşte cetăţeni americani, femei şi copii, atât militari cât şi civili. Linia telefonică internaţională permanentă 1-866-USWOMEN (1-866-879-6636) poate fi apelată gratuită din străinătate.
 • Listă internaţională a agenţiilor pentru combaterea violenţei domestice – Listă globală a liniilor telefonice pentru victime ale abuzurilor, adăposturi, centre de asistenţă şi organizaţii ale femeilor, plus informaţii despre violenţa domestică ȋn 90 de limbi. NOTA: Agenţiile şi organizaţiile enumerate pe listă nu au fost verificate de către Departamentul de Stat al Statelor Unite sau de către alte agenţii federale.

Violenţa domestică poate lua multe forme, mai mult sau mai puţin vizibile, cum ar fi violenţa psihologică, sexuală, economică şi socială. Foarte rar violenţa se manifestă printr-un singur incident. Persoanele violente afişează o serie de comportamente agresive şi repetitive care combină pedepse şi acte agresive de mai multe feluri.

Violenţa domestică are numeroase efecte negative şi severe pe termen lung şi scurt. Aceste efecte au impact direct şi indirect asupra victimei şi a persoanelor care asistă la actele de violenţă. Victima poate suferi traume diverse ce pot necesita asistenţă medicală, sau afecţiuni serioase şi de durată care pot conduce la dizabilităţi, pierderea totală sau parţială a capacităţii de muncă, tulburări cum ar fi depresia acută sau permanentă, anxietate, fobie, atacuri de panică, insomnii, coşmaruri sau sindrom de stres post-traumatic. In plus, ȋn funcţie de durata şi natura abuzului, victima poate suferi tulburări de personalitate şi comportament.

Violenţa domestică este definită ȋn Legea 217/2003 ca fiind orice acţiune fizică sau verbală comisă cu bună ştiinţă de către un membru al familiei ȋmpotriva unui alt membru al aceleiaşi familii, care produce o suferinţă fizică, psihologică sau sexuală, sau o pierdere materială. Obţinerea probelor ȋn cazurile de violenţă domestică poate fi dificilă. In practică, de obicei certificatele medico-legale ce atestă prezenţa leziunilor traumatice şi declaraţiile martorilor pot fi folositoare ȋn ȋnceperea urmăririi penale.

In cazurile de violenţă domestică pot fi luate unele măsuri de siguranţă. In cursul anchetei penale sau ȋn timpul procesului, judecătoria sau tribunalul pot elibera un ordin de protecţie ce ȋngrădeşte accesul agresorului ȋn locuinţa familiei pentru o anumită durată de timp. Ordinele de protecţie sunt eliberate la cererea victimei sau “sua sponte” (ȋn absenţa unei cereri) dacă există suficiente dovezi sau indicii că agresorului a comis acte de violenţă care au produs o suferinţă fizică sau psihologică unui alt membru de familie (violenţă, cruzime sau alte fapte care prezintă pericol public). Aceste măsuri sunt anulate atunci când situaţia care le-a impus ȋncetează.

Asistenţa juridică gratuită poate fi acordată de către tribunale sau administraţia publică locală atunci când victima nu-şi poate permite costurile acesteia, numai pentru victimele care merg ȋntr-un adăpost. Asistenţa şi consilierea psihologică pot fi de asemenea obţinute prin serviciile de asistenţă pentru victime din cadrul judecătoriilor sau tribunalelor, pe o perioadă de până la trei luni.

Victimele violenţei domestice pot fi primite ȋn adăposturi fie la cerere, ȋn situaţii de urgenţă fie la recomandarea unui asistent social.

 

Contactaţi biroul local al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului dacă ştiţi sau suspectaţi că:

 • Un copil este agresat, abuzat sau supus la rele tratamente ȋn familie sau ȋn afara familiei;
 • Un copil este obligat să muncească ilegal;
 • Un copil de vârstă şcolară nu merge la şcoală sau munceşte ilegal;
 • Un copil prezintă un comportament neadecvat sau comite infracţiuni;
 • Un copil foloseşte droguri sau substanţe interzise şi doriţi să beneficieze de asistenţă şi consiliere;
 • Un copil a fost răpit sau este victima traficului de persoană;

Copilul, părintele sau alte persoane pot cere ca instituţiile competente să ia măsurile adecvate pentru a proteja copilul ȋmpotriva oricăror forme de violenţă, inclusiv violenţă sexuală, psihică sau fizică, rele tratamente, exploatare, abandon sau neglijenţă.

Angajaţii instituţiilor publice sau private (medici, personal din sistemul de educaţie) care vin ȋn contact cu copilul prin natura meseriei lor şi au suspiciuni că acesta este abuzat, neglijat sau supus unor rele tratamente, au obligaţia de a contacta imediat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului.

Dacă ȋntâlniţi un copil cu cetăţenie americană aflat ȋn situaţiile menţionate mai sus, vă rugăm să contactaţi şi Serviciul pentru cetăţeni americani.

Resurse locale:

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului, Blvd Magheru nr. 7, Sector 1, Tel. 021-310.07.90, 021-312.03.71 or 021- 310.07.89.

Linie telefonică gratuită: 0800-8.200.200.

Organizaţia “Salvaţi copiii” România: Centre de consiliere pentru copii şi familie ȋn Bucureşti, Iaşi, Suceava, Timişoara, Târgu Mureş, Reşiţa şi Târgovişte. Asistenţă pentru copii abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, şi pentru părinţii lor, intervenţii de urgenţă şi măsuri de protecţie, consiliere, tratament şi asistenţă juridică.

Fundaţia SENSIBLU – “CASA BLU”: Parteneriat cu UNICEF, Inspectoratul General al Poliţiei Bucureşţi şi reţeaua de farmacii Sensiblu, pentru acordarea de servicii copiilor abuzaţi şi părinţilor lor. Adăpost, consiliere psihologică şi juridică, asistenţă medicală. Tel: 021-301.74.74. Centru de consiliere: Str. Aleea Negru Voda Nr. 4, Bl. C3A, Apt. 43, Sector 3, Bucharest, Tel/Fax: 021.311.46.36, Email:fundatiassb@adpharma.ro.

Linia gratuită permanentă pentru consiliere şi recomandări pentru familiile şi prietenii persoanelor ucise este 1-888-818-POMC. Aceasta este linia telefonică a organizaţiei non-profit POMC, Inc., (Organizaţia naţională a părinţilor copiilor ucişi), care oferă informaţii şi pe website-ul http://www.pomc.org.